[ VIDEO ] Răspunsuri la emisiunea “Audienţă în direct” din 10 mai 2012

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/05/2012

În fiecare joi, de la ora 18.00, administraţia locală are audienţe în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune local Iaşi TV Life, emisiune moderată de Răzvan Moldoveanu. Telefonul la care pot suna ieşenii pentru a intra în direct este 0332 – 106.123. Sesizările sunt preluate şi discutate în direct în timpul emisiunii, iar problemele care nu vor putea intra în direct sunt preluate şi rezolvate ulterior. În această ediţie prezentăm răspunsuri de interes general la solicitările adresate municipalităţii în timpul emisiunii din 4 mai 2012, când a fost prezent în emisiune directorul tehnic al Primariei, Mihai Chirica.

Mihaela – solicită demolarea garajelor din str. Aleea Tudor Neculai, bl. 993, 995, 997.

Răspuns: În urma verificărilor efectuate în teren, s-a constat că în incinta blocurilor 993, 995 şi 997 de pe str. Aleea Tudor Neculai, pe teren aparţinând domeniului public sunt amplasate: un garaj din beton armat tip SOMACO, un garaj metalic şi un parcaj auto împrejmuit cu panouri şi porţi metalice, fără autorizaţie de construire şi contract de  folosinţă teren. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată art. 33, aceste construcţii vor fi desfiinţate prin dispoziţie administrativă de demolare pe cheltuiala proprietarilor în cursul lunii iunie 2012.

Fam. Clim – solicită locuinţă socială.

Răspuns: Fam. Clim nu figurează în evidenţa DAPPP cu dosar înregistrat în vederea atribuirii unei locuinţe sociale. Potrivit Legii 114/1996 şi a Hotărârii de Consiliu Local Iaşi nr. 79/2002, modificată şi completată, pentru a beneficia, în regim de închiriere, de atribuirea unei locuinţe sociale este necesar să îndeplineasca următoarele condiţii:  să nu deţină în proprietate o locuinţă şi să nu fi înstrăinat sub nici o formă o locuinţă, să nu deţină cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială; să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite/execuţie pentru realizarea unei  locuinţe; să aibă domiciliul stabil în Municipiul Iaşi(soţ/soţie), venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, să fie mai mic decât câştigul salarial mediu net lunar pe economie. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite solicitantul va întocmi un dosar cu acte justificative privind situaţia veniturilor nete realizate de familie în ultimele 12 luni, starea civilă, numărul de copii, starea de sănătate, situaţia profesională precum şi alte situaţii speciale prevăzute expres de lege. Actele necesare întocmirii dosarului sunt făcute publice prin afişare la sediul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din Iaşi, str. Smîrdan, nr.5  şi pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi, www.primaria-iasi.ro, (Primăria Iaşi, Acte necesare). Dosarul astfel întocmit va fi verificat în cadrul Biroului de Evidenţă Solicitări Locuinţe, camera 27 şi ulterior depus la registratura D.A.P.P.P., în cadrul programului cu publicul desfăşurat de luni până vineri între orele 900-1300 . Termenul limită stabilit pentru depunerea şi completarea dosarelor este 30.09.2012. Conform L114/1996 şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia, la sfârşitul fiecărui an se aprobă lista de prioritate care stabileşte ordinea în acordarea locuinţelor sociale pentru anul următor. Spaţiile de locuit disponibile se repartizează în ordinea stabilită prin lista menţionată. Pentru a figura în această listă dosarele solicitanţilor se evalueaza în baza actelor prezentate în completare până la sfârşitul lunii septembrie a fiecărui an. Evaluarea se face după criterii care au în vedere starea civilă, numărul de copii, starea de sănătate, situaţia profesională, vechimea cererii precum şi alte situaţii speciale prevăzute expres de lege

Ilie Chimir – şi-a manifestat nemulţumirea cu privire la comportamenul locatarilor din  blocul M2.

Răspuns: Poliţiştii locali şi inspectorii DAPPP vor acţiona în data de 16.05.2012 cu scopul de a verifica persoanele care locuiesc fără forme legale, precum şi cele care încalcă normele de convieţuire socială.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*