Şedinţa Consiliului Local – cum s-a votat

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/02/2012

Aleşii locali s-au întâlnit pe 31 ianuarie în prima şedinţă ordinară a acestui an. Pe ordinea de zi au fost incluse 66 de proiecte de hotărâre, bilanţul şedinţei înregistrând 65 de proiecte aprobate şi un proiect amânat. Fără îndoială cel mai important proiect de hotărâre a vizat bugetul local al municipiului pe 2012, proiect aprobat de majoritatea consilierilor.

Alături de acest proiect, şedinţa a înregistrat aprobarea participării la o serie de proiecte europene, majoararea alocaţiei de hrană pentru căminele de bătrâni, organigrama a o serie de instituţii subordonate şi un număr mare de regulamente urbanistice pentru intrarea în legalitate a unor clădiri din municipiu.

Redăm în continuare toate proiectele intrate în dezbatere:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. 1. Proiect de hotărâre privind excedentul Municipiului Iaşi pe anul 2011;  Aprobat
 2. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2012; Aprobat
 3. 3. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Iaşi la proiectul European “See Mms-Sistem de managementul mobilităţii” finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională-Sud estul Europei; Aprobat
 4. 4. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului eGOS.eGuidance and eGovernment Services pe Programul FP7 Competitiveness and innovation Framework Progamme Ict Policy Support Programme (Ict Psp) 2007; Aprobat
 5. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală; Aprobat
 6. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Pensionari “ Sf. Cuvioasa Parascheva” din Iaşi; Aprobat
 7. 7. Proiect de hotărâre privind completarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria” şi a indicatorilor tehnico-economici; Aprobat
 8. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Bătrâni “Sfinţii Împaraţi Costantin şi Elena” din Iaşi; Aprobat
 9. 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor; Aprobat
 10. 10. Proiect de hotătâre privind constatarea încetării de drept a atribuirii în folosinţă gratuită pe termen limitat de  15  ani, Serviciului roman de informatii a imobilului din Iaşi, str.V.Alecsandri nr.5, în prezent proprietate a statului; Aprobat
 11. 11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 35 mp, situat în Iaşi Şos. Păcurari bl. 545, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. DRAGON COM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent; Aprobat
 12. 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a imobilui din Iaşi str. Pinului nr. 6, utilizat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei-protopopiatul Iaşi I; Aprobat
 13. 13. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul in suprafata de 1685 mp, situat in str. Bucium nr. 86 şi atribuirea acestuia in folosinţă gratuită către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi; Aprobat
 14. 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 550/2011(privind atribuirea  în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1832 mp, situat în Iaşi, str. Bucium nr. 86, către Fundaţia de Caritate Fraternitatea Iaşi; Aprobat
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului din Iaşi, Str. Palat nr. 20-28 în suprafaţă de 75 mp; Aprobat
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi al Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Iaşi, pentru anul 2012; Aprobat
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2012; Aprobat
 18. 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei localizări de arteră, prelungirea unei artere precum şi atribuirea de noi denumiri de artere şi de esplanade; Aprobat
 19. 19. Proiect de hotărâre privind propunerile de redenumire ale unor artere; Aprobat
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ, STRADA CICOAREI, T41, întocmit in vederea construirii unui service auto pe teren proprietate privata persoana fizică; Aprobat
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ, ZONA BUCIUM, T166 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privată persoane fizice; Aprobat
 22. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ, STRADA COLONEL LANGA NR.17 întocmit in vederea construirii de birouri şi spatii comerciale; Aprobat
 23. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ ZONA VITICULTORI, T61, întocmit în vederea construirii de locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice; Aprobat
 24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C.Tehnopolis S.R.L; Aprobat
 25. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii si organigrama Spitalului Clinic Dr. I .C. Parhon Iaşi; Aprobat
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului „Calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţiilor – parteneriat şi acţiuni pentru creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi a mobilităţii ocupaţionale – CONtrain”, de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect; Aprobat
 27. 27. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor; Aprobat
 28. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului „CONRIS – Imbunătăţirea calităţii resurselor umane din zonele rurale ale judeţului Iaşi în vederea facilitării accesului la ocupare în domeniul construcţiilor”, de către Grupul Şcolar „Anghel Saligny”, partener în cadrul acestui proiect; Aprobat
 29. 29. Proiectul de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.; Aprobat

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – COMPLETARE:

 1. 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi; Aprobat
 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2012; Aprobat

3.  Proiect de hotarare privind desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic acţionar; Aprobat

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotărârii de înfiinţare a S.C. Ecopiaţa S.A.); Aprobat

5. Proiect de hotarare privind privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, B-dul Carol I nr.50; Aprobat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Strada Sarariei nr. 214, intocmit pentru construire atelier de creatie, productie, birouri, spatii comerciale prin demolare constructii existente pe teren proprietate private persoana juridica si persoana fizică; Amânat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Urcusului colt cu Valeni, intocmit in vederea  extinderii intravilanului mun. Iasi si  construirii  unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;  Aprobat

8. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Fantanilor nr. 30 A intocmit in vederea extinderii si mansardarii unei locuinte; Aprobat

9. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Zona Galata, T47, intocmit in vederea construirii de locuinte; Aprobat

10. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Zona Bucium T145, întocmit în vederea extinderii intravilanul municipiului Iasi si construirii unei locuinte; Aprobat

11. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului PUD str. Camile Flammarion nr. 1 întocmit in vederea construirii unei locuinţe; Aprobat

12. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Moldovei nr. 46 in vederea consolidarii, extinderii şi mansardarii unei locuinte; Aprobat

13. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Str. Perju nr. 4 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare imobil existent  pe teren proprietate privata persoane fizice; Aprobat

14. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Zona Bucium, T 172, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi şi construirii unei case de vacanta; Aprobat

15. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Florilor nr. 11, intocmit in vederea construirii unui imobil cu locuinte si spatii comerciale, prin demolare constructii existente; Aprobat

16. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Cazarmilor nr. 53, intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe, garaj si imprejmuire; Aprobat

17. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Str. Eternitate nr. 66, intocmit in vederea extinderii unui imobil cu functiuni de atelier si spatii de prezentare; Aprobat

18. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Calea Chişinăului nr. 41 intocmit in vederea extinderii si schimbarii de destinatie din constructii anexe in spatii de locuit; Aprobat

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Zona Bucium T137, intocmit in vederea construirii unei locuinţe; Aprobat

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Nicolina nr. 11, bloc A5, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial; Aprobat

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Strada Dealul Zorilor nr. 19, intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existentă; Aprobat

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ zona Bucium, T 151, 11967 intocmit in vederea construirii de  locuinte; Aprobat

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Strada Păcurari nr. 158, bloc 584 parter, intocmit in vederea extinderii unui spatiu comercial; Aprobat

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ b-dul Alexandru cel Bun, întocmit pentru modernizare si construire spatii comerciale; Aprobat

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ zona Bucium, T 171, întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii unei locuinte; Aprobat

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Ciric nr. 49, întocmit în vederea construirii a doua locuinţe individuale; Aprobat

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ sos. Bucium nr. 24, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial pe teren; Aprobat

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Mitropolit Varlaam, nr. 12, întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuinte colective; Aprobat

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. (fosta) Buznea, nr. 17, Iasi, intocmit in vederea construirii unui imobil cu destinatia de spatiu comercial si locuinta; Aprobat

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Str. Mosu, nr. 12, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective; Aprobat

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ bld. T.Vladimirescu nr. 83A intocmit in vederea construirii unei locuinte; Aprobat

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ str. Ciric, nr. 5, intocmit in vederea construirii de locuinte; Aprobat

33 . Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Zona Tomesti, întocmit in vederea construirii unui imobil; Aprobat

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ zona Bucium, T152, intocmit in vederea construirii unei locuinte; Aprobat

35. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Hatman Sendrea nr. 12 intocmit în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de bucătarie; Aprobat

36. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ str. Universităţii, nr. 16, intocmit pentru reabilitare zona centrală pentru întreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi; Aprobat

37. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ Zona Bucium, întocmit in vederea construirii de locuinte de serviciu şi împrejmuire.  Aprobat

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*