Reviriment al Parcului Ştiinţific şi Tehnologic ieşean – Tehnopolis aproape şi-a dublat gradul de ocupare în ultimele 12 luni

Publicat de Curierul de Iasi la data de 22/02/2012

Investiţia autorităţilor publice locale în Tehnopolis Iaşi începe să îşi arate roadele, gradul de ocupare al Parcului Ştiinţific şi Tehnologic crescând spectaculos de la 42% la 74% doar în ultimul an.

Din suprafaţa de aproximativ 5000 mp ai parcului destinaţi închirierii, circa 4200 mp sunt destinaţi întreprinderilor mici şi mijlocii, restul de 800 mp fiind rezervaţi incubatorului de afaceri (firme cu mai puţin de 6 luni de existenţă la data intrării în parcul ştiinţific). Astfel, la sfârşitul lunii ianuarie 2012, în Parcul Ştiinţific şi Tehnologic activau un număr de 16 IMM-uri ocupând aproximativ 3000 de mp, iar din spaţiul destinat incubatorului de afaceri erau închiriaţi 520 de mp.

Directorul Parcului Ştiinţific şi Tehnologic, Constantin Şerbescu, apreciază că măsurile avute în vedere pentru promovarea şi publicitatea parcului în ultimul an au crescut considerabil vizibilitatea şi atractivitatea acestuia pentru mediul de afaceri, acest lucru reflectându-se în atingerea actualului grad de ocupare.

„Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi s-a constituit în scopul utilizării rezultatelor activităţii de cercetare, aplicării tehnologiilor avansate din economie şi creşterii  participării instituţiilor de învăţământ superior la procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie. Structura asociativă este formată din Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi“ Iaşi, Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T.Popa” Iaşi şi Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi” – explică ing. Constantin Şerbescu.

Acesta a mai precizat că Tehnopolis Iaşi face parte din viitorul centru integrat de afaceri, care va mai cuprinde Centrul Expoziţional ‘MOLDOVA” inaugurat deja în cursul anului 2011 şi Centrul Tehnologic Regional Iaşi, proiect ce urmează a fi finalizat în anul 2013.

Parcul tehnologic se găseşte în b-dul Poitiers, nr. 10 (în incinta Fortus) şi activează ca o platformă suport pentru dezvoltarea afacerilor din Iaşi şi din zona Moldovei, oferind ca şi componentă ştiinţifică, sprijin în  transferul rezultatelor cercetării, a tehnologiilor necesare fiecărei afaceri, dinspre mediul universitar spre zona de business locală. Parcul a fost proiectat să poată pune la dispoziţia mediului de afaceri, spaţii şi servicii pentru: birouri, producţie, cercetare-dezvoltare, expoziţii, conferinţe, seminarii. Toate spaţiile dispun de dotări tehnice complete, iar serviciile asigură întreaga gamă de necesităţi desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor de profil: servicii de pază exterioară, utilizarea sistemelor de securitate şi pază împotriva incendiilor, contorizare separată a reţelelor interioare proprii de energiei electrice şi apă, spaţii de parcare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi, spaţii expoziţionale, săli de conferinţe şi întruniri la preţuri preferenţiale pentru locatarii parcului.

„Parcul dispune de suprafeţe de teren lotizat de aproximativ 42.000 mp racordat la toate utilităţile, ce pot fi închiriate  în vederea construirii de imobile cu destinaţie birouri, spaţii de producţie, cercetare etc. Atât terenurile cât şi construcţiile amplasate pe acestea,  sunt scutite de plata impozitelor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Cei interesaţi pot primi mai multe detalii la sediul nostru din B-dul Poitiers nr. 10, pe website la adresa www.tehnopol-is.ro, prin telefon la 0332.102.208 sau fax la 0332.102.108” – a completat Constantin Şerbescu.

În prezent, Tehnopolis Iaşi este parte integrantă a celei mai mari reţele de business din Europa, Enterprise Europe Network, asigurând gratuit mediului de afaceri local, posibilitatea găsirii de parteneri în peste 44 de ţări, incluzând şi posibilitatea prezentării ori solicitării de tehnologii specifice prin intermediul acestei reţele.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*