Raportul primarului municipiului Iaşi – Servicii publice de calitate pentru cetăţenii Iaşului

Publicat de Curierul de Iasi la data de 24/04/2012

Curierul de Iaşi continuă să vă prezinte detalii ale raportului anual prezentat de către primarul Gheorghe Nichita în plenul Consiliului Local. Activitatea municipalităţii s-a concentrat şi în 2011 pe susţinerea unor servicii publice de calitate. Întreţinerea curăţeniei oraşului şi a spaţiilor verzi, dezvoltarea iluminatului public şi menţinerea siguranţei cetăţeanului au reprezentat obiective atinse cu succes de către administraţia locală.

În acest material, Curierul de Iaşi vă prezintă o sinteză a activităţii primăriei în ceea ce priveşte serviciile publice în anul 2011.

Şi în anul 2011, un efort deosebit de important al municipalităţii l-a constituit păstrarea şi dezvoltarea serviciilor edilitare, în condiţiile limitării fondurilor disponibile. În ultimii opt ani, serviciile publice au fost în mod constant dezvoltate, atât în privinţa reabilitărilor de infrastructură stradală, cât şi în ceea ce priveşte suprafaţa şi calitatea întreţinerii spaţiilor verzi sau a curăţeniei oraşului. În ultimii doi ani însă, în faţa crizei economice care a dus la scăderea importantă a fondurilor bugetare, prioritatea a fost păstrarea serviciilor la acelaşi nivel calitativ şi în acelaşi timp acoperirea tuturor zonelor din oraş. Un element pozitiv în acest sens este că principalele activităţi au fost desfăşurate de societăţi ale municipalităţii: Citadin SA, Salubris SA, DSPM, transformată în Servicii Publice SA.

Întreţinere şi modernizare infrastructură

În 2011, municipalitatea a pus un accent deosebit pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Astfel, pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă, confort şi îmbunătăţirea capacităţii portante a drumului s-au finalizat lucrările de modernizare pe: str Arcu – str. Bacinschi, str-la Şt. O. Iosif, str. Valea Adâncă, str. O. Mayer, str. Cişmeaua Păcurari,  Valoarea lucrărilor de modernizare străzi pe anul 2011 a fost de 988.016,18 lei. De asemenea, s-au executat lucrări de modernizare a trotuarelor în cartierul Nicolina I, şos. Păcurari, V.Lupu, I.Creangă, zona Alexandru cel Bun, str. Serg. Grigore Ioan, str-la Col. Langa, Şos. Bucium, Strada Bacinschi, Stindardului, Otilia Cazimir etc, în suprafaţă totală de 13,77 smp , respectiv 167,50 tone, cu o valoare de 131.683,45 lei.

Reparaţii străzi de categorie inferioară sau pavaje: fd. Păun, str. Cicoarei, str. Viticultori, str. Bucovinei, str. Trei Fântâni, str. S. Bărnuţiu, str-la Col. Langa, fd. Zlataust, str. Vişani, cartier Bucium, cartier Bârnova, str. Fortus, fd. Socola, str. S. Bărnuţiu, str. M. Costin, etc., lucrări în valoare de 353.313,57 lei. S-au efectuat şi lucrări adiacente, precum ridicări la cotă capace, guri de scurgeri, reparaţii terenuri de sport la licee, şcolii şi grădiniţe, alei campus studenţesc, spitale, reparaţii linii tramvai, lucrări în parcuri şi esplanade, dezafectări, refugii, alveole, supralărgiri, pe aproximativ 52,77 smp, cu 796,80 tone şi o valoare de 992.431,55 lei.

Având în vedere faptul că numărul locurilor de parcare este insuficient faţă de numărul mare de autovehicule existente în prezent, în 2011 s-au executat parcări noi, s-au reconfigurate cele existente în şos. Arcu nr. 20, bd. ACB bl. D1, str. MCB bl. A1, Al. Rozelor 26, Al. Rozelor 30, Al. Rozelor 34, Al. Rozelor nr. 38, str. Hanciuc3-5 bl. 384, Strada Gându, Str. Roman Vodă, Str. Buridava, lucrări în valoare de 330.646,86 lei.

Pe străzile municipiului Iaşi unde s-au produs degradări ale carosabilului în urma lucrărilor autorizate la reţele tehnico-edilitare, au fost executate lucrări de plombare asfaltică atât pe arterele principale de circulaţie, cât şi în cartiere. Suprafaţa totală a reparaţiilor cu mixturi asfaltice a fost de peste 469,58 smp, respectiv 4.943,10 tone, valoarea totală a acestora fiind de 4.405.980,42 lei.

Semnalizare rutieră

În cursul anului 2011 au fost montate 4199 indicatoare de circulaţie rutier, 1357 garduri de protecţie pietoni, inclusiv garduri din fier forjat (confecţionat, montat, întreţinut), 1.925 stâlpi – dirijare circulaţie şi blocare acces trotuar (confecţionat, montat, vopsit). De asemenea, au fost făcute marcaje rutiere: transversale 17.981,00 mp şi longitudinale 72,71 km echivalenţi, în valoare totală de 1.126.009,22 lei. În anul 2011 au fost semaforizate 8 intersecţii şi treceri de pietoni noi: bd. N.Iorga (TP spre fosta barieră CF), şos. Bucium – str. Vişani, str. Gării – str. Arcu, bd. Poitiers – str. Cetăţuia, str. Păcurari – str. P. Poni, şos. Bucium – şos. Bârnova, str. Silvestru (TP sub pasaj ACB), str. V.Lupu – str. Dr. Savini; lucrări în valoare de 407.926,00 lei


Mobilier urban, spaţii de joacă

În cursul anului 2011 a demarat acţiunea de modernizare a spaţiilor de joacă din municipiul Iaşi, acţiune care vizează modernizarea a 123 spaţii de joacă în perioada 2011-2013.

În anul 2011 au fost modernizate 8 spaţii de joacă în următoarele locaţii: Str.Ciurchi nr.101, bl.S, Str. Roman Vodă nr. 5, bl. H6, Al. Rozelor nr. 12, bl. B8, Str. Vitejilor nr. 21, bl. A6, Str. Libertăţii nr. 62, bl. 601, Str. Hlincea nr. 30, bl. 998, Str. Cetăţuia nr. 20, bl. 750, Str. Dimineţii. Valoarea lucrărilor de modernizare a fost de 1.630.000,00 lei. S-au efectuat lucrări de reparaţii şi întreţinere la încă 45 de spaţii de joacă pentru copii în toate cartierele.

S-au montat 2500 de bănci în aproximativ 120 de locaţii: parcurile de odihnă din municipiu, locurile de agrement, staţii ale mijloacelor de transport în comun şi în parcurile de joacă pentru copii.

Spaţii verzi

Un accent deosebit s-a pus pe buna organizare a campaniei de plantări. Aceasta a pornit de la analiza factorilor naturali care caracterizează zona oraşului Iaşi, rezultând că exista posibilitatea amenajării unor spaţii verzi care sa se sprijine pe o gama foarte largă de arbori şi arbuşti.

In acest an am căutat să amenajăm spaţiile verzi deja existente prin înlocuirea vegetaţiei îmbătrânite şi degradate şi să creăm noi spaţii verzi în terenuri virane, fără o destinaţie anume. Plantările au avut loc în: parcul Copou, parcul Expoziţiei, esplanada Oancea, esplanada Nicolina, parcul A. Panu, zona Palat, Podu Ros, esplanada Alexandru cel Bun, scuar O. Băncilă, etc.

Plantările de trandafiri s-au realizat in spatiile deja existente: gradina Copou, rond Eminescu, Teatrul Naţional, Prefectura, rond Tg. Cucu, Golia, str. Palat, b-dul Cantemir şi esplanada Nicolina.

Producerea materialului săditor dendrologic plantat în 2011 s-a realizat la pepiniera proprie a regiei Servicii Publice:

–         arbori foioşi                =         5559 buc;

–         arbori răşinoşi             =         1358 buc;

–         arbuşti foioşi              =       43079 buc;

–         arbuşti răşinoşi           =             34 buc;

–         Buxus                        =         2700 buc;

–         trandafiri                     =         7390 buc.

Salubritate

Curăţenia în municipiu a fost una din priorităţile constante ale primăriei ieşene. An de an s-a încercat îmbunătăţirea calităţii salubrităţii oraşului dar şi a serviciilor prestate către cetăţeni. Activitatea de salubritate este desfăşurată de societatea Consiliului Local Iaşi – Salubris SA.

Pentru anul 2011 bugetul alocat atât pentru salubritate cât si pentru activităţile de la spaţii verzi au fost de 23.478.900,00RON, din care:

1. activitatea de salubrizare stradala                7.000.000,00 RON

2. activitatea de întreţinere spatii verzi           14.229.000,00 RON

3. activitatea de hingherit                                  1.249.900,00 RON

4. dezinsectie                                                    1.000.000,00 RON

Cantitatea de deşeuri colectată pe parcursul anului 2011 a fost de 953.086 mc, din care 614 tone PET-plastic, 558 tone hartie-carton, 2,42 tone aluminiu, 19 tone fier, 17 tone DEEE.

Iluminat public

În anul 2011 s-au primit 293 sesizări pe defectiuni ale componentelor corpurilor de iluminat, care au fost rezolvate in timp util şi 84 sesizări pe defecte de cablu şi lipsă tensiune (pentru remediere s-au înaintat adrese către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, proprietarul reţelei). Numărul de sesizări a fost mai mare decât în 2010 întrucât defecţiunile componentelor s-au datorat şocurilor de tensiune, vechimea componentelor.

b) Iluminat ornamental festiv în următoarele zone: bd. Carol I, bd. Independenţei, str. Cucu, str. Stihii, str. E. Doamna, str. A. Panu, str. Palat, str. Arcu, str. Muzicescu, rond Eminescu, str. V.Lupu, bd. T. Vladimirescu, bd. Metalurgiei, strada şi şos. Păcurari, pasaj Păcurari, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. Socola, str. Gării, Parc Copou, Piaţa Palatului Culturii, Parc Piaţa Voievozilor, Esplanada Oancea, Nicolina.

Transport public

Numărul de călători în anul 2011 a fost de 129.238.396, în crestere comparativ cu anul 2010, la un număr total de 13.145 km parcurşi şi o  viteză  medie de exploatare de 15,65  km/h..

Investiţii: 12 autobuze tip Vanhool şi 1 autobuz Renault R312, 1 tramvai tip GT8, 24 maşini de validare a biletelor. În urma tragicului accident din Fundaţie s-au montat 23 camere audio video pentru monitorizarea traficului.

Compartimentul de restaurari tramvaie din cadrul RATP a finalizat vagonul de epocă ce aparţine Ministerului Culturii din Germania. La Iaşi mai sunt de restaurat şase vagoane, aduse de reprezentanţii muzeului din Mariazell Austria.

Încălzirea în sistem centralizat

Pentru că din partea Guvernului Romaniei nu a existat nicio intenţie de a demara proiectul de retehnologizare a CET Iasi, aşa cum s-a discutat de nenumărate ori la nivelul Comisiei Interministeriale pe probleme de Energie, municipalitatea ieşeană a avut iniţiativa atragerii unui partener puternic. Începând cu vara anului 2011, la primărie au sosit diferiţi operatori puternici la nivel mondial (Vahanen din Finlanda, BKB Busan din Coreea şi Dalkia din Franţa), care s-au aratat interesaţi de electrocentrala ieşeană. Pe scurt, municipalitatea propunea preluarea activităţii de la CET Iaşi de către partener, acesta obligându-se prin contract să investească masiv în instalaţii, să le modernizeze şi să retehnologizeze, astfel încât gigacaloria la Iaşi să devină ieftină şi atractivă pentru ieşeni. Mai mult decât atât, municipalitatea trebuie să aibă un rol important de decizie, astfel încât categoriile defavorizate să beneficieze în continuare de subvenţii, iar preţul gigacaloriei să fie unul atractiv. Pentru iarna 2011-2012, primăria municipiului Iaşi a acordat subvenţii pentru plata agentului termic pentru toate familiile a căror venituri, pe membru de familie, nu depăşesc suma de 1000 lei.

Începând cu toamna anului 2011, a fost făcută public intenţia municipalităţii, la licitaţie înscriindu-se, de fiecare dată, doar o singură companie – Dalkia din Franta. În acest moment, există negocieri intense între municipalitate şi compania franceză, aşa cum a stabilit şi Consiliul Local în şedinţa de plen.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*