Raportul primarului municipiului Iaşi – Bilanţul unui an dominat de proiecte europene

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/04/2012

Primarul Municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita a prezentat în plenul Consiliului Local raportul anual al activităţii din anul 2011. Bilanţul anului trecut a fost marcat de puternica concentrarea a municipalităţii ieşene de a atrage fonduri europene nerambursabile pentru proiectele oraşului. Succesul acestui demers este certificat de faptul că municipiul este pe primul loc în ţară la accesarea fondurilor, iar şantierele au început în forţă în acest an. În acest număr al Curierului de Iaşi vă prezentăm evoluţia celor mai importante proiecte europene.

Raportul primarului pe anul 2011 este structurat în două categorii importante. Pe de o parte sunt nominalizate activitatea de dezvoltare a municipiului, parte ce conţine investiţiile demarate sau aflate în continuare, fie că sursa de finanţare este bugetul local sau fondurile nerambursabile atrase de municipalitate. Cea de-a doua parte a raportului conţine activitatea din 2011 pentru asigurarea serviciilor publice, de la reparaţii străzi sau amenajarea spaţiilor verzi până la activitatea de asistenţă socială a municipalităţii. În acest număr vom prezenta cele mai importante proiecte europene ale Iaşului.

Anul 2011 a însemnat pentru municipalitatea ieşeană un an la consolidării primului loc la capitolul accesării fondurilor europene. Primăria are în implementare în acest moment şase proiecte în valoare totală de 9.468.085,02 euro, respectiv 61,96% din cele unsprezece proiecte ce au o finanţare asigurată de circa 144.000.000 de euro. Această performanţă clasează Iaşul pe primul loc în ţară în privinţa numărului de proiecte depuse. De asemenea, Iaşul se află pe locul întâi din toate cele şapte poluri de creştere din România în ceea ce priveşte numărul de proiecte aflate în faza de implementare. În plus, municipiul Iaşi este singurul oraş din România care are depuse proiecte de rezervă.

Statutul de lider naţional al Iaşului în privinţa atragerii de finanţări europene trebuie privit în contextul în care România este deficitară la acest capitol.

Am declanşat această amplă campanie de modernizare a oraşului într-o perioadă în care factorii de decizie guvernamentali au izolat financiar Iaşul. În plus, parlamentarii şi consilierii locali ai actualei puteri politice au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a bloca proiectele Iaşului, în fapt proiectele care vizau îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale celor care i-au ales”, menţionează primarul Nichita în cadrul raportului.

Iaşul proiectelor europene

În anul 2011, Primăria Municipiului Iaşi a avut 14 proiecte europene în implementare, în valoare totală de 357.128.388 lei, 2 proiecte nou semnate în valoare de 96.769.631 lei şi a pregătit documentaţia pentru încă 10 proiecte în valoare totală de 684.442.021 lei.

Agrement modern la Ciric

Amenajarea lacurilor şi a zonei Ciric a fost primul proiect pentru care s-au început lucrările în 2011. În ciuda întârzierilor legate de obţinerea avizelor necesare de la autorităţile guvernamentale, constructorii au avansat cu lucrările în ceea ce priveşte decolmatarea lacurilor şi a construcţiilor anexe.

Pe parcursul anului 2011 a fost realizat aproximativ 25 la sută din totalul lucrărilor. În luna martie au început lucrările de construire a reţelelor de utilităţi (alimentare cu apă şi canalizare), lucrări finalizate până la sfârşitul anului. S-a obţinut Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2340 din 26.09.2011, prin care am primit aprobarea reamenajării pădurii şi am putut astfel demara construcţiile de infrastructură şi amenajare de obiective de agrement şi pentru lucrările din zona pădurii. De asemenea, s-au efectuat lucrările de construcţii la următoarele obiective: piscine şi clădirile administrative aferente acestora (piscina 1 şi clădirile anexă situate pe malul stâng al Lacului Ciric II, piscina 2 şi clădirile anexă situate pe malul drept al Lacului Ciric II ), închidere inel apă potabilă, drumuri halaj pe ambele maluri ale lacului Ciric II, pontoane,  2 locuri de joacă de pe malul stâng al Lacului Ciric II, un loc de joacă pe malul drept al lacului Ciric II, traversare reţele apă potabilă, toalete, alei pietonale, iluminat public mal drept lac Ciric II.

Bugetul proiectului este de 46.624.000 lei şi are ca obiectiv modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât să devină o zonă atractivă din punct de vedere turistic.

Modernizarea străzilor din zona istorică

În 2011 au început lucrările şi pe proiectul de reamenajare a reţelei rutiere din zona culturală, istorică şi turistică a municipiului.  Cu un buget de peste 91 milioane lei vor fi modernizate16 străzi (Aleea M. Sadoveanu, Aleea Grigore Ghica Vodă, Bd. Carol I, Şoseaua Sărăriei Str. Sărăriei Str. M. Costăchescu, Str. Vasile Conta, Str. Vasile Alecsandri, Str. Vasile Pogor Str. Lascăr Catargi Str. Gavril Muzicescu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. I.C. Brătianu, Str. A. Panu şi Str. Palat), refacerea şi modernizarea tramei stradale prin reabilitarea trotuarelor aferente străzilor menţionate, îmbunătăţirea sistemului de marcaj rutier, crearea de piste de biciclişti, amenajarea a 20.000 mp spaţii verzi, reabilitarea  liniei de tramvai de pe str. G. Muzicescu şi Aleea Gr. G. Voda.

În 2011 au fost efectuate lucrările de construcţii la drum, trotuare, utilităţi pentru străzile: Aleea M.Sadoveanu, Aleea Ghica Voda, Str. A. Panu, Str. Sf.Lazar, Str. Sărărie, Str. Palat, Şos. Sărărie. A intrat în reabilitare linia de tramvai pe Aleea Ghica Voda (Copou – între Triumf şi Agronomie): demontare linie de tramvai existentă, fundaţii şi terasamente, suprastructura căii, amortizare de zgomot şi vibraţii şii linia de tramvai pe Str. Gavril Muzicescu (între Fundaţie şi Liceul Naţional): suprastructura căii, amortizare de zgomot şi vibraţii. Până la finalul anului 2011 proiectul a fost realizat în proporţie de 26%.

O nouă legătură între Alexandru şi Păcurari

Prin proiectul Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancilă, cu o valoare totală de  87,8 milioane lei se va realiza o nouă şi necesară legătură între cartierele Dacia – Alexandru şi Păcurari – Centru. Lucrările au început în toamna anului trecut şi până în 2013 va fi realizat pasajul suprateran de transport peste calea ferată în dreptul străzii Octav Băncilă, modernizare Str. Columnei, Str. Toma Cozma, Str. Muşatini, Str. Plăieşilor, Str. Petru Poni, Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. Tabacului, Str. Vitejilor şi  refacerea trotuarelor aferente. În 2011 au fost semnate toate contractele de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și predarea către Constructor a amplasamentului pentru străzile Sarmisegetuza, Strămoşilor și Vitejilor.

Centrul Tehnologic Regional

Buget: 18.281.000 lei. Perioada de implementare: 02.12.2010 – 02.06.2012

Obiectiv: Centrul Tehnologic Regional va fi situat pe Bd. Poitiers nr. 10, şi va consta în construirea a patru clădiri ale căror spaţii vor fi închiriate firmelor pentru cercetare şi transfer tehnologic.

Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2011:

  • Încheierea tuturor achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului şi emiterea ordinului de începere constructorului;
  • Implementarea proiectului în proporţie de 5%.

Transport urban durabil cu Arhimedes

Un alt proiect aflat în realizare vizează aplicarea la Iaşi a unor măsuri de modernizare a transportului public în acord cu acţiunile europene în domeniu. Aflat în colaborare cu mai multe oraşe europene Iaşul este în topul oraşelor din România care implementează şi promovează un transport urban durabil, curat şi economic. Până în acest moment au fost instalat staţii noi de transport ce conţin informaţii despre transportul public, a fost promovat prin diverse evenimente circulaţia cu bicicleta, a fost inaugurată prima pistă de biciclete din oraş. În 2011 s-a pus accentul pe modernizarea sistemului de transport cu autobuzele. Pe parcursul anului 2011 au fost achiziţionate echipamente şi servicii: sistemul de ticketing – 10 automate de vânzare bilete, sisteme de supraveghere video – 400 camere video, 100 sisteme video de stocare şi management, 100 ecrane LCD; 100 sisteme de monitorizare GPS instalate în mijloacele de transport public; echipamente pentru sistemul de management al incidentelor (camere video ce au intrat în funcţiune în martie 2012).

Planuri inovative

RETINA – Revitalizarea fostelor zone industriale. Buget: 278.500 Euro

Perioada de implementare:  36 de luni (2009-2012)

Obiectiv: Revitalizarea fostelor zone industriale şi găsirea de soluţii sustenabile pentru acestea. În anul 2011 s-a realizat recepţia Strategiei de Branding a proiectului, a fost recepţionat Studiul de caz Transnational TF3 Branding&Imaging şi s-a elaborat Planul de Investiţii pe fosta zonă industrială Grădinari.

PLUS – Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile

Buget: 94.920 Euro

Perioada de implementare:  octombrie 2010 – decembrie 2012.

Obiectiv: Proiectul PLUS aduce o contribuţie semnificativă la reducerea consumului de energie şi de raţionalizare a acestuia. Scopul proiectului constă în a valorifica bunele practici existente şi rezultatele legate de economisirea de energie, de a oferi soluţii viabile pentru provocările legate de mediu cu care se confruntă fiecare partener, oferind posibilitatea ulterior de a finanţa aceste nevoi identificate, prin intermediul Fondurilor Structurale.

Activităţi desfăşurate în 2011: În perioada 6 – 9 octombrie 2011 s-a desfăşurat la Iaşi întâlnirea experţilor externi în iluminat public din oraşele partenere şi s-a discutat pe baza raportului de autoanaliză al orasului Iaşi în domeniul iluminatului public şi arhitectural. Concluzia asupra raportului este că iluminatul Municipiului Iaşi este la standardele UE, fiind de altfel singurul oraş partener din proiect în care a fost schimbat complet iluminatul cu lămpi pe baza de vapori de mercur şi cu incandescenşă, cu iluminatul cu lămpi pe bază de vapori de sodium, led-uri şi halogenuri metalice, conform normelor UE.

Contracte de finanţare semnate în  2011

Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud, modernizarea completă a tronsonului Podu Roş – CUG.

Buget: 87.680.000 lei. Perioada de implementare: 29.06.2011– 30.05.2014.

Obiective: reabilitarea  căii de rulare tramvai (aproximativ 8,2 km), reabilitarea pasajului suprateran Nicolina, reabilitarea infrastructurii rutiere pentru Strada Nicolina – Şoseaua Nicolina, vor fi  refăcute trotuarele aferente acestui tronson şi vor fi amenajate piste pentru biciclete, pe fiecare sens de circulaţie.

Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi

Buget: 9.089.631 lei. Perioada de implementare: 29.09.2011 – 29.03.2013

Obiective: Modernizarea a 11 străzi (Str. Costache Negri, Str. Bărboi, Str-la Bărboi, Str. Armeană, Str. Sf. Sava, Str. Agatha Bârsescu, Str. Dancu, Str. Vovidenie, Str. Vasile Stroiescu, Str. Maestrul Ion Baciu,  Str. Matei Millo), modernizarea a 3 parcări (Parcare Teatrul Naţional, Parcarea din spatele Primăriei Municipiului Iaşi de pe str. Agatha Bârsescu şi parcarea din spatele Bisericii Armene – intersecţia cu str. Bărboi), reabilitare cale de acces  dintre esplanada Constache Negri şi Rond Tg. Cucu.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*