Raportul de activitate al primarului Municipiului Iasi pe anul 2011

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/04/2012

Anul 2011 a însemnat pentru municipalitatea ieşeană un an la consolidării primului loc la capitolul accesării fondurilor europene.

Primăria are în implementare în acest moment şase proiecte în valoare totală de 89.468.085,02 euro, respectiv 61,96% din cele unsprezece proiecte ce au o finanţare asigurată de circa 144.000.000 de euro. Această performanţă clasează Iaşul pe primul loc în ţară în privinţa numărului de proiecte depuse.

De asemenea, Iaşul se află pe locul întâi din toate cele şapte poluri de creştere din România în ceea ce priveşte numărul de proiecte aflate în faza de implementare. În plus, municipiul Iaşi este singurul oraş din România care are depuse proiecte de rezervă.

Statutul de lider naţional al Iaşului în privinţa atragerii de finanţări europene trebuie privit în contextul în care România este deficitară la acest capitol. Obţinerea încrederii forurilor europene certifică seriozitatea şi calitatea managerială a primăriei ieşene. Pe de altă parte, concentrarea eforturilor municipalităţii în această direcţie relevă înaltul grad de responsabilitate cu care sunt privite problemele oraşului şi modul eficient de găsire a soluţiilor.

Subliniez faptul că am declanşat această amplă campanie de modernizare a oraşului într-o perioadă în care factorii de decizie guvernamentali au izolat financiar Iaşul, chiar dacă noi am pregătit şi trimis documentaţii pentru reabilitarea termică a 57 de blocuri şi am solicitat fonduri pentru ANL. Mai mult decât atât, la toate ministerele de resort am trimis proiecte menite a îmbunătăţi viaţa ieşenilor prin modernizarea instituţiilor de învăţământ, locurilor de joacă, amenajarea de parcuri, fonduri pentru CET etc.

Cu toate aceste manifestări potrivnice, primăria a continuat să-şi asume cu toată răspunderea dificila misiune de a menţine standardele calitative ale traiului comunitar. Municipalitatea a alocat fonduri importante renovării şi modernizării infrastructurii învăţâmântului preuniversitar. Efortul depus reprezintă gradul ridicat de interes pe care administraţia locală îl acordă dezvoltării la Iaşi a unui învăţământ de calitate europeană, pe măsura unei îndelungate tradiţii care obligă la noi şi noi performanţe.

Municipalitatea acordă tot sprijinul îmbunătăţirii condiţiilor de spitalizare ale cetăţenilor Iaşului. Astfel instituţiile medicale de prestigiu aflate în administrarea primăriei ieşene au primit în 2011 fonduri însemnate pentru reabilitarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea.

De asemenea, în anul 2011, primăria ieşeană a menţinut la un nivel ridicat curăţenia stradală, siguranţa cetăţeanului şi calitatea infrastructurii urbane.

Preocuparea administraţiei locale pentru sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a ieşenilor a fost recunoscută la nivel continental. Astfel, în noiembrie 2011, Asociaţia Capitalelor Europene ale Sportului a conferit Iaşului titlul de Oraş European al Sportului.

Însumând toate aceste repere, îmi pot exprima convingerea că 2011 a reprezentat un an în care municipalitatea ieşeană şi-a dovedit pe deplin capacităţile manageriale, asigurând premisele pentru ca în anul 2012 Iaşul să-şi continue drumul către modernitate.

Gheorghe Nichita
Primarul Municipiului Iaşi

Sinteza raportului in format .pdf poate fi descarcata si de pe www.primaria-iasi.ro

Raportul de activitate al Primarului Municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, pe anul 2011 [ sinteza ]

Comments

comments1 Comentariu

  1. Sorin

    Gluma anului:

    De asemenea, în anul 2011, primăria ieşeană a menţinut la un nivel ridicat curăţenia stradală, siguranţa cetăţeanului şi calitatea infrastructurii urbane.
*