Puţini ieşeni întrunesc noile condiţii pentru subvenţie la căldură

Publicat de Curierul de Iasi la data de 08/12/2011

Majoritatea cititorilor care au răspuns la sondajul de opinie realizat de ediţia online a Curierului de Iaşi au declarat că nu au depus un dosar în vederea acordării subvenţiei pentru căldură întrucât nu întrunesc noile condiţii legale impuse de către Guvernul României.

La polul opus, doar un sfert (26%) dintre respondenţi au afirmat că au aplicat pentru obţinerea ajutorului pentru căldură, în baza noilor criterii, în această iarnă.

Redacţia Curierul de Iaşi vă invită să vă exprimaţi punctul de vedere la rubrica „Sondaj de opinie” din ediţia online, la adresa www.curierul-iasi.ro.

Întrebarea din această lună este „Consideraţi că anul viitor va fi mai bun pentru dumneavoastră decât anul 2011?”

Comments

comments3 Comentarii

 1. gheorghe apetroae sibiu

  Domnului VARUJAN VOSGANIAN,

  “Măi” armeanule poet, te simpatizez !.. Îi simpatizez pe toţi oamenii capabili şi demni, care se identifică cu interesele neamului românesc, indiferent de ce etnie şi din ce provincie sunt! .. Cât priveşte dialogul, să zicem politic, ai dreptate! Acest regim însumează toate strategiile şi toate politicile postrevoluţionare greşite!.. S-au dat bani, în stânga şi în dreapta, bani oferiţi nemeritat oportuniştilor politici şi la gaşca acestora, din beneficiile muncii cu sudoare a românilor în perioada exploatării lor comuniste. S-au înstrăinat şi continuă să se înstrăineze, în urma simulacrelor de licitaţii activele corporale şi necorporale, prin simulacre de licitaţii de privatizare a marilor antreprize şi cea mai mare parte din resursele strategice naţionale, bunuri româneşti, bunurile întregii naţiuni!…

  S-au jefuit şi s-au distrus intenţionat activele de producţie – imobilizările marilor întreprinderi industriale şi agricole, multe aduse la stadiul de inactiv, spre a putea justifica înstrăinarea acestora, pe nimic. S-a dezorganizat economia, s-a creat o oligarhie non-meritorie, care se vrea în turnul de fildeş, care este al întregului popor şi nu al lor, care continuă în afaceri oneroase şi în aranjamente, numai lor favorabile. După toate acestea, poporul român a ajuns în faţa ţării cu finanţele sleite şi cu o economie în regresie, dezorganizată, cu o populaţie sărăcită şi înfometată. E greu de acceptat adevărul!?.. Nu fiţi egoişti!.. Daţi-vă repede mâna, şi tu şi toţi care aţi fost sau sunteţi pe podiumul politic şi care vă consideraţi capabili şi morali!… Apelaţi la adevăraţii bărbaţi ai poporului, care sunt destui, dar pe care, din egoismul vostru exacerbat, îi ignoraţi!… Pe ticăloşi, dacă sunteţi curaţi, îi puteţi înlătura, fără milă, oricare ar fi aceştea!… Puneţi-vă cu toţii pe “treabă” şi reparaţi împreună tot ce aţi stricat împreună!.. Altfel, nu daţi dovadă de responsabilitate socială şi patriotism românesc, iar poporul, în caz contrar , vă va cheama la judecata lui aspră şi dreaptă!… Ţara, poporul român, au nevoie de îndreptarea liberă a spinării încovoiate de sărăcia şi de degradarea morală, la care, din păcate, au fost aduse ! Cât priveşte literatura, aici, asupra scriiturii vosganiene, pe care, sincer, o apreciez pentru lirismu-i gnomic, îţi propun, totuşi, consultarea, fără nici-o emfază, a scriiturii petroene. Vei avea de câştigat!.. Cu stimă şi cu încă deosebite consideraţii!… Gheorghe Apetroae Sibiu, Doctor inginer, expert evaluator imobiliar, expert tehnic judiciar în agricultură şi amenajări funciare, expert tehnic judiciar în topografie, geodezie şi cadastru, ex-consilier judeţean de Sibiu, scriitor neînregimentat în U.S.R.-ul al cărei vicepreşedinte, de ce, nu înţeleg, sunteţi!…

  p.s În primul rând, textul vosganian, din replica ta ” măi moldovene…..” este persiflant, vanitos şi mediocru lingvistic. Renunţă la acest text!.. Nu îţi face cinste!.. În al doilea rând, n-ai înţeles! Starea actuală precară a naţiunii este efectul statuării accentuate a intereselor personale ale celor din grupările politice post-revoluţionare, de monopolizare şi exploatare numai în interesul lor a întregilor compartimente economice şi sociale ale statului, fapt care a condus la dereglarea funcţionării mecanismelor regulatoare din ansamblurile economice şi sociale ale statului naţional unitar- românesc. Cu stimă, Gheorghe Apetroae Sibiu

 2. gheorghe apetroae sibiu

  FULGERÂND TĂCEREA – REVEDEREA DIN ZORI
  Gheorghe Apetroae- Sibiu

  LA PORT ARTHUR

  Aici, din resturi argilii, o fire blue de cer încins
  în suflul primăverii, plasmă din adânc desprinsă
  eşti prund cu sângerări în vreri: chip de nisip
  ce creşti în duh, duh bolţii, granatic în cuvânt…
  s-aduni din ploi de flori, balsamul greu de mir,
  sedus de jumătăţi de corn magnetice – n de-lir,
  încercuit de-un gând involt, zvâcnind în bobociri
  de îngeri cu lumini în aripi pe cerul în citrin!….
  Ca să răsari din el, al lui şi-n sine-n re-găsiri
  pe- algare mări geode, colindător de stele,
  în valuri crise-malachii, plimbi rozele re-bele…
  Eşti rege pe columbe, pe griji şi pe mistere!..
  Ţi-alegi, în schimb, simţirile în Thule, alte arce
  din vieţile de aştri-n zori cu re- trăiri în Parce,
  în mistice asceze, verşi razele, un râu de lacrimi!…
  De suferi, stânci îţi cresc din cruce şi din datini,
  un crin alb cu balsam, să i – l oferi bacantei
  virilă-n simţăminte mari şi în iubiri cu patimi !….
  Speranţa noii dimineţi zăgăzuită – n Sfinx,
  din ce-s smeriri, să le înalţi, o rugă la părinţi,
  în tot ce sapi adânc, să dai de stele, de senin,
  cu raze, re-nflorind trăiri, în recile iatacuri…
  De trecere, să scapi, re-izvodeşti în firi icoane…
  le- aşezi : pe fruntea Lunii, mălinii coroane,
  şi-n scrin femeiei uceniţă..Monah, cu chip de pelerin,
  dintr-un gheţar norveg-spre Ron, pe-o glacială cale,
  în pripăşiri de demoni, sub vălmăşii de-azur,
  apostol crist devii şi-o strajă Ofeliei barbare,
  s-o cânţi, ca şi Rimbaud, uimit de Port Arthur!…

 3. gheorghe apetroae sibiu

  CALVARUL VRERII

  Gheorghe Apetroae Sibiu

  Gem zeii sărutaţi de îngeri până îşi încolţesc în chinuri simţirea flăcării din stânca albă mânjită de sângele zorilor: adânci neegale albastre memorii…

  pe braţe astrofilii de cer, mai porţi speranţe după Socrate, gânduri în doliu; negre şi castanii – în largul pântece-îţi veghează atârnate roze, clipele aurore…

  Eşti curtat de stafii, iar îngerii revoltaţi ţi-au răguşit în gornirile false de slavă pentru dorul tău de limpezi veşnicii în roua aurie de pe genele crinului!..

  În schimb, în larg adânc, şoaptele valurilor- din rostirea stelei purtată de mag asculţi sublime muzici cu armonii celeste pe buze vibrând în cădere !…

  pentru sacra perfecţiune exerseazi troparele unirii cu calvarul vrerii din curcubeu şi reîntoarcerea la cer a ploii calde prin slava porţilor verii!…

  semn că în adevăr, alt adevăr s-a ascuns, a îmbătrânit de o neînţelegere a iubirii tale mereu îmbrăcată pentru zbor, în acelaş strai cu misterul plăcerii!.. G.A.S:
*