Protecţia datelor cu caracter personal, subiectul unei conferinţe desfăşurate la Tehnopolis

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/12/2019

Pe 20 noiembrie 2019, a avut loc la Iaşi „CONFERINŢA BHR CONSULTING – Evoluţia de la GDPR la un Regulament ePrivacy“, care a reunit specialişti din zona Moldovei şi din Bucureşti, cu competenţă naţională în problematica prelucrării datelor cu caracter personal şi ePrivacy, precum şi reprezentanţi ai mediilor academic şi de afaceri. Invitatul special al conferintei a fost Mirela Nistoroiu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În deschidere, Mirela Nistoroiu a transmis aprecieri pentru iniţiativa organizării la Iaşi a unui astfel de eveniment şi a prezentat un mesaj din partea autorităţii, referitor la evoluţiile actuale la nivel naţional şi european în problematica prelucrării datelor cu caracter personal şi în perspectiva adoptării unui Regulament ePrivacy.

Printre temele abordate în cadrul conferinţei s-au aflat „Evoluţii în practica implementarii GDPR. Semnătura grafometrică – mijloc pentru obţinerea consimţământului persoanelor vizate”, „Semnătura electronică – Provocări legale în aplicarea Regulamentului nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (eIDAS)”, „PRIVACY BY DESIGN AND DEFAULT în proiectele de dezvoltare software. Etape şi modalităţi de analiză a conformităţii cu GDPR”, „Confidenţialitatea şi securitatea datelor – o abordare tehnică din perspectiva GDPR”, „O nouă provocare – Suntem pregătiţi pentru viitorul regulament ePrivacy?”, „Proiectarea unui site web în conformitate cu noile tendinţe ePrivacy”.

Conferinţa, care s-a desfăşurat la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, a fost organizată de compania BHR CONSULTING Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, CCI Iaşi, CECCAR – Filiala Iaşi, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „TEHNOPOLIS“ Iaşi, Enterprise Europe Network şi firma STABRIS SRL Iaşi.

Comments

comments

Categoria: Tehnopolis

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*