Proiectul pentru reabilitarea căminului de pensionari din Copou, în evaluare la ADRNE

Publicat de Curierul de Iasi la data de 07/09/2011

Modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva este evaluată la 11 milioane lei şi va fi realizată cu ajutorul fondurilor europene.

Municipalitatea ieşeană a depus în cursul acestei săptămâni spre evaluare la Agenţia de Dezvoltare Nord-Est Piatra-Neamţ proiectul de reabilitare, modernizare şi extindere a căminului de pensionari „Sf. Cuvioasa Parascheva”. Este ultimul pas de parcurs în procedura de obţinere a unor noi fonduri europene alocate Polului de Creştere Iaşi, înainte de avizul final şi semnarea contractului de finanţare pentru o valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei, partea de cofinanţare a municipalităţii fiind de 2% (aproximativ 180.000 lei).

Prin intermediul acestui proiect, Primăria Municipiului Iaşi urmăreşte reabilitarea infrastructurii clădirii aparţinând Căminului de Pensionari Sf Cuvioasă Parascheva din Iaşi, investiţie care se încadrează în obiectivul specific al Axei I, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Poli de Creştere prin faptul că se îmbunătăţeşte calitatea infrastructurii sociale din judeţul Iaşi, conducând astfel la asigurarea unui acces larg al persoanelor aflate în dificultate la serviciile sociale, educationale şi medicale.

Totodată, serviciile socio-medicale oferite de Caminului de Pensionari Sf Cuvioasă Parascheva Iaşi trebuie adaptate la nevoile în evoluţie ale categoriei vulnerabile a populaţiei reprezentată de pensionari / varstnici .

Astfel, se urmăreşte întărirea capacităţii administrative a locaţiei Căminul de Pensionari „Sf Cuvioasă Parascheva” ca furnizor de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc social la nivelul orasului Iaşi şi a zonei adiacente prin lucrări de reabilitare, extindere şi modernizare, pe parcursul a 24 luni.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă persoanele cu vârsta peste 65 ani (vârstnice) din zona oraşului Iaşi şi împrejurimi care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi servicii de inserţie şi reinserţie socială, şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale. De asemenea, din grupul ţintă fac parte şi familiile persoanelor aflate în situaţie de dificultate. În cadrul grupului-ţintă se individualizează persoanele vârstnice, în situaţia în care la nivelul judeţului Iaşi există un numar insuficient de centre rezidenţiale destinate exclusiv acestei categorii de vârstă, raportat la cerere.

În acest moment, Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva oferă unui număr de 240 pensionari următoarele avantaje: sigurantă şi autonomie, condiţii de îngrijire care să respecte identitatea acestora, oferirea de condiţii de îngrijire care să respecte integritatea şi demnitatea, menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale, participarea grupului tintă la viaţa socială, facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile acestora, supraveghere şi îngrijire medicală necesară, dezvoltarea de activităţi specifice asistenţei sociale, precum şi prevenirea şi combaterea situatiilor cu risc crescut specifice persoanelor de vârsta a treia.

La finalul perioadei de implementare a proiectului centrul social “Căminul de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva” pentru persoane vârstnice va asigura cazare temporară sau permanentă  pentru cei fără locuinţă sau care nu sunt capabili să îşi asigure condiţii decente de viaţă, consiliere pentru sănătate care să prevină şi să ofere tratament corespunzător procesului de îmbătrânire, club de zi, pentru desfăşurarea de activităţi sociale în scopul încurajării persoanelor în vârstă să participe la viaţa socială.

Durata estimată de implementare a proiectului este de 34 luni ( perioada 2011 – 2013 ), din care durata de realizare a lucrărilor de investiţie este de 24 luni.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*