Proiectul bugetului local, lansat în dezbatere publică

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/01/2015

primarPrimarul Gheorghe Nichita a anunțat, astăzi, într-o conferință de presă, că municipalitatea a finalizat proiectul de buget pentru anul 2015. Proiectul bugetului local este lansat spre dezbatere publică, urmând ca până în data de 13 februarie să fie propus spre analiza plenului Consiliului Local.

Proiectul de buget se va regăsi și pe site-ul Primăriei, precum și la centrele de cartier. „Prin acest buget vom asigura funcționarea orașului pe toate domeniile de activitate și am în vedere aici educația (învățământ preuniversitar și preșcolar), întreținerea infrastructurii orașului (străzi, trotuare, alei, parcuri, grădini, spații verzi), serviciile de utilitate publică (salubritate, transport public, iluminat public, termoficare), serviciile de asistență socială (asigurarea subvențiilor), cultura, religia, activitățile sportive. De asemenea, dezvoltarea oraşului a rămas o prioritate, în primul rând prin asigurarea resurselor financiare pentru finalizarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă. În acest an, necesarul de confinanțare este de cinci ori mai mare față de anii precedenți, astfel că sumele propuse în bugetul anului 2015 vor fi prioritar distribute în acest sens. Dorim ca, până la sfârșitul acestui an, să finalizăm toate proiectele europene aflate în derulare în municipiul Iași. Totodată, vom finaliza proiectele începute în anii precedenți din fonduri proprii – mă refer la Esplanada Mimoza, str. Eternitate, stradela Sf. Andrei, continuarea extinderii spaţiului verde în Iaşi etc. -, dar avem în vedere și unele obiective noi: locuri de joacă pentru copii, spații verzi, reabilitarea și modernizarea de străzi și trotuare în cartiere, racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare, achiziția de tramvaie și autobuze (pentru punerea în funcțiune a Axei Sud și completarea parcului de transport – cu 15 autobuze și 15 tramvaie), investițiile noi în infrastructură: reabilitare linie de tramvai Cinci Drumuri – Pădurii – Nicoriță și Bucșinescu – Tudor Vladimirescu – Calea Chișinăului”, a declarat primarul Gheorghe Nichita.

În cifre, bugetul general al municipiului Iaşi în 2015 va fi de 1.232.562,08 mii lei (+5,7% față de cel din 2014), din care, pe bugete componente:
– bugetul local: 1.087.019,44 mii lei
– bugetul fondurilor externe nerambursabile: 702,02 mii lei
– bugetul instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri proprii: 144.840,62 mii lei

Pe secţiuni, bugetul general se prezintă astfel:
– secţiunea de funcţionare: 607.647,05 mii lei (49,3%)
– secţiunea de dezvoltare: 624.915,03 mii lei (50,7%)

Investitiile proprii sunt în sumă de 40.510,08 mii lei, din care :
– achiziţii autobuze şi tramvaie 5.091 mii lei
– modernizare străzi 6.218 mii lei
– iluminat public 4.000 mii lei
– amenajare alei Cimitir Buna Vestire 1.600 mii lei
– racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare 1.500 mii lei
– reabilitare parc Mimoza 630 mii lei
– reabilitări, modernizări şi dotări creşe 2.610 mii lei
– împăduriri 780 mii lei
– modernizări, reabilitări, dotări unităţi de învăţământ 10.000 mii lei
– investiţii spitale 2.050 mii lei
– asistenţă socială 850 mii lei

Proiectele mari finanțate în 2015 sunt:
– Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi 207.365,53 mii lei
– Sistem management de trafic în municipiul Iaşi 49.851,74 mii lei
– Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere 57.166,77 mii lei
– Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială 56.703,60 mii lei
– Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud – Municipiul Iaşi 42.182,70 mii lei
– Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport 30.347,02 mii lei
– Consolidare şi restaurare imobil Muzeul Municipal 16.481,15 mii lei
– Regenerare urbană zona Lăpuşneanu 12.131,38 mii lei
– Reabilitare Mănăstirea Golia – etapa II 8.912,07 mii lei
– Reabilitare Cămin de Pensionari Sf. Parascheva 8.059,75 mii lei
– Dezvoltarea axei de transport Est –Vest în municipiul Iaşi 5.408,47 mii lei
– Proiecte şcoli 15.435,46 mii lei
– Proiecte Direcţia de Asistenţă Comunitară 2.089,29 mii lei

„Bugetul pentru anul 2015 este un buget ambițios, care păstrează filosofia bugetelor anterioare de dezvoltare a orașului pe fonduri europene și de pregătire a viitoarelor etape de finanțare europeană pe exercițiul 2014 – 2020”, a mai spus primarul Gheorghe Nichita.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*