Proiect european pentru iluminatul public

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/10/2010

Primăria Municipiului Iaşi este partener în cadrul unui proiect cu finanţare nerambursabilă ce vizează adoptarea unor soluţii moderne în iluminatul public. Municipiul face parte dintr-un consorţiu în care sunt prezente oraşe din Olanda, Franţa, Marea Britanie, Germania sau Grecia.

Proiectul “PLUS” a fost aprobat la finanțare nerambursabilă prin Programul multianual de Cooperare Interregională (INTERREG IV C) și are ca obiectiv general analizarea strategiilor de iluminat public existente la nivelul partenerilor în proiect în vederea  reducerii emisiilor de CO2 prin consolidarea şi intensificarea politicilor publice locale şi regionale în domeniul iluminatului public și prin valorificarea celor mai bune practici existente în cadrul parteneriatului.

Proiectul PLUS aduce o contribuţie semnificativă la reducerea consumului de energie şi de raţionalizare a acestuia. Se va realiza acest lucru prin analizarea strategiilor de iluminat public existente la nivelul partenerilor precum şi a acţiunilor desfăşurate până acum. Scopul acestei strategii de a valorifica bunele practici existente şi rezultatele legate de economisirea de energie şi a eficienţei, este de a oferi soluţii viabile pentru provocările legate de mediu cu care se confruntă fiecare partener, oferind posibilitatea ulterior de a finanţa aceste nevoie identificate prin intermediul Fondurilor Structurale.

Proiectul „PLUS” uneşte următoarele oraşe şi regiuni, toate având strategii privind iluminatul public sau fiind în curs de dezvoltare: Eindhoven, Nice Côte d’Azur, Lyon, Birmingham, Leipzig, Bassano del Grappa, Plovdiv, Patras, Burgos, Tallinn şi Iaşi.

Parteneri în proiect: FEDR Eindhoven (Olanda), Nice Côte d’Azur (Franța), Lyon (Franța), Birmingham (Anglia), Leipzig (Germania), Bassano del Grappa (Italia), Plovdiv (Bulgaria), Patras – ADEP S.A. (Grecia), Burgos (Spania), Tallinn (Estonia), Consorțiu LUCI (Lighting Urban Community International).

Proiectul se va derula pe parcursul a 27 luni, din octombrie 2010 până în decembrie 2012.

Bugetul total al proiectului este de 1.689.508 euro din care 94.920 Euro sunt rezervate pentru Municipiul Iaşi (fonduri FEDR 80.682 Euro şi cofinanţare naţională 14.238 Euro). Bugetul local va contribui cu doar 2%, respectiv 1900 de euro la finanţarea acestui proiect.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*