Primele concluzii ale controalelor efectuate la asociaţiile de proprietari

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/02/2014

În cursul zilei de 24 februarie, la Palatul Roznovanu a avut loc o reuniune de lucru dintre Municipiul Iaşi (prin Direcţia de Control şi Managementul Calităţii şi Serviciul Asociaţii de Proprietari), Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC – Regiunea Moldova Nord-Est) şi Dalkia Termo Iaşi. Discuţia a avut ca principal subiect concluziile controalelor efectuate în ultimele două luni de Primăria Iaşi în urma sesizărilor trimise de operatorul de termoficare în ceea ce priveşte repartizarea incorectă şi ilegală a costurilor cu încălzirea în interiorul condominiilor.

Echipa de lucru a analizat în detaliu cele aproximativ 90 de cazuri reclamate în intervalul noiembrie 2013 – februarie 2014, trecând în revistă, caz cu caz, măsurile luate şi efectele concrete ale acestora.

blocuri-1

Iată principalele concluzii ale reuniunii de lucru:

– Pornind de la fotografiile/fotocopiile listelor de întreţinere puse la dispoziţie de operatorul de termoficare, Municipiul Iaşi a făcut verificările necesare şi a somat asociaţiile de proprietari în cauză să reintre în legalitate şi să recalculeze costurile cu încălzirea în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare

– În aceste cazuri concrete, este vorba de cele mai multe ori de repartizarea costurilor cu încălzirea spaţiilor comune (subsol, casa scării, spălătorie, uscătorie, coloane verticale din apartamente) între toţi locatarii din condominiu (indiferent de sursa de energie termică folosită), dar şi de modificări ilegale ale instalaţiilor interioare de termoficare din bloc (tăieri de conducte ce duc la imposibilitatea furnizării apei calde şi a căldurii către consumatorii conectaţi la sistemul centralizat)

– Aşa cum au precizat în scris reprezentanţii ANRSC, răspunzând unei solicitări făcute de Dalkia în cursul săptămânii trecute, calculele trebuie refăcute retroactiv pentru întreg sezonul de încălzire 2013-2014, deci începând cu luna octombrie 2013

– În această acţiune de verificare, Municipiul Iaşi a aplicat 11 amenzi în urma celor constatate în teren şi pe baza analizei documentelor puse la dispoziţie de asociaţiile în cauză

– Prin Serviciul Asociaţii de Proprietari, în zilele următoare, Municipiul Iaşi va face demersurile necesare în vederea retragerii atestatului de administrator în trei cazuri identificate, astfel:

– un administrator care gestionează 43 scări de bloc

– un administrator care gestionează 5 scări de bloc

– un administrator care gestionează 2 scări de bloc

– În foarte multe cazuri, listele de întreţinere afişate nu sunt semnate decât de administrator (persoană fizică sau firmă de administrare), nefiind contrasemnate de Comisia de Cenzori şi Preşedinte (care trebuie să aplice şi ştampila asociaţiei de proprietari). În această situaţie, Municipiul Iaşi va notifica această încălcare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în vederea respectării acestor prevederi strict obligatorii

– În urma acţiunilor de reinventariere a SET-urilor (a suprafeţelor echivalente termic) iniţiate de unele asociaţii, acţiuni ce au presupus verificări în toate apartamentele din condominiu, reprezentanţii asociaţiilor au descoperit cazuri concrete de apartamente ale căror proprietari/locatari s-au declarat debranşaţi acum câţiva ani de zile, în schimb continuau să consume apă caldă şi căldură furnizate de sistemul centralizat de termoficare. Este vorba în mod evident de consum fraudulos ce a fost plătit până acum, în fapt, de locatarii conectaţi la termoficarea centralizată

– În cursul acestei săptămâni, Municipiul Iaşi va comunica mass-mediei lista cu asociaţiile amendate în urma acestor controale, precum şi pe cea a administratorilor cărora li s-au retras atestatele din cauza nerespectării Legii şi refuzului de a reintra în legalitate

– De asemenea, în zilele următoare, Serviciul Asociaţii de Proprietari va transmite Dalkia situaţia centralizatoare cu asociaţiile de proprietari care au recalculat – de data aceasta în mod corect, legal – costurile cu încălzirea aferente lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2013 şi ianuarie 2014, însoţită de copii ale acestor liste şi ale fişelor tehnice ale blocului (de unde rezultă SET-urile aferente apartamentelor şi spaţiilor comune). Dalkia va constitui o echipă de lucru dedicată acordării de asistenţă tehnică Municipiului Iaşi în această acţiune, în sensul verificării corectitudinii noii repartizări a costurilor cu încălzirea

– În continuare, Dalkia îi roagă pe ieşenii care se consideră nedreptăţiţi când vine vorba de împărţirea costurilor căldurii în bloc să sune la Centrul de Apel non-stop cu număr gratuit 0.800.800.123, să scrie pe adresa de email iasi@dalkia.ro, sau să vină la Biroul Relaţii Clienţi (Calea Chişinăului 25, etajul 1). Este necesară adresa completă şi informaţii legate de sumele afişate pe listele de întreţinere pentru căldură. Mai departe, echipele Dalkia vor verifica în teren modul de repartizare şi vor sesiza neregulile identificate Municipiului Iaşi – prin Direcţia de Control şi Managementul Calităţii, după discuţii în prealabil cu asociaţia de proprietari în cauză

– Ca şi până acum, Municipiul Iaşi va derula controale detaliate şi va impune măsurile necesare acolo unde există nerespectări ale Legii, pentru a restabili aplicarea corectă a cadrului legal şi reglementar valabil la nivel naţional.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*