Precizări privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 11/10/2010

Având în vedere că în data de 06.10.2010, Monitorul Oficial a publicat Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 86/2010 privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, Primăria Municipiului Iaşi va începe programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011.

Instituţia responsabilă cu aplicarea prevederilor legale privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei este Direcţia de Asistenţă Comunitară, cu sediul principal în str. Mitropolit Varlaam nr. 54. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului în sezonul rece 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011, se vor parcuge următoarele etape:

1.      Până luni, 11 octombrie 2010, vor fi tipărite 40.000 de exemplare conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

2.      Începând cu data de 11 octombrie 2010, tipizatele cuprinzând cererile şi declaraţiile pentru încălzirea locuinţei vor fi transmise furnizorilor de gaze naturale (centrul E-On Moldova situat în Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr. 4bis) şi energie termică (S.C. CET S.A., TERMOSERVICE S.A şi asociaţiile de locatari/chiriaşi).

3.      Primirea formularelor completate de către solicitanţii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei se va face prin:

a)      Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, la sediul din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08,00-16,00 – doar pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei GAZE NATURALE şi LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI (altele decât cele beneficiare de ajutor social);

b)      Asociaţiile de locatari/chiriaşi – pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat;

4.      Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei vor fi transmise de furnizorul de energie termică (S.C. CET S.A.) către Direcţia de Asistenţă Comunitară,  în baza unui protocol de colaborare. Acestea vor fi înregistrate şi prelucrate în programul informatic, iar după verificarea conţinutului şi a actelor anexate de solicitanţi, se vor emite dipoziţiile de stabilire/respingere drept şi situaţiile centralizatoare pentru fiecare categorie de beneficiari.

Notă:

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei se menţin limitele de venituri nete medii lunare pe membru de familie/persoana singură stabilite în sezonul rece anterior, respectiv până la 615 lei/persoană.

Informaţii suplimentare privind procedura de aplicare a O.U.G. nr. 86/2010 vor fi comunicate periodic în mass-media locală, la centrele de informare de cartier, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (str. Mitropolit Varlaam nr. 54 şi şos. Naţională nr. 43) şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (www.dac-iasi.ro).

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*