Poliţia Comunitară şi-a prezentat bilanţul pe anul 2010

Publicat de Curierul de Iasi la data de 18/02/2011

Bilanţul de activitate pe anul 2010 a fost prezentat într-un cadru lărgit, întâlnire la care au participat  Primarul Municipiului Iaşi, domnul Gheorghe Nichita, reprezentanţii principalele structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi cei ai instituţiilor cu care Poliţia Comunitară a colaborat pe parcursul anului.

În urma activităţilor specifice desfăşurate de către poliţiştii comunitari, în anul 2010, au aplicat un număr de 25.014 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.329.999 lei. Dintre acestea 7.215 au fost aplicate conform Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi liniştii publice, 17.080 la diferite Hotărâri de Consiliu Local, 592 la Legea 38/2003 – privind transportul în regim de taxi, restul sancţiunilor fiind  pentru nerespectarea altor acte normative. Ca măsură complementară la constatarea acestor contravenţii a fost şi aceea a ridicării în vederea confiscării a mai multor produse în valoare totală de 22.969 lei.

Cu toate că în anul 2010, instituţia a trecut prin două etape de concediere colectivă, activitatea pe linie contravenţională s-a menţinut aproape la nivelul celei din anul 2009, când au fost constatate 25.545 de contravenţii.

De asemenea, în anul 2010, prin măsurile dispuse la nivelul instituţiei noastre s-a avut în vedere ridicarea la nivelul cerinţelor impuse de comunitate şi atingerea indicatorilor de performanţă stabiliţi. În acest scop s-a acţionat pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică în rândul comunităţii ieşene prin activitatea preventivă, constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţii, protecţia mediului sau fapte care afectează climatul social, stabilite prin legi, hotărâri de Consiliu Local sau dispoziţii ale Primarului Municipiului Iaşi. În plus s-a acţionat şi pentru asigurarea fluenţei traficului rutier, reducerea fenomenului infracţional şi contravenţional, în cooperare cu  alte instituţii abilitate, respectiv IPJ, IJJ, Poliţia de Frontieră, ISU şi alte autorităţi prevăzute de lege, pe timpul activităţilor ce impun acest lucru, cât şi cunoaşterea problemelor comunităţii, creşterea încrederii în instituţia noastră şi în capacitatea organizaţională de a face faţă oricăror evenimente şi provocări.

Urmărind creşterea gradului de siguranţă al elevilor la nivelul municipiului Iaşi, agenţii de poliţie comunitară au desfăşurat şi acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile în mediul şcolar.  Prevenirea delicvenţei juvenile a constituit o prioritate a agenţilor comunitari, în acest sens fiind desfăşurate mai multe acţiuni punctuale în zona unităţilor de învăţămant. Aceste activităţi au avut ca scop prevenirea unor stări conflictuale între elevi, consumul de plante etnobotanice, furturile, practicarea cerşetoriei, precum şi informarea conducerii unităţilor şcolare cu privire la aceste evenimente.

Multe alte activităţi au fost desfăşurate şi în mediile persoanelor în vârstă, având în vedere vulnerabilitatea lor în faţa unor acţiuni ilegale.

Primarul Municipiului Iaşi, d-nul Gheorghe Nichita a declarat că evoluţia instituţiei a fost într-o creştere permanentă, sperând ca şi în viitor accesiunea activităţii să fie vizibilă, ţinând cont că odată cu înfiinţarea Poliţiei Locale atribuţiile poliţiştilor comunitari vor fi mărite. În acest sens, primarul Gheorghe Nichita se aşteaptă la o mai mare fermitate şi autoritate a poliţiştilor comunitari în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi o mai bună colaborare cu toate instituţiile locale.

De la Poliţia Comunitară la Poliţia Locală printr-o schimbare   de atitudine şi comportament…..

Având în vedere apariţia Poliţiei Locale, în anul 2011, agenţii de poliţie locală vor avea atrbuţii sporite în ceea ce priveşte disciplina în construcţii, protecţia mediului, circulaţie rutieră, activitate comercială. Obiectivul principal rămâne creşterea încrederii cetăţeanului în Poliţia Locală în contextul îmbunătăţirii relaţiei cu societatea civilă, prin realizarea unui parteneriat viabil între Poliţia Locală şi comunitate, în vederea soluţionării problemelor de interes comun.

Experienţa dobândită ne va uşura această misiune şi cu paşi repezi, într-un termen scurt, vom crea o altă imagine a instituţiei prin atitudine, comportament şi calitate. Prin atribuţiile sale, Poliţia Locală trebuie să devină în relaţia cu comunitatea instrumentul cel mai eficient al activităţii administraţiei publice locale, a declarat directorul Poliţiei Comunitare Iaşi, Alexandru Hordilă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*