Poiana cu schit, arie naturală protejată

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/07/2011

În cadrul proiectului de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate „POIANA CU SCHIT s-a desfăşurat workshop-ul cu tema: Arii naturale protejate.  Legislaţie.  Norme de comportament. Studiu de caz: Poiana cu schit

Workshop-ul a reprezentat o etapă de pregătire a grupului ţintă în perspectiva întâlnirii cu aria naturală protejată. Acţiunea şi-a propus să evidenţieze importanţa existenţei acestor spaţii, rolul lor în protejarea speciilor rare de floră şi faună, responsabilitatea celor care le vizitează pentru a le conserva integritatea.

Conservarea mediului natural

În calitate de lector, dna ing. Galea Temneanu, şef birou în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, a detaliat pentru cei 39 de participanţi importanţa biodiversităţii, ameninţările la adresa ei şi importanţa constituirii ariilor protejate ca măsură de protecţie şi conservare. Au fost prezentate şi caracterizate diferitele tipuri de arii protejate şi legislaţia care stă la baza instituirii lor, insistându-se pe necesitatea identificării şi definirii riguroase a elementelor care le particularizează. Ca o consecinţă firească, au fost detaliate şi comentate regulile de comportament care, adaptate caracteristicilor fiecărei arii, îi pot asigura rolul de spaţiu protector pentru diversa lume vie pe care o adăposteşte. Un alt reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, dna biolog Luminiţa Iconomu a prezentat, în calitate de lector, aria naturală protejată „Poiana cu schit”. Participanţii au aflat care au fost argumentele invocate de iniţiatorii demersului de instituire a ariei, consecinţele legale ale acestui demers şi rigorile care se impun respectate de fiecare vizitator al zonei. Mai mult decât regulile menţionate, frumuseţea şi delicateţea speciilor prezentate în timpul expunerii se constituie într-o pledoarie convingătoare pentru protejarea lor.

Evocări culturale

Scriitorului Ioan Muscalu i–a revenit sarcina de a le vorbi celor prezenţi despre istoria şi importanţa culturală a „Poienii cu statui”, parte componentă a „Poienii cu schit”. A fost o călătorie de imagine, cuvinte şi muzică, care a urmat paşii lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, marcată de citate fluviu din opera lui Mihail Sadoveanu. A fost o convingătoare pledoarie pentru cunoaşterea şi preţuirea înaintaşilor şi a faptelor lor, o invitaţie la preţuirea şi protejarea a tot ceea ce ne aduce aminte de ei şi ne îndeamnă să încercăm să ne ridicăm la înălţimea lor. La workshop au participat elevi ai Grupului Şcolar „Constantin Brâncuşi”, însoţiţi de profesor Roca Daniela şi Andriev Sorina, studenţi ai Universităţii Tehnice Iaşi, cadre didactice universitare. Au fost prezenţi reprezentanţi ai partenerilor: APM Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi, Fundaţia Culturală „EcoArt”, Asociaţia Ecologiştii Români, S.C. „ICAR TOURS” SRL Iaşi, Asociaţia Studenţilor Chimişti „CHEMIS”.

Comments

commentsTrackbacks / Pings
*