Organizarea jocurilor de artificii în Iași va fi reglementată strict

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/01/2020

Organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza municipiului Iași se vor face în baza unui regulament elaborat de către primărie. Documentul se află în dezbatere publică, ieșenii putând trimite propuneri și sugestii până vineri, 24 ianuarie: http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1579004595-Proiect_HCL_3613.pdf.

Regulamentul municipalității are la bază Legea 126/1995 prin care sunt stabilite unele condiții de folosire a dispozitivelor pirotehnice de divertisment.

Astfel, persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. Conform regulamentului, se interzice folosirea articolelor pirotehnice între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale.

De asemenea, sunt interzise jocurile de artificii la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la patru niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste patru niveluri, la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze, precum și la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie.

Focurile de artificii nu pot avea loc în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre, pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane și la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri.

O serie de articole pirotehnice având un risc mediu spre mare, precum roți zburătoare, jerbe, rachete, tuburi cu tragere, sori rotitori, focuri bengale, baterii și combinații etc. vor putea fi utilizate în spații deschise, vaste, exclusiv de către pirotehnicieni.

Pentru organizarea și desfășurarea oricărui joc de artificii cu articole pirotehnice este necesar obținerea acordului Primariei Municipiului Iași, încălcarea prevederilor regulamentului constituind contravenție, fiind sancționată cu amendă cuprinsă între 2.400 lei și 2.500 lei.

Informații suplimentare privind acest regulament se pot obține de la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6. Propunerile, sugestiile şi opiniile scrise cu valoare de recomandare pot fi remise şi Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6, luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30 și 16.30, iar joi între orele 8.30 și 18.30 sau pe e-mail la adresa informatii@primaria-iasi.ro.

Comments

comments

Categoria: informatii publice

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*