Ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/07/2010

Ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local care va avea loc astazi, 28 iulie 2010, de la ora 10.00 in Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi este urmatoarea:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al  Primarului Municipiului Iaşi;
2.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituţiei Poliţia Comunitară Iaşi, aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii ale acesteia în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010;
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de concediere colectivă la Poliţia Comunitară Iaşi, în urma prevederilor O.U.G. nr. 63/2010;
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii  ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi;
5.    Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului „Stagiu de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standardele europene „beneficiar Grupul Şcolar „ Virgil Madgearu ” Iaşi;
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Zona BUCIUM, T 154 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii de locuinţe individuale şi case de vacanţă pe teren proprietate privată persoană fizică;
7.            Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Iaşi, Fundac SOCOLA nr. 2 întocmit în vederea alipirii a două parcele şi construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, Iaşi, Şoseaua BUCIUM nr. 89A ( fosta stradela Paun nr. 1) întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Şoseaua NICOLINA nr. cadastral 16907 întocmit în vederea construirii unor anexe bisericeşti pe teren proprietatea municipiului Iaşi, atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Înălţarea Domnului;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Bulevardul DIMITRIE MANGERON nr. 1, întocmit în vederea construirii unui imobil cu locuinţe colective pe teren proprietate privată persoană fizică;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada DEALUL ZORILOR, f.n., număr cadastral 3979/18/4/3 întocmit în vederea contruirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada OLARI nr. 6 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada ŞIPOŢEL nr. 23 întocmit în vederea contruirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoană fizică;
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Zona BUCIUM, T134, P1( 4674/6/29), 1(4674/6/28) întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi şi construirii a două locuinţe individuale pe terenuri proprietate privată persoane fizice;
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada PERJU nr. 9, Stradela PERJU nr. 9, TRECĂTOAREA nr. 1 întocmit în vederea supraetajării unui imobil în curs de execuţie pe teren proprietate privată persoană fizică-intrare în legalitate;
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada PERJU nr. 6 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoane fizice;
17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Strada ION CREANGA nr. 50, întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate persoană fizică;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iaşi, Str.ALBINEŢ nr. 52 A întocmit în vederea etajării unei locuinţe existente pe teren proprietate privata persoana fizica (intrare in legalitate);
19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico ecomomici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc X 7 str. Piaţa Voievozilor nr. 12;
20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Reabilitare termica bloc X 6 Piaţa Voievozilor nr. 8;
21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc X 10 str. Decebal nr. 14 A;
22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc 305 str. Eternitate nr. 1;
23.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat in Iaşi, Str. Petru Poni nr. 4 precum şi concesionarea directă a acestui teren către ROTARIU VASILE în vederea extinderii locuinţei;
24.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 279 mp, situat în Iaşi, bd.Chimiei nr. 8 precum şi concesionarea directă a acestui teren catre S.C. ELECTRA S.R.L în vederea extinderii spaţiului existent;
25.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 64,46 mp,situat în Iaşi,str. Arcu nr.3 , bl.B1, precum si concesionarea directă a acestuia către S.C.GEMADA SERV S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;
26.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547/2009, cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 15,26 mp,situat în Iaşi, bd.Nicolae Iorga nr. 24 bl.C 1, precum si concesionarea directă a acestui teren catre S.C.NICOLINA FARM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent;
27.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi cu bunurile imobile cuprinse in Anexa 1 si darea acestora in administrarea S.C.APAVITAL S.A.;
28.    Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani;
29.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Municipiului Iaşi asupra unor bunuri aflate in proprietatea privată a statului Român, în vederea trasmiterii acestora în administrarea comunei Ciurea-jud.Iaşi;
30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului – Reabilitare si modernizare linii de tramvai-hidroizolaţii şi rosturi de dilataţie pod Nicolae Iorga;
31.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Ia;i pe anul 2010 ;
32.    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2010 al S.C.TERMO-SERVICE S.A.;
33.    Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;

Comments

comments2 Comentarii

 1. Buna dimineata,

  Am adaugat site-ul in blogroll-ul de pe cronicutza.com site-ul http://www.curierul-iasi.ro! Astept sa faceti si voi acelasi lucru!

  O zi buna!

 2. Curierul de Iasi

  Buna dimineata,
  Am postat si noi linkul catre dvs.
  O zi buna!
*