Municipalitatea ieșeană va accesa fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de iluminat public

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/10/2018

Întruniţi în şedinţă extraordinară marți, 16 octombrie, consilierii locali au dezbătut și aprobat un proiect de hotărâre care se referă la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea, eficientizarea rețelei de iluminat public în Municipiul Iași”, a valorii proiectului și a cheltuielilor aferente.

În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate două scenarii, scenariul recomandat pentru implementare fiind cel care prevede modernizarea tablourilor punctelor de aprindere pentru iluminat (287 bucăți) și echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea unui sistem de telegestiune, înlocuirea aparatelor de iluminat existente depășite din punct de vedere fizic cu unele performante, de tip LED, echipate cu module de telegestiune, alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, echiparea stâlpilor de iluminat a unei străzi din Municipiul Iași (Șoseaua Arcu) cu panouri fotovoltaice, suplimentarea, dacă este cazul, a aparatelor de iluminat în funcție de criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, înlocuirea și/sau adaptarea brațelor și a colierelor de prindere conform calculelor luminotehnice, folosirea stâlpilor existenți din rețeaua electrică ca suporți pentru noile aparate de iluminat acolo unde se impune.

Primarul Mihai Chirica a precizat care sunt fondurile disponibile pentru implementarea proiectului.

„Acest program de finanțare a rezultat pe parcursul implementării Axei 3 a Programului Operațional Regional întrucât nu s-au consumat sumele de bani la nivel național pentru reabilitările termice ale clădirilor. Este o limită de aplicare, respectiv maximum șase milioane de euro. Ne-am îndreptat atenția spre cele mai importante artere de circulație, acolo unde consumul de energie electrică este mai mare. Sunt vizate 50 de străzi care vor face parte din programul propus. Se intenționează și modernizarea punctelor de aprindere și achiziția unui sistem de telegestiune. Nu ne vom opri aici și vom continua dezvoltarea sistemului de iluminat public prin identificarea unor noi surse de finanțare, astfel încât să se ajungă la un grad de acoperire de 100% a modernizării sistemului de iluminat public în Iași”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Finanțarea proiectului are loc în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon –  Prioritarea de Investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C Iluminatul Public. Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.868.648,10 lei, inclusiv TVA. Cofinanțarea din partea Municipiului Iași pentru acest proiect este de 437.372,98 lei.

Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de hotărâre este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune. Valoarea efectivă a lucrărilor se ridică la aproximativ un milion de euro (5.063.610,65 lei, inclusiv TVA).

Comments

comments

Categoria: iluminat public

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*