Mesajul primarului Gheorghe Nichita la conferinţa anuală a Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor”

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/02/2011

Marţi, 15 februarie, la Cercul Militar din Iaşi a avut loc   cea de a 18-conferinţă a Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor” – Filiala Judeţeană Iaşi, prilej cu care au fost dezbătute şi adoptate proiectele de măsuri privind extinderea cercurilor ,,Cultul Eroilor” în şcolile  de pe raza municipiului Iaşi dar şi în localităţile ieşene.

Cu această ocazie, din partea primarului Gheorghe Nichita, a fost transmis  un mesaj de sprijin din partea administraţiei locale pentru activitatea de îngrijire a monumentelor şi cimitirelor eroilor din  localităţile ieşene.

Redăm mai jos integral textul mesajului primarului municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, adresat Conferinţei anuale a Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor”-Filiala judeţului Iaşi  în data de  15 februarie 2011.

Domnule Preşedinte,

Domnilor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri,

Dragi memebri ai Asociaţiei ,, Cultul Eroilor”  Iaşi,

Istoria  noastră frământată este plină  de pilde eroice, începând de la strămoşii noştri daco-romani şi culminând cu cele ale sfinţilor voievozi români, precum Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Constantin Brâncoveanu, care au îmbinat atât de frumos şi exemplar dragostea de neam şi de ţară, cu dragostea faţă de Hristos şi faţă de Biserica Sa  cea sfântă. Mărturie în acest sens ne stau nenumăratele biserici şi mănăstiri ridicate din dragostea domnitorilor şi a credincioşilor noştri spre pomenirea  eroismului, a curajului şi jertfelniciei tuturor acelora care au pus mai presus de interesele proprii, interesul dăinuirii neamului românesc.

Şirul eroilor neamului se continuă cu martirii lui  decembrie 1989, când mlădiţele neamului românesc, atâţia tineri nevinovaţi, au căzut  seceraţi de gloanţe, atât la Bucureşti, cât şi la Timişoara, Sibiu şi în alte oraşe-martir din ţară, punând capăt unei dictaturi devenite din ce în ce mai represive  şi intolerante, redându-ne libertatea de care avem atâta nevoie. Şi se continuă, desigur, cu eroii noştri ostaşi căzuţi victime, în ultimii ani,  în teatrele de operaţii de peste hotare, unde Armata română luptă împotriva terorismului internaţional alături de partenerii noştri, pentru dreptul la libertate şi la democraţie al altor popoare încă oprimate de dictaturi de tot felul, de la cele tribale la cele militare.

Amintindu-ne cuvintele Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan ,,Fericiţi sunt morţii care de-acum înainte mor întru Domnul…odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor îi însoţesc”,

Trăim sentimente de bucurie şi recunoştinţă pentru faptul că în Iaşul nostru istoric fiinţează Asociaţia ,,Cultul Eroilor” mărturisitoare peste timp a faptelor de de sacrificiu ale eroilor români creştini, ale vieţii lor exemplare puse în slujba idealurilor mântuitoare, realizându-se astfel o legătură vie nu numai între Biserica luptătoare şi Biserica triumfătoare, dar şi între generaţiile de ieri şi cele de azi, între Oastea de ieri şi Armata de azi, între militarii trecuţi la Domnul şi cei ce stau de strajă hotarelor Ţării, libertăţilor şi drepturilor noastre democratice.

Astfel ,,Cultul Eroilor” este mărturia veşniciei Armatei Române – garantul independenţei şi suveranităţii Ţării, apărătoarea poporului împotriva oricărei dictaturi şi oprelişti, străjuitoarea democraţiei constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor românilor pentru care s-au jertfit eroii noştri-martiri.

Dragi membri ai Asciaţiei ,, Cultul Eroilor” Iaşi,

În aceste vremuri când ştim din ce în ce mai puţin cine suntem şi cum suntem, avem nevoie să arătăm care ne sunt rădăcinile. Altfel, vom fi smulşi şi aruncaţi cât colo, împreună cu limba şi cultura care ne fac români.

Pentru ieşeni, Asociaţia ,,Cultul Eroilor” este întruchiparea obligaţiei şi dreptului nostru la onestă neuitare, este recursul la memoria necesară, care ne poate lumina atunci când umblăm debusolaţi printre grijile şi nevoile clipei.

Organizaţie a  trăirii sincere în respect pentru cei ce au pus Patria mai presus de propria viaţă, ,,Cultul Eroilor” din Iaşi este memoria noastră colectivă de păstrare peste veacuri a idealurilor pe care  eroii neamului le-au visat pentru viitorimea română.

În cartierele tot mai sărăcăcioase ale oraşelor, pe uliţele tot mai pustii din sate, amintirile faptelor eroice se pierd asemenea copiilor şi nepoţilor plecaţi în depărtări străine. Prin oraşele tot mai pustii, gândurile supravieţuitorilor marilor bătălii devin suspin şi strigăt deznădăjduit.

La sărbătorile  îndesite   politic, dar cu prea puţin suflet românesc, trăirea cea adevărată este acoperită de bubuiala afonă a discursurilor oficiale. Avem nevoie să ştim şi suntem datori să spunem mai departe povestea mereu vie a celor fără de care n-am fi decât umbre risipite ale Istoriei. Iar acest lucru cel mai bine îl face Asociaţia ,,Cultul Eroilor”

Pentru frageda simţire a copiilor şi tinerilor care descoperă înfioraţi măreţia neamului lor, pentru demnitatea femeilor şi bărbaţilor care trăiesc onest în această ţară, pentru bunicii care au trăit vremuri aspre, pentru toţi cei care a simţi  româneşte nu-i o ruşine, ci o mândrie, pentru toţi trebuie să întărim şi să ducem mai departe această mărturisire de iubire şi credinţă , care este Asociaţia dragă nouă tuturor:,,Cultul Eroilor.”

Să ne ajute Dumnezeu şi să ne fie de folos tuturor faptele cele bune pe care  le-aţi făcut  în 2010 spre cinstirea eroilor, iar obiectivele pe care vi le-aţi propus pentru 2011, propunerile şi angajamentele pe care vi le asumaţi, pentru viitor, pentru care vă felicităm, să sporească ogorul istoriei noastre şi să întărească Asociaţia ,,Cultul Eroilor”,  spre mândria României şi spre gloria Iaşului istoric, pentru că la Iaşi s-a născut România.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*