Licitaţie pentru spaţiile din pasajul „Sf. Vineri”

Publicat de Curierul de Iasi la data de 14/02/2013

O nouă licitaţie pentru spaţiile comerciale din pasajul „Sfânta Vineri”, de la Hala Centrală. Primăria scoate la închiriere trei locuri cu o suprafaţă totală de aproximativ 220 metri pătraţi.

Pornirea: 18 lei/mp

La începutul anului, două spaţii din cele şase au fost închiriate. Acestea vor fi transformate în cafenea, respectiv parfumerie

Unul dintre cele trei spaţii comerciale are o destinaţie prestabilită, respectiv expoziţie cu vânzare a obiectelor de cult, artizanat, antichităţi, handmade. Pentru aceste spaţii, cu o suprafaţă de 136 mp, 49,68 mp, respectiv 78,69 mp, tariful pe lună pentru pornirea la licitaţie este de 18 lei/mp, iar valoarea garanţiei de participare la licitaţie variază între 2.500 şi 3.000 lei.

Acte necesare:

Cei care doresc să participe la licitaţie, trebuie să pregătească un dosar cu următoarele documente:

–  actul constitutiv şi eventualele acte adiţionale în copie;

–  hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii în copie;

–  certificat de înregistrare la ORC şi certificat de înregistrare fiscală în copie;

–  certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul local), emise de următoarele instituţii:

1. Direcţia Generală de Finanţe Publice Judeţene – se prezintă în original;

2. Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale – se prezintă în original;

– scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română – în original;

– declaraţie notarială a reprezentantului legal (nu este în lichidare judiciară sau faliment) în original;

– chitanţe reprezentând contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie de participare-copie.

Alte condiţii

Contravaloarea caietului de sarcini este de 36 lei şi cuprinde regulamentul de desfăşurare a licitaţiei, un model contract de închiriere, releveu spaţiu şi fişa investiţiei (acolo unde este cazul).

Taxa de participare este de 0,5% din valoarea de pornire a chiriei.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine de la sediul DAPPP din str. Smârdan nr. 5 sau la telefon 0232.264.246, int 26.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*