Licitaţie pentru închirierea Centrului Tehnologic Regional

Publicat de Curierul de Iasi la data de 20/08/2014

Centrul Tehnologic Regional Iaşi (CTR) este scos spre închiriere. Licitaţia va fi organizată pe 2 septembrie, la ora 13.00. Data limită de depunere a dosarelor de participare este luni, 1 septembrie.

Centrul Tehnologic Regional

Clădirea CTR a fost ridicată în urma implementării unui proiect cu finanţare europeană

Toate facilităţile necesare
Adresa Centrului este şos. Nicolina 141 (zona CUG), suprafaţa construită desfăşurată este de 4.646 mp, valoarea de pornire a licitaţiei fiind stabilită la 47.500 lei lunar, iar valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 10.000 lei. „Aşteptăm aici firme din Iaşi şi din toată regiunea Moldovei, care pot găsi toate facilităţile necesare pentru afacerea lor. Avem un spaţiu modern ce poate găzdui firme şi societăţi implicate în activitatea de cercetare tehnologică. Este o ocazie pentru a pune în evidenţă centrul universitar ieşean şi specialiştii care se pregătesc aici, pentru a lansa produse inovative”, a declarat primarul Gheorghe Nichita la inaugurarea CTR.

Acte necesare
Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie sunt:

– actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale – copie;
– hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii – copie;
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
– certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emise de Direcţia Generală de Finanţe Publice Judeţene (se prezintă în original) şi de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale (se prezintă în original);
– declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii că nu se află în reorganizare financiară sau faliment – se prezintă în original;
– actele doveditoare privind reprezentantul legal al societăţii sau procură legalizată de la Notar Public, pentru societăţi participante la licitaţie reprezentate de mandatari (1 copie);
– copii ale documentelor de plată reprezentând: contravaloare caiet sarcini, taxă participare si garanţie de participare;
– un plic închis, pe care trebuie menţionat „oferta financiara”, care să conţină valoarea chiriei oferite, ce nu poate fi mai mică decât valoarea de pornire la licitaţie.

Informaţii suplimentare
Contravaloarea caietului de sarcini este de 36 lei. Acesta cuprinde: regulamentul de desfăşurare a licitaţiei, contract cadru de închiriere, releveu spaţiu, cerere tip de participare la licitaţie. Taxa de participare este în valoare de 500 lei. Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la sediul DAPPP sau la telefon 0232.264.246, interior 26.

Scurtă descriere
Complexul este structurat în patru corpuri de clădire, corpul principal fiind destinat activităţilor de birou, iar celelalte trei funcţionând ca hale de producţie şi laboratoare de cercetare. În total, clădirea dispune de 28 de birouri, o parcare, un spaţiu de relaxare, o sală de şedinţe şi 25 de spaţii pentru microproducţie. Centrul oferă servicii de închiriere de spaţii atât pentru cercetare şi transfer tehnologic, cât şi pentru aplicaţii practice şi activităţi de laborator.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*