Lansare de volum: „Iaşi – oraş al diversităţii”

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/10/2015

IMG_0830 IMG_0892Perioada de cercetare istorică a proiectului „Istoria minorităţilor – o abordare cultural artistică a diversităţii”, iniţiat de Primăria municipiului Iaşi în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Asociaţia „Pro Roma” s-a încheiat cu lansarea cărţii „Iaşi – oraş al diversităţii”. Volumul este rezultatul cercetării unei echipe de istorici şi cercetători coordonaţi de Laurenţiu Rădvan, pe o perioadă de 6 luni. Lansarea cărţii, tipărită într-un tiraj de 250 de volume, a avut loc la Muzeul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, în prezenta celor 6 autori ai cărţii, a rectorului Universităţii şi a viceprimarului Daniel Mătăsaru. Tema principală a cărţii o reprezintă diversitatea culturală a Iaşului şi cuprinde 6 capitole.

Evoluţia etniilor
Prima comunicare din carte aparţine prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan şi cercetătorului ştiinţific dr. Dan Dumitru Iacob şi poartă titlul „Începuturile oraşului Iaşi şi minorităţile din perioada sec. XV – începutul sec. XIX”. Prezentarea acestora a urmărit introducerea în discuţie a oamenilor stabiliţi în Iaşi încă de la 1400, alături de români venind aici unguri, germani, armeni – care au format principalele componente ale comunităţii urbane, lor adăugându-li-se treptat şi greci, ţigani sau ruşi. De asemenea, din sec. XVII, un rol tot mai important l-au jucat evreii veniţi aici în special din Polonia şi care au ajuns în sec. XIX să deţină o poziţie deosebită în populaţia şi economie oraşului. Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc a susţinut comunicarea intitulată „Istorie şi cultură în Iaşii secolelor  XVI-XVIII”, în care a pus accent pe aspecte ce privesc diversitatea culturală din Iaşi în perioada respectivă, pe învăţământul în limbi şi cu profesori străini, pe şcoala domnească a lui Vasile Lupu şi altele. Perioada interbelică este tratată şi în capitolul realizat de conf. univ. dr. Lucian Leuştean, intitulat „Diversitate etnică şi confesională la Iaşi în perioada interbelică”. Prezentarea a acoperit situaţia minorităţilor din Iaşi între cele două războaie mondiale şi relaţiile cu autorităţile locale, cu accent atât pe momentele de colaborare, cât şi pe situaţiile mai tensionate. Lector univ. dr. Ionuţ Nistor s-a axat pe tema „Străini/minoritari in Iaşi la cumpăna secolelor XIX – XX”, în care s-a prezentat evoluţia minorităţilor din Iaşi, altele decât minoritatea ebraică, în perioada de după unirea Principatelor din 1859 şi până la primul război mondial. Urmând cronologia istorică, arhivist dr. Cătălin Botoşineanu s-a ocupat de „Şcolile minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică, tratând accesul la cultură şi învăţământ al minorităţilor din Iaşi în perioada interbelică, pornind de la situaţia Universităţii şi până la şcolile confesionale ale minorităţilor etnice şi religioase din oraş. Ultimul capitol îi aparţine cercetătorului ştiinţific dr. Dorin Dobrincu, care s-a ocupat de „Minorităţi etnice şi religioase în Iaşi, 1944-1989”. Autorul a arătat că perioada tratată este una din cele mai dificile pentru minorităţile etnice din Iaşi, în special pe fondul masacrelor efectuat în timpul celui de-al doilea război mondial, dar şi datorită abuzurilor autorităţilor comuniste după război. În această perioadă, Iaşii şi-au pierdut o mare parte din minorităţi, în special pe fondul exodului evreilor din anii 60-70.

Cu toate că astăzi oraşul nu mai cunoaşte existenţa unor grupuri minoritare consistente, comunicările din carte au accentuat specificul multi-etnic ce a caracterizat Iaşii de-a lungul celor şase secole de existenţă. În carte s-a subliniat faptul că minorităţile au adus o contribuţie importantă atât la societatea şi economia locală, cât şi în plan cultural. În majoritatea cazurilor, relaţiile dintre autohtoni şi oamenii veniţi din afară şi împământeniţi aici au fost de bună coabitare și colaborare. Noii veniţi s-au integrat în societatea oraşului, dar şi-au păstrat şi specificul etnic şi religios, cel mai adesea biserica (catolică, armeană, lipovenească, protestantă) sau sinagoga, alături de şcolile confesionale, reprezentând centrul comunităţii şi nucleul care asigura identitatea în timp a grupurilor minoritare.

Comments

comments

Categoria: cultura si culte,diverse

Cuvinte cheie: , , ,Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*