Hotarari cu caracter normativ adoptate in sedinta ordinara din 23 august 2010

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/09/2010

Primaria Municipiului Iasi aduce la cunostinta publicului urmatoarele HOTARARI cu caracter normativ adoptate in sedinta ordinara din 23 august 2010

Hotărârea nr. 303— privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2010
Hotărârea—nr. 304 – privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat
Hotărârea—nr. 305 – privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat
Hotărârea nr. 306 – privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA „ECOPIATA“ S.A.
Hotărârea nr. 307 — privind delegarea gestiunii serviciilor publice catre SOCIETATEA COMERCIALA „SERVICII PUBLICE“ S.A.
Hotărârea nr. 308 — privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATII COMERCIALE „ECOPIATA“ S.A., in forma autentificata, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr. 1
Hotărârea nr. 309— privind aprobarea Actului Constitutiv al SOCIETATII COMERCIALE „SERVICII PUBLICE “ S.A., in forma autentificata, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si a Actului Aditional nr. 1
Hotărârea nr. 310—privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 219/05.07.2010
Hotărârea nr. 311— privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 220/05.07.2010
Hotărârea nr. 312— privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 221/05.07.2010
Hotărârea nr. 317—privind modificarea şi completarea art. 1, ANEXA 1, pct. I şi IV şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 470/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2010
Hotărârea nr. 318— privind modificarea şi completarea art.1, ANEXA 1, pct. I şi IV din Hotărârea Consilliului Local nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care fac venit al bugetului local pentru anul 2011
Hotărârea nr. 319— privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectului “Dezvoltare şi reabilitare artera funcţională Sud – Municipiul Iaşi”
Hotărârea nr. 320— privind atribuirea de denumiri de artere în zonele Bucium şi Viticultori
Hotărârea nr. 321- privind atribuirea de denumiri de artere în zona Tomeşti
Hotărârea nr. 322- privind atribuirea de denumiri de artere în zona în zona Şes Bahlui
Hotărârea nr. 323- privind atribuirea de denumiri de artere în Campus “Tudor Vladimirescu”
Hotărârea nr. 324—privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatori tehnico-economici pentru proiectul “Regenerare urbană Cuza Vodă – Tg. Cucu – Baş Ceauş”
Hotărârea nr. 325- privind aprobarea aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2010 al SC SALUBRIS SA Iaşi
Hotărârea nr. 327- privind desemnarea reprezentatntilor Municipiului Iasi in comisia de cercetare preliminara pentru stabilirea cauzei de utilitate publica in cadrul proiectului „Lucrari pentru reducerea riscului de inundatii in bazinul hidrografic Prut-Bahlui“

Puteti consulta toate hotararile adoptate in sedinta Consiliului Local iasi din 23 august 2010 la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Ghiseul 6, Relatii cu publicul, sau pe site-ul www.primaria-iasi.ro .

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*