Fondurile europene schimbă faţa Iaşului

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/03/2011

Pentru municipalitatea ieşeană, anul 2010 a fost dedicat în mod special proiectelor europene, în condiţiile în care criza economică a afectat drastic bugetul local, iar din partea guvernului nu au fost primite fonduri importante, principalele priorităţi ale Primăriei Municipiului Iaşi fiind asigurarea funcţionării oraşului şi atragerea fondurilor europene nerambursabile.

La final de 2010 însă, când s-a tras linie, rezultatele s-au văzut: municipalitatea ieşeană nu a avut disfuncţionalităţi în privinţa administrării oraşului, iar în privinţa fondurilor europene, municipiul Iaşi a avut în derulare, în diverse faze de pregătire/implementare, 23 de proiecte, în valoare totală de peste 300.000.000 euro.

„Iaşul este oraşul-campion pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, primul din România dintre cele 7 oraşe desemnate ca poli de creştere. Numai în 2010 municipalitatea ieşeană a contractat finanţări în valoare totală de circa 150 milioane de euro, iar acesta este doar începutul” – afirmă primarul Gheorghe Nichita.

„Provocarea însă abia acum începe, odată cu implementarea acestor fonduri europene şi deschiderea unui important număr de şantiere în principalele cartiere ale Iaşului. Vom urmări în continuare şi finalizarea celorlalte documentaţii de proiecte pe care le avem în lucru pentru a atrage cât mai mulţi bani europeni la Iaşi” – completează edilul-şef .

Ciric – primul proiect care a luat startul în 2011

Primul proiect care a luat startul în acest an a fost proiectul de modernizare a zonei de agrement Ciric, un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional Axa 5, în valoare totală de 46.624.000 lei.

Prin intermediul său, municipalitatea ieşeană se doreşte modernizarea, reabilitarea şi reorganizarea zonei de agrement Ciric, astfel încât aceasta să devină o zonă atractivă din punct de vedere turistic.

„Va fi cea mai frumoasă zonă de agrement din Moldova” – spune primarul Gheorghe Nichita.

Printre altele, infrastructura de agrement de la Ciric va beneficia de o zona sportivă cu terenuri şi itinerarii tematice, activităţi dintre cele mai diverse, de la simulator de paraşutism sau teleschi nautic până la amenajarea unui Aqua Park, a unor zone pentru paintball sau minigolf şi alte activităţi pentru petrecerea timpului liber. Printre atracţiile cuprinse în zona de agrement se mai numără zonele de joacă pentru copii, zone de escaladă, zone căţărare copaci, zonele de picnic şi terenuri de sport pentru tenis, handbal, baschet sau volei.

Perioada de implementare a proiectului  este 15.02.2011- 31.07.2012.

Dezvoltarea zonei culturale, istorice şi turistice

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în zona culturală, istorică şi turistică în municipiul Iaşi se va realiza printr-un alt proiect cu finanţare europeană, în valoare de 87.515.000 lei.

Prin acest proiect municipalitatea va reface reţeaua stradală pentru un număr 16 străzi din Iaşi: Aleea M. Sadoveanu, Aleea Grigore Ghica Vodă, Bd. Carol I, Şoseaua Sărăriei Str. Sărăriei Str. M. Costăchescu, Str. Vasile Conta, Str. Vasile Alecsandri, Str. Vasile Pogor Str. Lascăr Catargi Str. Gavril Muzicescu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. I.C. Brătianu, Str. A. Panu, Str. Palat.

Proiectul prevede totodată reabilitarea trotuarelor aferente străzilor reabilitate, crearea de piste de biciclişti pe Str. A. Panu, Str. Palat şi Aleea M. Sadoveanu, îmbunătăţirea sistemului de marcaj rutier, amenajarea a aproximativ 20.000 mp spaţii verzi şi reabilitarea  liniei de tramvai de pe str. G. Muzicescu şi Aleea Gr. G. Voda.

Perioada de implementare a proiectului este 16.09.2010 – 16.02.2012

Dezvoltarea axei de transport Est – Vest în municipiul Iaşi

„Dezvoltarea axei de transport Est – Vest în municipiul Iaşi” este un alt proiect de impact pentru infrastructura municipiului. Cu un buget de 90.792.000 lei, proiectul urmăreşte refacerea str. Elena Doamna, B-dul Independenţei, Str. Păcurari, şos. Păcurari precum şi trotuarele aferente acestor străzi. Totodată se va reface complet Piaţa Mihai Eminescu şi se va construi pasajul subteran M. Eminescu, cu rampe de acces dinspre Str. Păcurari şi B-dul. Independenţei

Proiectul va asigura decongestionarea traficului rutier prin redimensionarea suprafeţei carosabile, prin reabilitarea liniei de tramvai de pe str. Elena Doamna, prin amenajarea unor benzi speciale pentru transportul în comun şi biciclişti şi prin semnalizarea şi marcarea rutieră corespunzătoare, Totodată, se prevede amenajarea a aproximativ 10.000 mp de spaţii verzi.

Perioada de implementare a proiectului este 16.09.2010 – 16.08.2012.


Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj „Octav Băncilă”

Prin proiectul „Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj Octav Băncilă”, cu un buget 87.862.000 lei, Primăria Municipiului Iaşi doreşte să rezolve o problemă mai veche, aceea a interconectării a 2 mari cartiere ale Iaşului, Alexandru – Dacia şi Canta – Păcurari prin realizarea unui pasaj suprateran de transport peste calea ferată în zona străzii Octav Băncilă. Concomitent, se vor reabilita şi moderniza străzile şi trotuarele aferente zonei pasajului, mai precis Str. Columnei, Str. Toma Cozma, Str. Muşatini, Str. Plăieşilor, Str. Petru Poni, Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. Tabacului şi Str. Vitejilor.

Perioada de implementare a proiectului este 16.09.2010 – 16.09.2013.

Sprijin pentru mediul de afaceri – Centrul Tehnologic Regional

Proiect a cărui contract finanţare în valoare de 18.281.000 lei a fost semnat pe data de 4 decembrie 2010, Centrul Tehnologic Regional constă în realizarea unei structuri de sprjinire a afacerilor, care să reprezinte interfaţa între cercetare şi industrie în domeniul producţiei industriale.

Centrul se adresează firmelor din domeniul producţiei industriale, cu ramurile componente: electronică, electrotehnică, energetică, construcţii de maşini şi unelte, prelucrarea lemnului, farmaceutică şi prelucrarea produselor agroalimentare şi va reprezenta un cadru favorabil stimulării, dezvoltarii şi promovării mediului de afaceri, cu precădere al IMM-urilor, inclusiv microintreprinderi la piaţa caracteristică.

Cu o suprafaţa construită de aproximativ 5.000 mp, CTR va fi organizat în patru corpuri diferite şi va găzdui un număr de 16 firme, punând la dispoziţie 6 birouri şi spaţii parte de transfer tehnologic, 100 mp birouri resurse umane transfer  tehnologic,  95 mp spaţii transfer tehnologic şi 660 mp birouri pentru închiriere.

Perioada de implementare a proiectului este  02.12.2010 – 02.06.2012

Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi

Pe data de 13 martie 2010 Primăria Municipiului Iaşi a semnat contractul de finanţare în valoare de 253.279.000 lei pentru proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi. Proiectul finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu constă în investiţii prioritare pe termen scurt necesare asigurării eficienţei energetice şi conformării cu obligaţiile de mediu stipulate în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană a României.

Obiectivele proiectul sunt încadrarea în normele europene privind emisia de gaze şi creşterea randamentelor tehnice şi economice a principalelor echipamente /  reducerea preţului de cost a Gigacaloriei.

Perioada de implementare a proiectului este 17.03.2010 – 17.12.2013.

În anul 2010, prin semnarea contractelor de finanţare ale acestor proiecte, Municipiul Iaşi a atras fonduri europene în valoare totală de 584.353.000 lei, echivalentul a aproximativ 150 milioane de euro.

Concomitent cu proiectele care au intrat în implementare, municipalitatea ieşeană lucrează în acest an şi la finalizarea şi depunerea spre evaluare a altor documentaţii de proiectare, în vederea atragerii cât mai multor fonduri europene pentru dezvoltarea oraşului.

Acestea sunt:

1.         Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţionala Sud

Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţionala Sud este un proiect în valoare de  87.680.000 lei, pentru a cărui finanţare s-a depus documentaţia la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ.

Acest proiect constă în reabilitarea a 8,2 km cale de rulare tramvai de pe traseul Podu Roş – CUG,  reabilitarea a 5,7 km infrastructură rutieră stradală şi a pasajului suprateran Nicolina. Pe lângă acestea vor fi refăcute trotuarele, vor fi amenajate trasee pentru introducerea cablurilor de date şi curenţi slabi, care în prezent atârnă pe stâlpi, cu cămine de vizitare din 50 m în 50 m. Vor fi amenajate piste pentru biciclete, pe fiecare sens de circulaţie, piste ce vor fi amplasate între trotuar şi partea carosabilă. Proiectul a fost depus spre evaluare la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est.

2.         Managementul traficului

Managementul traficului, proiect în valoare de 91.495.000 lei, presupune realizarea unui sistem integrat care să permită monitorizarea şi controlul centralizat al traficului în  municipiul Iaşi.

Proiectul constă în  implementarea unui sistem integrat care să permită monitorizarea, controlul automat sau manual şi optimizarea pentru următoarele sub-sisteme: semnalizarea intersecţiilor, sistem supraveghere video, gestiunea transportului public de călători, sistem de semnalizare şi informare dinamică pentru 90 de intersecţii complet semaforizate şi adaptabile automat (pe baza unui soft) în timp real în funcţie de valorile de trafic.

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  31 martie 2011.

3. Proiectul Creşterea accesibilităţii spre zona centrală, economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi,

În valoare de 8.619.800 lei, proiectul are în vedere reabilitarea străzilor din zona centrală a Municipiului, delimitată de Bd. Independenţei, Str. I.C. Brătianu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bd. A. Panu şi Str. Elena Doamna (Str. C. Negri, Str. Bărboi, Stradela Bărboi, Str. Armeană, Str. Sf. Sava, Str. Agatha Bârsescu, Str. Golia, inclusiv parcarea Sf. Sava şi parcarea din spatele Bisericii Armene).

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  31 martie 2011.

4.         Centrul Intermodal de Transport Autogara Iaşi

Proiect  în valoare de  89.834.000 lei, Centrul Intermodal de Transport Autogara Iaşi îşi propune realizarea unei autogări moderne în Municipiul Iaşi în vederea asigurării transportului de persoane cu diferite mijloace de transport în condiţii de maximă siguranţă.

Centrul Intermodal de Transport – Autogara Iaşi va fi amplasat în apropierea campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu”, la intersecţia a doua artere importante ale Municipiului Iaşi: Bulevardul Tudor Vladimirescu şi Strada Splai Bahlui Mal Drept. Centrul va asigura legătura între transportul inter şi intrajudeţean şi transportul public local prin stabilirea unor linii de transport directe cu Gara Iaşi, Gara Internaţională „Nicolina” Iaşi, Aeroportul Internaţional Iaşi şi autogările private existente în Municipiul Iaşi.

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  30 iunie 2011.

5.         Extinderea şi reabilitarea Centrului de bătrâni „Sf. Parascheva”

Extinderea şi reabilitarea Centrului de bătrâni „Sf. Parascheva” este un proiect în valoare de 10.000.000 lei care constă în asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire medicala, recuperarea şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistență socială, psihologică și religioasă pentru persoanele asistate.

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  31 martie 2011.

6.         Înfiinţare Muzeu Municipal

Prin proiectul Înfiinţare Muzeu Municipal, în valoare de 5.500.000 lei, se urmăreşte restaurarea şi consolidarea clădirii de patrimoniu din Str. Zmeu, nr.3, în vederea înfiinţării Muzeului Municipal, refacerea căilor de acces şi construirea utilităţilor anexe, inclusiv cu scopul de a reda circuitului turistic cultural această clădire.

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  30 iunie 2011.

7.         Reabilitarea Plajei Nicolina

Proiectul în valoare de 11.500.000 lei are ca obiectiv modernizarea spaţiului pentru structura de agrement (plajă, duşuri etc.) din zona Nicolina, beneficiară a unei resurse naturale (sulf) cu proprietăţi medicale benefice.

Data estimată pentru depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Est este  30 iunie 2011.


Comments

comments8 Comentarii

 1. Silviu

  Sa dea Dumnezeu sa fie totul asa cum spuneti … Bravo voua si succes !
  Totusi, nu inteleg de ce doua din proiectele finantate vor incepe exact in septembrie, la inceputul anului scolar si universitar, cand e cea mai mare aglomeratie si cand vin ploiile si iarna, si nu se incep din vara … Sunt curios sa vad cum o sa deviati sau cum o sa rezolvati traficul din fundatie cand veti face acel pasaj subteran ( sper sa nu dureze la fel cat cel de la hala centrala care va fi terminat in mai 2012 cand incepe campania electorala ) … si o intrebare : este vreo lege care sa oblige municipalitatea sa ia la licitatie firma care cere cel mai putin, sau e doar din calicie? s-a vazut si se stie pret mic=lucrare proasta …

 2. Inca mai asteptam realizarea acestor proiecte …

 3. Curierul de Iasi

  Pai se lucreaza deja la cateva din ele, la Ciric, precum si pe Axa Culturala. Urmeaza cat de curand si lucrarile la proiectul cu pasarela Octav Bancila si tot inainte.
  Deja se vede cu ochiul liber pe strazile din Copou si la Ciric.

 4. george

  Domnule Primar
  Va rod trimiteti-l pe d-l Chirica pentru a vedea cum trebuie sa arate o strada moderna, europeana pe afara sau macar la Brasov, Sibiu, Cluj, Oradea.
  Mobilierul urban este fundamental, la fel si detaliile de executie. Ma doare inima sa vad bataia de joc de la lucrarile precedente pornind de la calitatea materialelor pana la calitatea executiilor. Un exemplu, statiile de tranvai cele neacoperite sunt de o banalitate ridicola. Si ochiul vra partea lui. Garantat la acelasi pret.. cu un pic de efort si exigenta

 5. Canada

  Daca mai puneti cirpe peste toate cladirile noi degeaba le faceti .Magazinul moldova ,fosta posta etc sunt acoperite cu cirpe publicitare .este oribil acum 7 ani era mai frumos Iasul .bagati gazon si udati l .strazile sunt excelente dar f mult praf.

Trackbacks / Pings
*