Fonduri pentru ONG-uri şi proiectele de cultură scrisă

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/07/2010

În luna iunie, municipalitatea ieşeană a lansat programul anual de finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise, precum şi pentru proiectele propuse de ONG. Suma totală acordată de municipalitate pentru anul 2010 se ridică la 200.000 lei.

În urma analizării proiectelor depuse, cea mai mare sumă a fost alocată pentru finanţarea proiectelor de cultură scrisă. Au depus cereri pentru finanţare revista “Convorbiri literare”, Fundaţia Culturală Timpul, Asociaţia Culturală “Feed Back”, Fundaţia Culturală “Poezia” şi Asociaţia “Lumen”. De menţionat este că suma alocată în 2010 de la bugetul local pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul culturii scrise este în valoare de 150.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate depăşi o treime din fondul total alocat pentru finanţarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Pentru alte acţiuni ale ONG-urilor au fost alocaţi 50.000 lei. Fundaţia Serviciilor Sociale “Bethany” a depus două proiecte, iar câte un proiect Organizaţia “Salvati Copiii”, filiala Iaşi, Fundaţia “Star of Hope”, Asociaţia “Lumen”, Asociaţia “Mai Bine” şi Centrul Diecezan “Caritas”.

Suma alocată în 2010 de la bugetul local pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor societăţii civile este în valoare de 50.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG.

Domeniile prioritare de finanţare sunt: social, tineret, educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la bugetul local), sănătate.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*