Finanţare de la bugetul local pentru cultura scrisă şi activitatea ONG-urilor

Publicat de Curierul de Iasi la data de 04/06/2014

Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare a proiectelor din domeniul culturii scrise, în conformitate cu prevederile Legii privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003, republicată, şi cele ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

stilou

4 iulie, termenul limită
Selecţia proiectelor din domeniul culturii scrise care vor primi finanţare de la bugetul local se va face de către o comisie de evaluare, special constituită, în conformitate cu prevederile normativelor mai sus menţionate. Programul de selecţie a proiectelor din domeniul culturii scrise pentru anul 2014 programează pe data de 4 iulie termenul limită de depunere a proiectelor de către solicitanţi.
Suma alocată în 2014 de la bugetul local pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul culturii scrise este în valoare de 75.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate depăşi o treime din fondul total alocat pentru finanţarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Pentru ONG-uri
Totodată, Municipiul Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi.

150.000 lei, buget total
Selecţia proiectelor ONG –urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local se va face de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (C.R.S.C.E.P.), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.R.S.C.E.P.. Programul de selecţie a proiectelor societăţii civile pentru anul 2014 se va desfăşura într-o singură etapă corespunzătoare unui termen limită de depunere a proiectelor de către solicitant, programat în data de 4 iulie.
Suma alocată în 2014 de la bugetul local, pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor societăţii civile este în valoare de 150.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG.

Criterii
Domeniile prioritare de finanţare sunt: social, tineret, educaţie, cultură (cu excepţia proiectelor care vizează editarea şi publicarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, pentru care există program special de finanţare de la bugetul local), sănătate. La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun proiecte din domeniile prioritare de finanţare, cu impact la nivelul comunităţii locale. Anunţul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 104 din data de 3 iunie 2014.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*