Editura Junimea, tradiţie şi prestigiu

Publicat de Curierul de Iasi la data de 29/07/2011

Curierul de Iaşi continuă seria prezentărilor instituţiilor culturale aflate în patrimoniul Primăriei municipiului Iaşi.

Înfiinţată în 1969, Editura Junimea din Iaşi a crescut şi s-a dezvoltat pe linia promovării literaturii române, devenind în scurt timp un nume de referinţă în domeniu (vezi colecţia „Eminesciana”, de exemplu), nu în ultimul rînd datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Mircea Radu Iacoban, Andi Andrieş, Nicolae Creţu, Cezar Ivănescu.

Treptat însă, şi îndeosebi în ultimii ani, s-a conturat tot mai limpede necesitatea deschiderii producţiei editoriale către noi orizonturi, în acord cu modificările esenţiale ale paradigmelor culturale contemporane, dar consolidând şi ancora care ne ţine legaţi de tradiţie şi valori recunoscute. Astfel, au apărut şi evoluează colecţii consacrate unor varii domenii, precum medicina („Esculap”), dreptul („Jus”), studiile clasiciste („Antiqua et mediaevalia”), iar tematica volumelor publicate acoperă o sferă tot mai largă. În afară de poezie, proză şi critică literară română, Junimea abordează şi literatură străină, şi eseu politic şi istoric şi lucrări academice. De asemenea, un pas important a fost făcut prin publicarea unor lucrări în limbi de circulaţie internaţională.

Colecţii de marcă

Dintre colecţiile Junimii, cele care par să se afle tot mai mult în atenţia publicului sunt „Românii din Paris”, care va continua într-o nouă formulă, mai cuprinzătoare, reamintindu-ne, prin studii semnate de personalităţi recunoscute, că mai toate curentele artistice şi de gândire ale secolului trecut au numarat şi conaţionali de-ai noştri printre iniţiatori sau promotori de frunte. Apoi, „Ananta. Studii transdisciplinare”, colecţie puternică, deschisă de fizicianul şi eseistul Basarab Nicolescu, prin care încercăm să oglindim repoziţionarea epistemică din lumea de azi, în volume în care graniţele disciplinare se ating, se împletesc şi se transcend. O a altă colecţie, iniţiată de regretatul poet şi director al editurii, Cezar Ivănescu, şi care prinde tot mai dense contururi, e cea a „Exilului romanesc”, unde se exprimă actualitatea unor voci puternice, pe care cel mai adesea le ignorăm din raţiuni geografice sau de altă natură. Fiecare din aceste colecţii se adreseaza unui public larg, dar desigur, informat şi curios, deoarece, fără a fi o editură elitistă, Junimea a ţinut mereu, în ciuda dificultăţilor întâmpinate adesea, la un standard înalt de calitate.

Încurajarea debutanţilor

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie şi încurajaţi de Junimea, dacă au ceva de spus. Nu există prejudecăţi şi limitări în această privinţă. Spre exemplu, au apărut recent două volume, unul de gânduri şi aforisme, celălalt de eseuri politice ale tânărului şi activului publicist, realizator şi politician bucureştean Arthur Suciu, volum care s-a bucurat de un real succes chiar de la lansare; dar şi un mic roman de debut absolut remarcabil al unei adolescente de abia 16 ani, Ana Amarandei.

Dimensiunea ştiinţifică

Dar preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii Editurii Junimea se manifestă pe diferite planuri. Astfel, în ultimii ani, editura s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu în vederea organizării unor manifestări ştiinţifice de prim rang: colocvii, conferinţe, dezbateri etc. Şi în acest an, în luna octombrie, vom organiza, alături de Universitatea «Al. I. Cuza» un mare colocviu transdisciplinar consacrat centenarului naşterii scriitorului de origine română Eugen Ionescu. Şi pentru că astăzi nu exişti dacă nu eşti văzut şi auzit pe toate canalele posibile, Editura Junimea s-a străduit să-şi pună la punct un site atrăgător şi actualizat, pe Internet, dar şi să participe sau să organizeze emisiuni de radio şi televiziune (cum a fost cea consacrată poetului Cezar Ivănescu, dar şi ultimelor apariţii editoriale, de la TVR Iaşi), precum şi seri de lansări de carte în mari oraşe şi librării din ţară. Este elocvent în acest sens succesul deosebit de care s-a bucurat apariţia primului volum «Puterea din umbră» a lui Ovidiu Ohanesian, solicitat în întreaga ţară şi aflat încă în turneu de promovare. Sperăm la acelaşi interes şi pentru volumul al doilea aflat în lucru «Puterea din umbră 2 – RAPORT DIN SPATELE UŞILOR ÎNCHISE» a aceluiaşi autor. Evident, exemplele pot continua şi fiecare ilustrează preocuparea constantă a Editurii Junimea pentru calitate şi diversitate, pentru articularea cu problemele scriiturii şi gândirii contemporane.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*