Dezbatere în Consiliul Local privind Tehnopolis

Publicat de Curierul de Iasi la data de 28/03/2019

Un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Iași vineri, 29 martie, se referă la aprobarea trecerii din proprietatea publică a Municipiului Iași în proprietatea publică a Județului Iași a contribuțiilor în natură și financiare ale Municipiului Iași la realizarea Centrului Expozițional Moldova. Actul normativ privește și aprobarea modificării Contractului de asociere în participațiune încheiat în data de 18.07.2003 între Consiliul Local al Municipiului Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa”, în vederea realizării Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis.

“Intenţia este foarte simplă: să cedăm Centrul Expoziţional Moldova în totalitate Consiliului Judeţean, iar municipalitatea să preia în totalitate Tehnopolisul. În felul acesta, vom avea şi o administrare cât se poate de directă, fără a avea nevoie de intervenţia altei instituţii. Cred că este o abordare absolut rezonabilă din toate punctele de vedere”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Prin actul normativ se propun mai multe proceduri birocratice și tehnice precum: dezmembrarea terenului proprietate privată a Municipiului Iași în suprafață de 15.341 mp, situat în strada Poitiers nr.10, în două loturi: Lot 1-9093 mp, Lot 2-6248 mp; trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Iași a terenului situat în Șoseaua Nicolina nr.141, aferent Centrului Expozițional Moldova, având suprafața de 14.977 mp; trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Iași situat în strada Poitiers nr.10 având suprafața de 9093 mp, pe care este amenajată parcarea aferentă Centrului Expozițional Moldova; trecerea din proprietatea publică a Municipiului Iași în proprietatea publică a Județului Iași a terenului în suprafață de 14.977 mp situat în Șoseaua Nicolina nr.141 și a terenului situat în pe strada Poitiers nr.10, în suprafață de 9093 mp.

În proprietatea Județului Iași va intra inclusiv contribuția financiară a Municipiului Iași, de 5.378.377,12 lei la momentul asocierii, pentru realizarea Centrului Expozițional Moldova, acesta devenind unicul proprietar al imobilului situat în Șoseaua Nicolina nr.141, compus din teren și construcții edificate pe acesta și al terenului de 9093 mp situat în strada Poitiers nr.10.

Prezenta hotărâre va produce efecte după emiterea de către Consiliul Județean Iași a unei hotărâri prin care să se aprobe trecerea din proprietatea Județului Iași în proprietatea publică a Municipiului Iași a terenului situat în Iași, b-dul Poitiers, nr.10, în suprafață de 37.847 mp, declararea acestuia în bun de interes public, precum și transmiterea în proprietatea Municipiului Iași a contribuțiilor financiare ale Județului Iași la realizarea Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis.

În cadrul asocierii pentru realizarea Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis, Municipiul Iași va deține un procent de 80%, restul cotei de 20% revenind celorlalți asociați, în cote egale de 5%, respectiv Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași, Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa.

 

 

 

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*