Destination Iaşi, un nou vector de promovare turistică

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/07/2019

Creşterea vizibilităţii turistice a municipiului Iaşi ar putea fi realizată şi prin intermediul Asociaţiei de Management al Destinaţiei turistice Iaşi şi a regiunii Moldova („Destination Iaşi”), a cărei înfiinţare va fi supusă aprobării consilierilor locali în şedinţa din 26 iulie 2019.

„Destination Iaşi” reprezintă o asociere între Primăria Municipiului Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Agenţia de Incoming Rolandia din Iaşi, aceste trei entităţi contribuind cu câte 500 de lei la patrimoniul iniţial al Asociaţiei, la care se vor adăuga alte trei societăţi care vor fi desemnate ulterior.

Conform statutului, Asociaţia „Destination Iaşi” este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ ce vizeaza creşterea competitivităţii în sistemul turistic naţional şi est-european a destinaţiei Iaşi.

Printre activităţile Asociaţiei „Destination Iaşi” se numără creşterea vizibilităţii si prestigiului destinaţiei turistice Municipiul Iaşi prin realizarea unei  promovări eficiente a imaginii destinaţiei Iaşi şi crearea unui brand turistic pentru zona urbană, facilitarea unei colaborări mai puternice între „actorii” din turismul ieşean (hoteluri, agenţii de turism, unităţi de alimentaţie, unităţi de agrement, instituţii de cultură, mediul academic etc), promovarea de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător, conservarea şi reabilitarea patrimoniului cultural, istoric si turistic din Municipiul Iaşi şi zona de influenţă etc.

De menţionat este şi faptul că înfiinţarea unei Asociaţii de Management al Destinaţiei turistice Iaşi şi a regiunii Moldova este menţionată şi în Strategia de turism a Municipiului Iaşi şi a Zonei Metropolitane Iaşi ca o măsură asumată de Primăria Municipiului Iaşi în vederea creşterii competitivităţii destinaţiei Iaşi în sistemul turistic naţional şi est – european.

Una din sursele de finanțare ale Asociaţiei „Destination Iaşi” va fi taxa hotelieră, asociația putând atrage sponsorizări și desfășura diverse activități comerciale.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*