Cum s-a votat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 7 decembrie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 09/12/2010

Şedinţa ordinară din 7 decembrie a reunit pe ordinea de zi 39 de proiecte de hotărâre. Consilierii locali au aprobat 34 de hotărâri, două proiecte au fost amânate şi alte trei au fost respinse. Vă prezentăm în continuare ordinea de zi a şedinţei şi votul pe fiecare în parte:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;

– următoarele 3 şedinţe ordinare vor fi conduse de consilierul PSD Constantin Neculau

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2010 ; – APROBAT

3. Proiect de hotarare privind asigurarea sustenabilităţii proiectului major cofinanţat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. C(2010) 1071 din 24.02.2010 privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvenţiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi în completarea subvenţiilor de la Guvernul României, respectiv M.A.I. si M.M.F.P.S. pentru acoperirea preţului la serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat ; APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind derularea prin intermediul Municipiului Iaşi a sumelor alocate de la Bugetul de Stat reprezentând compensarea preţului la combustibili utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sistem centralizat de către S.C.CET Iaşi S.A;  APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare multianuale aferentă anilor 2010 şi 2011 a Consiliului local al Municipiului Iaşi la bugetul Asociaţiei „Centrul de Promovare Turistică-Iaşi” înfiinţată prin proiectul „ Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia –Iaşi, în calitate de membru fondator asociat; APROBAT

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Ordinului de Modificare nr. 4 înaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL în calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 – 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” precum si aprobarea Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 – 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” ; APROBAT

7. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării proiectului “ Sistem de Management de trafic în  Municipiul Iaşi ”precum  si aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și bugetul proiectului ; APROBAT

8. Proiect de hotarare privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2010 – 2011; APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului contractului de închiriere nr. 733/01.02.2008 încheiat cu Fundaţia Humanitaria pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 37 ; RESPINS

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani; APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 22.11.2010 ; APROBAT

12. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Fundaţia “ Quo Vadis ” Iaşi ; RESPINS

13. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spaţiu  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala Iaşi ; APROBAT

14. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Fundaţia Academică a Oamenilor de Ştiinţă Iaşi ; AMÂNAT

15. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spaţiu  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia Foştilor Salariaţi de la Antibiotice Iaşi ; RESPINS

16. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “14 Decembrie 1989” Iaşi; APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a reţelei de distribuţie a apei potabile şi de canalizare, situată în b-dul Carol I, din proprietatea privată a Universităţii Tehnice Ghe. Asachi Iaşi în proprietatea Municipiului Iaşi ; APROBAT

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, BD.CHIMIEI NR.2 BIS întocmit in vederea construirii unei hale de depozitare prin demolare atelier şi magazie (C3) pe teren proprietate privata persoana juridica; APROBAT

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ZONA BUCIUM, T153, număr cadastral 6541/3 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi şi construirii de locuinţe pe teren proprietate privata persoane fizice ; APROBAT

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STRADA HANCIUC NR.36 întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată persoana fizica; AMÂNAT

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, BD.CHIMIEI NR.8 întocmit in vederea construirii unei hale de producţie prin concesionare teren, prin extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica şi teren proprietatea municipiului Iasi ; APROBAT

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iaşi, ZONA GALATA, numar cadastral 7052/1 întocmit in vederea construirii unei locuinţe si unui garaj pe teren proprietate privata persoană fizică; APROBAT

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi,  STRADA FĂNTANILOR NR.35-51 întocmit in vederea construirii de locuinţe colective prin « Programul municipal pentru sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala » pe teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat în administrarea Consiliului Local ; APROBAT

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STRADA HOTIN NR.30A întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice; APROBAT

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ZONA BUCIUM ,T164, parcela ½ (6709/3/2)întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iaşi si construirii unei pensiuni turistice pe teren proprietate privată persoana fizica-intrare in legalitate; APROBAT

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, ZONA VITICULTORI, numar cadastral 16478/1 întocmit in vederea construirii unei locuinţe şi unei anexe pe teren proprietate privată persoane fizice-intrare in legalitate; APROBAT

27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, STRADA FLORILOR NR.38 întocmit in vederea extinderii unei locuinte prin demolare anexa existenta pe teren proprietate privata persoane fizice; APROBAT

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Municipiului Iaşi în cadrul Adunării Generale ale Acţonarilor la S.C.CET Iaşi S.A.; a fost desemnat Cristian Stanciu

29. Proiect de hotărâre privind transformarea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie de clasa III din cadrul aparatului de specialitate,  în funcţii publice de execuţie din  clasa I, ca urmare a promovării în clasa a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durată; APROBAT

30. Proiect de hotarare privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi; APROBAT

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de  organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate servicilor funerare în Municipiul Iaşi; APROBAT

PROIECTE DE HOTĂRÂRE – COMPLETARE:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Actului aditional nr. 1 la Contractul de credit din data de 20 februarie 2007 cu B.E.R.D. pentru prelungirea perioadei de angajament până la data de 31.12.2010; proiectul a fost separat în două hotărâri distincte APROBAT

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei cu B.E.R.D.; APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiului Iaşi a actului adiţional la Acordul de garantare prin venituri cu B.E.R.D.;  APROBAT

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*