Comunicat privind ajutoarele alimentare pentru persoane defavorizate – Programul PEAD 2010

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/12/2010

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, din data de 27 decembrie 2010, punctul de distribuire a produselor alimentare PEAD 2010 – VITALEF din bld.Chimiei nr.12 se va închide. Activitatea punctului respectiv va fi transferată în totalitate către cel din şos.Naţională nr.43 (“Piramida lui Dubeţ”).

Ultima zi de lucru pentru punctul de distribuire VITALEF din bld.Chimiei nr.12 va fi 23 DECEMBRIE 2010, cu program de funcţionare între orele 8,00 – 16,00.

Începând cu data de 3 IANUARIE 2011 se va relua distribuirea ajutoarelor alimentare numai de la un singur punct de distribuire, respectiv de la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, din şos.Naţională nr.43, cu program de lucru zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00- 16,00.

Totodată, vă informăm că beneficiarii ajutoarelor alimentare PEAD 2010 sunt categoriile stabilite prin H.G. nr.600/2009, respectiv:

1.      Familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2.      Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3.      Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

4.      Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

NOTĂ: Menţionăm că o persoană beneficiază de ajutor – produse alimentare – o singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe din categoriile de mai sus (art. 3, alin. 2).

Informaţii suplimentare privind modalitatea de distribuire a ajutoarelor alimentare vor fi comunicate periodic în mass-media locală, la centrele de informare de cartier, la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (str. Mitropolit Varlaam nr. 54 şi şos. Naţională nr. 43) şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (www.dac-iasi.ro).

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*