Comunicat – finalizare contract lucrări la CET I

Publicat de Curierul de Iasi la data de 21/12/2015

COMUNICAT DE PRESĂ

A fost finalizat contractul de lucrări pentru “Retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF3 din CET 1 Iaşi Iași

Municipiului Iași a semnat, în data de 14.08.2013 contractul de lucrări nr. 75067/14.08.2013 aferent obiectivului de investiții “Retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF3 din CET 1 Iaşi, cu operatorul economic SC Energoutil Contact SA, având ca sursă de finanţare Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 – Axa Prioritară 3.

Contractul de lucrări menționat este parte a proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”. Acest proiect, cofinanțat de Uniunea Europeană, are o valoare totală de 249.135.892 lei (fără TVA), din care 124.567.946 lei reprezintă finanțarea din Fondul de Coeziune.

Valoarea contractului de lucrări “Retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF3 din CET 1 Iaşi a fost: 13.392.259,86 lei, fără TVA, din care 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, la care se adaugă TVA (24%) în valoare de 3.214.142,32 lei.

Durata de implementare a contractului a fost de 15 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere (29.08.2013), la care s-a adaugat perioada de notificare a defectelor de 12 luni.

În data de 17.12.2015, comisia de recepție la finalizarea lucrărilor, a încheiat Procesul Verbal de recepție finală, aferent contractului  de lucrări nr. 75067/14.08.2013 aferent obiectivului de investiții “Retehnologizare cazan de apă fierbinte CAF3 din CET 1 Iaşi”.

Informații suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Iași, persoana de contact desemnată fiind dl. Daniel Maxim, Manager de Proiect (B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, Iaşi Tel: +40232.267.618, Fax: +40232.212.000).

Prezentul comunicat de presă nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*