Ciric, provocarea turistică a Iaşului

Publicat de Curierul de Iasi la data de 10/02/2011

Iaşul se află în faţa celui mai important proiect turistic din istoria sa . Vechea zonă de agrement a Ciric va fi modernizată la standarde europene.  Se aşteaptă o creştere a fluxului turistic cu peste 30% până în 2015.

Zona Ciric este la ora actuală o zonă verde care poate fi caracterizată ca ‘naturală’, cu lacuri şi pădure. Activităţile din zonă sunt neatractive din cauza lipsei acţiunilor de modernizare. Conceptul urmărit este crearea unui parc ce oferă o mare diversitate de ambianţe, de peisaje, cu ofertă deosebită de servicii, toate legate de ideea de NATURĂ.

Se va crea o zonă sportivă cu terenuri de sport pentru fotbal, tenis, handbal, baschet sau volei şi activităţi de agrement bine definite. Se vor realiza plaje şi piscine având toate dotările specifice (vestiare, duşuri, toalete, punct sanitar, spaţii administrative, ş.a.). Totodată, se vor crea itinerarii tematice care vor pune în valoare pădurea. De asemenea, se vor amenaja zone pentru paintball şi minigolf şi alte activităţi pentru petrecerea timpului liber. Printre atracţiile cuprinse în zona de agrement se mai numără zonele de joacă pentru copii, zone de escaladă, zone căţărare copaci.

Pentru dezvoltarea zonei Ciric a fost propus şi aprobat un Master Plan ce vizează reorganizarea şi amenajarea zonei de agrement în 2 etape:

1. AMENAJAREA LOCURILOR DE AGREEMENT

 • Amenajarea locurilor de agreement din zona CIRIC (amenajarea teritoriului – plantaţii, circulaţii, împrejmuiri…);
 • Plaje cu toate dotările necesare (duşuri, toalete, zone de închiriat echipamente…);
 • Spaţii de joacă exterioare pentru copii;
 • Debarcader;
 • Selectarea spaţiilor pentru terenurile destinate practicării sporturilor şi propunerilor de amenajare;
 • Amenajarea spaţiilor pentru picnic.

2. TRANSFORMAREA PĂDURII ÎNTR-UN PARC

 • Refacerea aleilor;
 • Refacerea materialului dendrologic;
 • Realizarea amenajărilor peisagistice;
 • Amenajarea unei tabere pentru copii.

Propunerile master planului vizează următoarele:

 • AMENAJĂRIILE
 • Αmenajarea plajei;
 • Αmenajarea debarcaderelor;
 • Τerenuri de sport;
 • Spaţii pentru picnic.

VEGETATIA

Valorizarea patrimoniului vegetal existent:   Parcuri şi Grădini;    Plantaţii noi (specii recomandate);    Tehnici de plantare;     Plimbare în copaci.

CIRCULAŢII: Tipologia circulaţiilor

GESTIUNEA APELOR /LACURILOR: Renovarea aparaturii de mal;    Teleschi nautic.

MOBILIERUL / ARHITECTURA: Mobilierul urban;  Locuri de joacă; Împrejmuiri;  Arhitectură ‘ICE’ (Înalta calitate ecologică).

ILUMINATUL /IRIGAŢII: Iluminatul/Peisaj nocturn; Irigaţii.

Obiectul 1 – Amenajări exterioare

§         Circulaţii (carosabile, pietonale, piste de biciclişti, drumuri de halaj)

§         Împrejmuiri

§         Reţele exterioare

§         Mobilier urban (Bănci, Coşuri de gunoi, Cişmele de apă, Fântâni arteziene, Bariere, Bolarzi, Panouri informative, Corpuri de iluminat, Împrejmuiri locale – gărduleţe, Jardiniere, Pergole, Foişoare)

§         Platforme colectare deşeuri

Obiectul 2 – Amenajari plaje şi piscine (Piscină – adulti si copii, Constructii anexe – vestiare, dusuri, toalete, spatii depozitare, spatii administrative, spatii prim-ajutor, turn observatie)

Obiectul 3 – Activităţi agrement (joacă, relaxare, loasir) (Locuri de joacă copii, Zid de escaladă, Echipament de simulare şi structuri gonflabile, Plimbare in copaci, Spatii relaxare, Zone de picnic)

Obiectul 4 – Terenuri de sport (Teren de minigolf, Teren paintball, Teren fotbal inierbat, Teren multifunctional (tenis/hanbal/baschet), Teren tenis de masa, Constructii anexe  – vestiare, dusuri, toalete, depozite, spatii administrative; gradene; împrejmuiri)

Obiectul 5 – Debarcadere şi pontoane (Garaj bărci + hidrobiciclete, Amenajare rampă debarcare, Spaţiu administrativ)

Obiectul 6 – Telescaun


Rezultate concrete ale strategiei Orizont 2020

Proiectul Zona de Agrement CIRIC – Crearea şi conservarea spaţiilor verzi se înscrie în cadrul acţiunilor prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Iasi – ORIZONT 2020.

Obiectivele strategice ale planului de dezvoltare locală sunt:

§         Primul obiectiv strategic este ca Iaşul să aibă o industrie şi servicii bazate pe cunoaştere şi antrenate de activităţile ITC;

§         Cel de al doilea obiectiv strategic este ca Iaşul să-şi folosească cunoştinţeleşi talentele pentru industrii inovativ-creative;

§         Cel de al treilea obiectiv strategic este ca Iaşul să fie larg cunoscut precum capitală culturală şi turistică a României;

§         Cel de al patrulea obiectiv strategic este ca Iaşi să devină centrul de servicii pentru întreaga Regiune de Nord-Est. În realitate, prin dimensiunile sale el deja îndeplineşte o puternică funcţie regională.

Rezultatele directe ale proiectului care se îmbină coerent cu rezultatele estimate ale propunerilor de iniţiative investiţionale vor contribui la dezvoltarea şi promovarea turismului şi creşterea atractivităţii şi competitivităţii municipiului Iaşi:

§         creşterea cu cel puţin 1 a numărului de infrastructuri de agrement din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est până în anul 2012;

§         cresterea semnificativa a numarului de turisti din judetul Iasi ca urmare a crearii Zonei de agrement Ciric cu 30,52% pana in anul 2015;[1]

§         cresterea semnificativa cu aproximativ 540 a locurilor de munca din turism si sectorul conex la nivelul judetului Iasi pe perioada operationala a proiectului (8 ani)[2];

§         cresterea semnificativa cu aproximativ 250 a numarului de noi afaceri la nivelul judetului Iasi pe perioada operationala a proiectului (8 ani).

§         crearea a 11 locuri de munca directe permanente si 34 de locuri de munca sezoniere, intr-un an de la finalizarea proiectului;

§         crearea a 75 locuri de muncă directe temporare pe durata lucrărilor de construcţii;

§         cresterea semnificativa a numărului de vizitatori ai Zonei de agrement Ciric. Se estimează un numar de vizitatori ai complexului de agrement de 241.686 pentru primii cinci ani operationali ai proiectului;[3]

§         cresterea numărului de înnoptări în cadrul structurilor de primire turistică la nivelul judetului Iasi ca urmare a crearii Zonei de Agrement Ciric cu 55,14% pana in anul 2015[4];

§         cresterea duratei medii de sedere (sejurul turistic) de la 2,11 zile la 2,5 zile, respectiv 18,5%;

§         cresterea cheltuielii medii turistice cu aproximativ 66,66% de la 420 lei/sejur/turist in prezent la 700 lei/sejur/turist dupa implementarea proiectului ca urmare a prelungirii sejurului turistic si a cheltuielilor suplimentare aferente serviciilor de agrement.

Noua bază de agrement va crea 540 de locuri de muncă în turism

Proiectul creează premisele creşterii economice prin efectul spill-over al activităţilor turistice recunoscut, privind sectoarele de servicii si productie. Implementarea proiectului va avea un aport financiar la dezvoltarea economica a zonei, deloc neglijabil, în special datorită generării de fluxuri turistice care tradiţional injectează venituri prin intermediul cheltuielilor făcute la nivel local. Majoritatea acestor cheltuieli se concentrează în sectorul comercial clasic al hotelăriei, restauraţiei şi prestării de servicii generale către populaţie contribuind astfel la crearea de locuri de muncă permanente  – 540 noi locuri de munca in sectoarele de turism si conexe turismului – şi reorientând comunităţile locale dinspre activităţile de producţie fizică generatoare de poluare la activităţi turistice environment-friendly – crearea a aproximativ 250 noi afaceri in zona.

Proiectul Ciric va influenţa puternic dezvoltarea economică a Iaşului

Proiectul va contribui la cresterea cererii externe de servicii turistice prin înscrierea în tendinţele inregistrate la nivelul turismului mondial. Conform estimarilor WTTC, In privinta motivatiilor de călătorie, ponderea cea mai mare o detine turismul cultural şi agrementul urban aproximativ 40%. Se estimeaza ca, prin crearea Zonei de agrement Ciric si modificarea comportamentului de consum turistic, cresterea neta a fluxului turistic va fi de 30,52% pana in anul 2015.

Proiectul propus contribuie la cresterea indicelui de utilizare neta a capacitatii in functiune la nivel regional prin:

•        Creşterea fluxului turistic ca urmare a sporirii atractivitatii municipiului Iasi;

•        Creşterea duratei medii de sedere ca urmare a diversificarii ofertei turistice regionale complementare formelor de turism principale practicate: turismul montan, turismul balnear si turismul cultural/religios.

Se estimeaza o crestere a indicelui mediu de cazare in judetul Iasi cu 6,41% in 5 ani operationali (de la 39% la 41,50%).

Proiectul creeaza premisele cresterii duratei medii de sedere prin prin modernizarea, reabilitarea si reorganizarea zonei de agrement Ciric si asigurarea unui pachet de servicii turistice complementar ofertei locale de turism. În acest sens proiectul raspunde tendintelor inregistrate in comportamentul turistic, intrucat conform estimarilor WTTC, in privinta motivatiilor de călătorie, ponderea cea mai mare o detine turismul cultural şi agrementul urban aproximativ 40%.

Se estimează o crestere a duratei medii de sedere pe turist de la 2,11 zile la 2,5 zile, respectiv 18,5%.

Dezvoltarea ofertei turistice regionale

Proiectul contribuie la realizarea unei oferte turistice integrate regionale prin:

•        Diversificarea ofertei turistice prin imbunatatirea infrastructurii de agrement;

•        Asigurarea complementaritatii ofertei turistice existente prin oferirea unei solutii atractive de prelungire a sejurului turistic.

Proiectul contribuie la dezvoltarea turismului regional prin imbunatatirea si diversificarea infrastructurii de agrement ce va avea urmatoarele beneficii directe:

•        valorificarea optima a resurselor naturale cu potential turistic prin reducerea efectelor induse de sezonalitate ca urmare a repartizarii spatiale si temporale echilibrate a activitatilor complexului de agrement;

•        prezervarea unui cadru natural – Zona Ciric este la ora actuala o zona verde de forma dreptungiulară, cu laturile avand cca 3.500 x 900 m care poate fi caracterizata ca ‘naturală’, cu 3 lacuri si padure. Conceptul urmărit este crearea unui parc ce ofera o mare diversitate de ambiante, de peisaje, cu oferta deosebita de servicii, toate legate de ideea de NATURĂ.

•        creşterea atractivităţii ofertei turistice regionale prin investirea intr-o forma de turism cu valoare adaugata mare – turismul de agrement;

•        creşterea cererii externe de servicii turistice prin înscrierea în tendintele inregistrate la nivelul turismului mondial;

•        creşterea atractivităţii pentru investitorii privati ca urmare a modernizarii infrastructurii turistice;

•        creşterea calitatii serviciilor turistice prin oferirea unor facilitati de agrement superioare calitativ.

Se estimează că prin implementarea proiectului se vor asigura premisele crearii a aproximativ 250 de noi afaceri în regiune. De asemenea având în vedere efectul multiplicator al turismului, se estimeaza o infuzie de venituri la bugetul local de 27.360.297 lei in primii trei ani operationali.

Ciric, proiect de anvergură europeană

Proiectul „Zona de Agrement Ciric” este cuprins în portofoliului de proiecte al Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi (P.I.D.P.C.), având ca scop valorificarea potenţialului turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord – Est în vederea creării de noi locuri de muncă şi creşterii economice durabile şi echilibrate a regiunii.

Proiectul este în curs de implementare  prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 –Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului – Domeniul de intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice – Sub-domeniul – Poli de creştere.

Caracteristicile turistice ale Iaşului

Municipiul  Iaşi deţine un important patrimoniu istoric, arhitectural – urbanistic şi cultural, fapt ce ii conferă titlul de capitală culturală a României. Investiţiile masive în sectorul de retail au făcut din Iaşi un pol regional al comertului generând o nouă formă de turism, turismul pentru cumpărături.

Ca produs turistic, municipiul Iaşi prezintă toate cele patru caracteristici care determină atractivitatea unei destinaţii turistice:

§         Punctele de atracţie de la destinaţie – Municipiul Iaşi are o gamă variată de resurse turistice, existând potenţial de practicare a mai multor forme de turism;

§         Accesibilitatea destinaţiei – se poate ajunge atât cu maşina, cu trenul cât şi cu avionul;

§         Facilităţile şi serviciile existente la destinaţie – în ceea ce priveşte infrastructura de cazare, oraşul este bine reprezentat, existând facilităţi de cazare complet renovate menite să satisfacă toate exigenţele. Un sector deficitar este acela al agrementului, turiştii neavând alternative variante de petrecere a timpului liber;

§         Imaginea şi percepţia destinaţiei – Iaşul este cel mai mare oraş din Moldova şi este considerat capitala culturală a României datorită bogatului patrimoniu cultural-istoric.

Comments

comments2 Comentarii

 1. Saveliu Paul Gabriel

  Buna ziua, as dori si eu ca iesean sa particip cu un proiect la MODERNIZAREA BAZEI DE AGREMENT CIRIC. Si anume cu un PROIECT de TIROLIANA (traversarea lacului pe deasupre apei legat de un cablu de otel). Mentionez ca am in stoc materialele necesare(import Italia) am nevoie doar de APROBARE… multumesc..!
  As dori sa stiu daca se poate si cu cine pot lua legatura.. Multumesc anticipat SPG

 2. Curierul de Iasi

  Proiectul finantat pe axa POR 5 este deja in implementare, deci este mai dificil sa fie modificat. In schimb, este posibil sa fie identificate posibilitati de colaborare ulterior finalizarii acestui proiect, de aceea va rugam sa faceti o adresa scrisa catre Directia Tehnica din Primaria Municipiului Iasi, in care sa prezentati detaliat propunerea dumneavoastra.
*