Bugetul Municipiului Iaşi pe anul 2019 a fost adoptat de Consiliul Local

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/04/2019

Estimările Primăriei sunt că bugetul de venituri / cheltuieli totale pe anul 2019 va avea o valoare de 763,894 milioane lei: 465,952 milioane pentru secțiunea de funcționare și 297,942 milioane lei pentru secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare reprezintă circa 38,92% din total.

Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este de 255,977 milioane lei, din care 248,433 milioane lei la secțiunea de funcționare și 7,543 milioane lei la secțiunea de dezvoltare. Luând în calcul bugetul centralizat al instituţiilor din subordine, bugetul creditelor şi excedentul din anii trecuţi, bugetul general consolidat al Municipiului Iaşi ajunge astfel la 970,467 milioane lei (echivalentul a circa 204 milioane euro), față de 844,6 milioane lei în 2018.

 Cheltuielile prevăzute

Cheltuielile de 763,894 milioane lei sunt repartizate astfel: 397,341 milioane lei la secțiunea de funcționare – buget local, 68,504 milioane lei la secțiunea de funcționare – buget de stat și subvenții, 70,984 milioane lei la secțiunea de dezvoltare – buget local, excedent de 35,822 milioane lei și secțiunea de dezvoltare – buget de stat și fonduri europene de 191,242 milioane lei (circa 25% din total). Strict pentru proiectele europene șefii municipalității estimează cheltuieli de 179,417 milioane lei, însoțite însă de rambursări de 131,571 milioane lei.

 

Proiecte noi

Din capitolul Alte servicii publice generale, care are o alocare totală de 11,459 milioane lei, vor fi acoperite o serie de proiecte precum acordarea de burse Pro Ruralis – 54 mii lei, sărbători și alte evenimente publice – 4,105 milioane lei, cooperare internațională – 128,66 mii lei, materiale de promovare a Municipiului – 343,5 mii lei, Asociația „Moldova se dezvoltă” – 150 mii lei, olimpiade și concursuri – 70,35 mii lei, Diaspora – 147,07 mii lei sau vizita Papei Francisc la Iași – 3,328 milioane lei.

Primăria va avea și două proiecte în premieră: crearea unui fond local pentru cercetare și inovare – 500 mii lei și un program local de evitare a abandonului școlar „ROSE Iași” – 470 mii lei. De asemenea, sunt prevăzute sume de 310 mii lei pentru două autovehicule electrice, 360 mii lei pentru ecrane video stradale de informare, 500 mii lei pentru proiectare și execuție iluminat arhitectural la sediul Primăriei

Susţinerea comunităţii

Ordinea publică rămâne prioritară pentru municipalitatea ieșeană, motiv pentru care au fost alocate 30,573 milioane lei, din care 30,493 milioane lei pentru Poliția Locală. De asemenea, 500 mii lei vor fi dirijaţi către sistemul integrat de supraveghere video.

 Bugetul pe 2019 prevede 6 milioane lei pentru locuințele rezervate tinerilor din zona Grădinari. Se are în vedere și construirea a două blocuri ANL (prin credit ipotecar) pe str. Smârdan și pe str. Fântânilor şi construirea a două blocuri ANL în zona Grădinari pentru personalul medical.

Vor fi alocate 1,5 milioane lei pentru proiectele organizațiilor de tineret, Iașul fiind Capitala Tineretului din România, şi a sumei de 519,74 mii lei pentru strategii de brand și promovare turistică a Iașului.

În buget este prevăzută suma de 86,673 milioane lei pentru întreaga activitate de asistență socială a municipiului. Vor fi menţinute campaniile de acordare a tichetelor sociale și altor ajutoare ocazionale cu ocazia sărbătorilor religioase.

 

Investiții constante în învățământ și sănătate

Învățământul rămâne prioritatea numărul unu a municipalității ieșene, cu o alocare totală de 65,092 milioane lei. Astfel din 10,994 milioane lei, 10 mii lei vor fi repartizate pentru studii de proiecte noi (proiectarea unor săli de sport la Școala „Ion Creangă” și la Liceul „Vasile Alecsandri), dotări de 855 mii lei, proiecte și studii de 425 mii lei și reabilitări și reparații capitale de 9,594 milioane lei.

Vor fi continuate investiţii de 349,86 mii lei pentru noi echipamente IT pentru școli, 279,27 mii lei pentru cheltuieli de funcționare la terenuri de sport la unitățile școlare. O sumă de 3,75 milioane lei este prevăzută pentru lucrări la terenurile de sport al unitățile școlare. Vor fi susţinute modernizarea, extinderea și dotarea Creșei nr. 1 – 2,551 milioane lei și a Creșei nr. 10 – 1,583 milioane lei.

De asemenea, va fi continuat programul de reparare și modernizare a 93 de spații de joacă pentru copii, în acest an urmând a începe lucrările la 70 de spații de joacă, suma alocată fiind de 5 milioane lei.

„Sunt alocate fonduri necesare modernizării creșelor nr. 1 și nr. 10. Proiectele au fost deja semnate, prin urmare vom demara procesul de relocare a activității Creșei nr. 10, pentru a emite și ordinul de începere a lucrărilor. Peste aproximativ trei luni vom proceda în același mod și în privința Creșei nr. 1. Nu am uitat de promisiunile făcute în anii precedenți privind asigurarea celor 700 de videoproiectoare, alocând fonduri pentru plata acestora. Speranța noastră este că vom furniza o parte din ele înainte de sărbătorile pascale, urmând a le distribui și pe celelalte. Sub deviza «nicio unitate școlară să nu rămână fără computer», vom furniza un prim lot dintr-un total de 100 de computere. În urma unor verificări pe care le-am făcut personal, am constatat, cel puțin în rândul grădinițelor, că sunt unități de învățământ fără computer. Suntem în epoca digitizării și trebuie să le asigurăm unităților școlare resursele specifice”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Pentru domeniul sănătății, municipalitatea a prevăzut  o sumă de 33,586 milioane lei, din care cheltuieli de capital de 1 milion lei pentru Spitalul „Dr. C. I. Parhon” și 500 mii lei pentru Spitalul de Recuperare. De asemenea, vor fi alocate fonduri pentru proiecte și utilități la viitorul Spital Regional de Urgență de la Iași.

Pentru domeniul sportului este alocată suma de 3 milioane lei. Bugetul prevede fonduri pentru proiectarea unui nou Stadion Municipal – 3,7 milioane lei şi proiectarea unei Săli Polivalente – 1 milion de lei

Patrimoniul cultural

Pentru protejarea și valorificarea monumentelor, este prevăzută o sumă de 36,163 milioane lei, cea mai mare parte din fonduri europene prin POR – Axa 5. Va fi continuată politica de protecție a monumentelor istorice. În acest an, vor fi restaurate monumentele din Cimitirul Eternitate, pentru care a fost distribuită o sumă de 320.000 de lei şi vor fi alocate 2 milioane lei pentru proiectarea și reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial. De asemenea, 2,5 milioane de lei sunt rezervate reabilitării Casei Berthelot.

Protecția mediului, capitol important în buget

 

Protecția mediului are alocată o sumă de 16,939 milioane lei, din care 14,674 milioane lei pentru salubritate.

„Protecția mediului capătă în cadrul acestui buget o atenție deosebită pe mai multe direcții. Este vorba despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, toate proiectele depuse pe POR – Axa 4 intrând într-o concordanță deplină cu ultimele directive europene. La acestea se adaugă proiectul de bike sharing pentru susținerea transportului cu bicicleta. Nu trebuie să uităm nici programele care vizează introducerea unor elemente de monitorizare suplimentară a calității diverșilor factori de mediu”, a adăugat primarul Mihai Chirica.

În buget sunt prevăzute continuări de investiții în sumă de 842,43 mii lei pentru canalul de evacuare a apelor pluviale din Cicoarei, dar şi investiții noi, cum ar fi 100 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru platforme park & ride, 200 mii lei pentru studii pentru stații de încărcare electrică

Pentru întreținere de grădini publice, parcuri, spații verzi, baze sportive și de agrement este prevăzută suma de 18,907 milioane lei, din care 15,093 milioane lei pentru spații verzi, iar 2 milioane lei pentru bazele administrate de Direcția Exploatare Patrimoniu.

Pentru servicii și dezvoltare publică, este estimată suma de 35,396 milioane lei, din care 967 mii lei pentru locuințe, 7,885 milioane lei pentru iluminat public și electrificări, fiind pregătită lansarea unui proiect de modernizare cu fonduri europene de 21,868 milioane lei.

Energia termică are rezervată suma de 74,794 milioane lei, din care 8 milioane lei pentru subvenții, iar 45,196 milioane lei sunt direcționați pentru proiectele cu finanțare europeană de modernizare a rețelelor de termoficare.

 

Modernizarea infrastructurii

Capitolul „Transporturi” acoperă mai mult de un sfert din bugetul local: 217,635 milioane lei. O sumă de 42,270 milioane trebuie să asigure subvențiile pentru transportul în comun. Proiectele europene în domeniul transporturilor au alocate o sumă de 87,267 milioane lei.

Bugetul pe 2019 prevede alocarea sumei de 42,27 milioane lei pentru subvenționarea biletelor și abonamentelor de transport pentru pensionari, elevi și studenți. Vor fi continuate investiţiile în calea de rurale a tramvaielor și pregătite documentațiile pentru noi investiții finanțate cu fonduri europene. De asemenea, vor fi modernizate toate liniile de tramvai și vor fi achiziționate 44 de autobuze electrice și 32 de tramvaie noi cu fonduri europene.

Pentru străzi sunt alocate nu mai puțin de 72,224 milioane lei, din care 20,095 milioane lei – bunuri și servicii, iar 42,767 milioane lei – cheltuieli de capital (28,956 milioane lei de la bugetul local).

În ceea ce priveşte investițiile în continuare, sunt alocate 6 milioane lei pentru podul peste Bahlui din zona Cicoarei, 300 mii lei pentru proiecte de modernizare de străzi, 13,81 mii lei pentru proiectul unui nou pod peste Bahlui, alte studii pentru proiectele cu finanțare europeană pe POR – Axa 4, 17,5 milioane lei pentru lucrările în continuare la șos. Bârnova, al. Tudor Neculai, al. și str. Strugurilor, șos. Iași – Voinești, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului, 6,5 milioane lei pentru Splai Bahlui – Mal Drept

Străzile din zonele Copou, Bucium şi Păcurari, printre care şi str. Cazărmilor, urmează să fie recepţionate până la jumătatea anului, acestea fiind fundac Bucium, fundac Păun, fundac Socola, str. Petre Vancea, str. Ogorului, str. Iancu Bacalu, str. Petru Movilă, str. Sf. Andrei, str. Tănăsescu, str. Smârdan, str. Mihail Kogălniceanu, str. Theodor Pallady, str. Ralet şi bd. Primăverii.

O altă categorie de străzi sunt cele pentru care se execută proiecte la solicitarea cetăţenilor: str. Văscăuţeanu, str. Victor Babeş, str. Titu Maiorescu, str. Pojărniciei, str. Nicolae Istrati, str. Turcu, aleea Dumbrava Roşie, str. Dr. Vicol, str. G. Coşbuc, str. Vlahuţă, str. Cantacuzino, str. Luca Arbore, str. Sergent Grigore Ioan şi str. Lupiţei, varianta Rediu, str. şi şos. Muntenimii, str. Mironescu, str. Bărnuţiu, str. Ţicăul de jos, str. Albineţ, str. Dochia, str. Roşcani şi str. Hotin.

Proiectele acestor străzi vor fi finalizate în luna mai, după care vor fi demarate procedurile publice de achiziţie a lucrărilor.

De asemenea, au fost alocate 380,50 mii lei pentru proiectarea lucrărilor de consolidare a versantului Țicău şi 456,48 mii lei pentru extinderea sistemului de parcometre. În buget sunt alocate 9,522 milioane lei pentru reabilitarea de trotuare și alei pietonale și 561 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a pasarelei pietonale de la Gară (lifturi pentru persoane cu dizabilități).

 

Evenimente și investiţii în cultură

Edilul – şef a trecut în revistă și structura finanţării din 2019 a evenimentelor, publicaţiilor și instituțiilor culturale. Spre exemplu, Muzeul Municipal va primi 1,816 milioane lei, Ateneul Naţional va beneficia de 5,580 milioane lei, iar pentru Casa de Cultură „Mihai Ursachi” şi Editura Junimea va fi alocată suma de 607 mii lei. Pentru alte proiecte culturale, reviste, inclusiv Convorbiri Literare a fost rezervată suma de 700 mii lei.

„Toate evenimentele culturale au primit finanţare în acest an şi ne referim aici la cele trei festivaluri internaţionale FIE, FILIT şi FITPT. De asemenea, vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc la Iaşi are prevăzută o sumă de bani necesară măsurilor de organizare. Celelalte festivaluri consacrate de-a lungul timpului, gestionate parte prin Casa de Cultură «Mihai Ursachi», parte prin Ateneu, şi ne referim aici la evenimente precum Festivalul Internaţional de Poezie sau Serile Filmului Românesc, vor fi și ele finanțate”, a arătat primarul Mihai Chirica.

La acest capitol se cuvine a fi menţionată finanţarea lucrărilor de restaurare a unor monumente (Gh. Asachi, Monumentul Independenței, Grupul statuar al Voievozilor etc.), precum şi a cinematografelor Victoria și Trianon.

 

„Un buget echilibrat”

 „Este o premieră absolută ca primăriile din România să ajungă să își aprobe bugetele la sfârșitul lunii aprilie, practic după o treime din an. Este vina Guvernului care, din incompetență, calcule subterane și alte preocupări, precum Justiția, a lansat bugetul de stat cu atât de mare întârziere. Pe ansamblu, proiectul bugetului local pe acest an este unul echilibrat, dar destul de «strâns», în care am drămuit cu mare grijă toate categoriile de cheltuieli. Am urmărit să asigurăm cheltuielile de funcționare în toate domeniile și la toate direcțiile și societățile subordonate, precum și fonduri suficiente pentru asigurarea salariilor și plata creditelor. Apoi, am încercat să rezervăm o sumă suficientă pentru secțiunea de dezvoltare astfel încât să putem susține contractele de lucrări deja semnate, multe aflate în derulare, o serie de proiecte noi de investiții, precum și cofinanțarea proiectelor cu finanțare europeană, care sunt în continuare marea șansă de dezvoltare a Iașului. În concluzie, avem un buget echilibrat, care acoperă toate ramurile vieții oraşului, iar speranţa noastră este să fie un buget pe care să îl putem duce la bun sfârşit, astfel încât ieşenii să aibă de câştigat din implementarea acestuia”, a declarat primarul Mihai Chirica.

 

Doleanţele ieşenilor

Sâmbătă, 20 aprilie, și luni, 22 aprilie, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu au avut loc două ședințe de dezbatere publică a proiectului bugetului Municipiului Iași pe acest an.

Printre solicitările exprimate de ieșeni în cadrul celor dezbateri se numără modernizarea străzilor Ion Roată, Viticultori, Timpului, Păun, Pompei, Ion Gotcu, Fântânilor și Nămoloasa, stradelelor Fântânilor și Elena Doamna și fundacului Plopii fără Soț, amplasarea suplimentară de tomberoane în Tătărași și Bucium, stoparea parcării autovehiculelor pe spațiile verzi în zona centrală, amplasarea de rampe pentru persoanele cu handicap, amenajarea de parcuri pe străzile Izvor, Prof. Ion Simionescu, Bucium, realizarea de lucrări de întreținere sau de modernizare a spațiilor pietonale în zonele Ciurchi, Buznea, Sf. Andrei și Garabet Ibrăileanu, realizarea de lucrări de racordare la serviciile de utilități în zonele Cicoarei și Bucium și pe șoseaua Iași – Bârnova, amenajarea de parcări în Centru, înființărea unui fond de solidaritate pentru Republica Moldova, modernizarea sălilor de festivități de la mai multe unități de învățământ, modernizarea spațiilor verzi de la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sf. Maria”, fluidizarea traficului în zona Bucium.

 

Amendamente aduse proiectului de buget în cadrul şedinţei Consiliului Local

 În urma dezbaterii proiectului de buget de către aleşii locali, au fost propuse şi aprobate mai multe amendamente menite a îmbunătăţi structura fondurilor alocate pentru diverse domenii de activitate, respectiv:

 

 • Alocarea sumei de 100.000 lei pentru construirea unei săli de sport la Școala „Titu Maiorescu”.
 • Suplimentarea cu 200.000 de lei a fondurilor destinate modernizării unor pavilioane din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon”.
 • Înfiinţarea Festivalului Concurs Coral Angeli în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei.
 • Organizarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei.
 • Alocarea a câte 100 mii de lei pentru proiectele „1000 de copaci noi în 2019” şi „Micro-parcuri în cartiere”.
 • Înfiinţarea Poliţiei Animalelor în cadrul structurilor existente în Poliţia Locală.
 • Suplimentarea cu 330.000 de lei a fondurilor destinate modernizării creşelor.
 • Alocarea a 58.000 lei pentru organizarea la Iaşi a Supercupei României şi Cupei Magic la Minifotbal.
 • Suplimentarea cu 100.000 lei pentru lucrări de ignifugare la sala de festivităţi a Colegiului Naţional de Arte „Octav Băncilă”.
 • Alocarea de 100.000 lei pentru executarea de lucrări de reparaţii capitale la Școala „B. P. Haşdeu”.
 • Alocarea sumei de 500.000 de lei pentru prevenirea abandonului şcolar.
 • Alocarea sumei de 100.000 de lei pentru achiziţia de uniforme pentru Garda Civică.
 • Alocarea a 500.000 de lei pentru constituirea unui Fond de solidaritate cu Republica Moldova prin care să fie sprijinite diverse proiecte culturale şi educaţionale.
 • Organizarea Forumului Naţional Nutriţie şi Sănătate (25.000 lei), Festivalul Transfrontalier Dans pe malul Prutului (7.000 lei), Festivalului Cătălina (10.000 lei).
 • 000 de lei pentru proiectarea unui pasaj subteran sau pod de legătură cu zona Bucium.
 • Finalizarea căii de acces către Aeroport.
 • Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind soluţiile alternative pentru transport în Iaşi.
 • Alocarea a 50.000 de lei pentru proiectarea unei pasarele pietonale pe drumul european E 85, în zona Ideo.
 • Alocarea a 500.000 de lei pentru achiziţionarea a 50 de parcometre.
 • 000 lei pentru studiu de fezabilitate privind construirea unei săli de festivităţi la „Colegiul Mihai Eminescu”.
 • 000 lei pentru reabilitarea esplanadei Palatul Culturii.
 • 000 lei pentru proiectarea unui parc pentru persoane cu dizabilităţi.
 • 000 lei pentru sistem de supraveghere video pentru 11 creşe.
 • 000 lei în plus pentru pentru Unifest.
 • 000 de lei pentru publicarea de lucrări în cadrul Bibliotecii Exilului Românesc caree va fi deschisă la Iaşi.
 • 000 lei pentru realizarea unui proiect tehnic de reabilitare a unui teren de sport sintetic.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*