Ajutoarele de încălzire: ghidul complet

Publicat de Curierul de Iasi la data de 18/10/2012

Familiile cu venituri reduse pot solicita acordarea de ajutoare pentru încălzire. Pot beneficia de ajutoare atât familiile care au căldură prin sistemul centralizat de termoficare cât şi cele cu centrală proprie de apartament pe gaz, lemne sau cărbuni

Primăria Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a început cu data de 10 octombrie 2012 programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013. Ajutoarele destinate categoriilor defavorizate sunt acordate de la nivel guvernamental, în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Ajutoarele financiare care acoperă o parte a facturilor la încălzire sunt acordate familiilor cu venituri nete sub 786 lei pe membru sau sub 1.082 lei în cazul persoanelor singure. În cazul familiilor care folosesc pentru încălzire gaze naturale, lemn sau cărbuni, nivelul maxim de venit este de 615 lei de persoană. În funcţie de nivelul de venit, autorităţile guvernamentale au stabilit o grilă procentuală de compensare a cheltuielilor cu încălzirea.

Cuantumul ajutoarelor

În cazul sistemului centralizat de termoficare, reglementările au stabilit o grilă procentuală de compensare a facturilor. Concret, venitul de până în 155 lei pe membru de familie asigură un ajutor în proporţie de 90% din factura la încălzire şi scade la o compensare de numai 5% pentru familiile cu venituri între 615 şi 786 lei.

Pentru familiile care folosesc pentru încălzirea locuinţelor lemne, cărbuni sau alţi combustibili petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinţei porneşte de la 54 de lei, în cazurile cu cele mai mici venituri, de până la 155 de lei, şi ajung la 16 lei, pentru familiile cu venituri pe membru între 540 şi 615 lei.

Ieşenii care au centrale proprii pe gaz beneficiază de o altă grilă. Cea mai mare compensare, de 262 de lei pe lună este acordată pentru venituri de până la 155 lei şi scade până la un ajutor de 19 lei pe lună pentru familiile situate în zona superioară a plafonului de venituri.

Cum se fac înscrierile

Ieşenii se pot înscrie pentru acordarea ajutoarelor prin depunerea unei cereri tipizate şi a unei declaraţii pe proprie răspundere cu privire la veniturile familiei. În funcţie de tipul de încălzire a locuinţei, cererile tipizate pot fi lunare. Pentru ieşenii din sistemul centralizat de termoficare, cererile se pot ridica de la asociaţiile de proprietari/locatari, de la SC Dalkia Termo Iaşi (fostul CET) sau de la Centrele de cartier ale Primăriei Iaşi.

Familiile care folosesc pentru încălzire gaze naturale pot găsi cereri la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi (DAC) din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08.00-16.00 sau de la centrul E-On Moldova situat în Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr. 4bis. Pentru utilizatorii de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri cererile pot fi ridicate de la sediile DAC, din Şos. Naţională nr. 43 pentru cei care nu beneficiază de alte ajutoare sociale sau de la sediul din Mitropolit Varlaam nr. 54, pentru cei ce sunt înscrişi cu ajutoare sociale. Pentru a facilita acccesul familiilor la formularele cerute de procedură, Direcţia de Asistenţă Comunitară pune la dispoziţia celor interesaţi cereri în format electronic, ce pot fi descărcate de pe site-ul www.dac-iasi.ro.

În acelaşi mod, după completarea datelor stipulate în formular, cererile pot fi depuse la sediile DAC, asociaţiile de locatari sau Dalkia Termo Iaşi (în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei). Cererile trebuie depuse până cel târziu în data de 20 pentru stabilirea ajutorului aferent lunii în curs. Pentru cererile depuse după data de 20 a lunii, ajutorul se va acorda începând cu luna următoare. Toate cererile depuse vor fi introduse într-un program informatic, după care se vor emite dispoziţiile de stabilire/respingere şi situaţiile centralizatoare pentru fiecare categorie de beneficiari.

Condiţii de acordare a ajutoarelor

Pentru acordarea ajutorului în cazul energiei termice în sistem centralizat, limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure. Pentru celelalte categorii de sisteme de încălzire acordarea ajutorului stipulează limita venitului net mediu lunar pe membru de familie la 615 lei atât în cazul familiei, cât şi în cel al persoanei singure. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale.

Bunurile care elimină ajutoarele

Actul normativ de acordarea a ajutoarelor stabileşte şi o listă de bunuri imobile şi mobile, care elimină acordarea ajutoarelor. Practic, sunt excluse de la acordarea ajutoarelor familiile care deţin alte spaţii locative sau terenuri în afara locuinţei de domiciliu sau care au autoturisme cu o capacitate cilindrică de peste 1600 cmc. În plus, pentru a primi compensarea facturii nu trebuie să ai în proprietate camioane, autoutilitare, microbuze, tractoare, combine sau

utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă şi nici prese de ulei sau moară de cereale. În acelaşi timp, sunt eliminate de la ajutoare şi persoanele care deţin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei. De asemenea, sunt exceptaţi proprietarii de terenuri agricole sau fâneţe şi păduri (peste 2 hectare), dar şi cei care deţin animale: peste 3 bovine, peste 5 porcine, peste 20 de ovine sau peste 15 familii de albine.

…………………

Grila guvernamentală de compensare a cheltuielilor cu încălzirea în sistemul centralizat de termoficare

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

Familie-

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pâna la 155 lei

90%

100%
Între 155,1 lei – 210 lei 80% 90%
Între 210,1 lei – 260 lei 70% 80%
Între 260,1 lei – 310 lei 60% 70%
Între 310,1 lei – 355 lei 50% 60%
Între 355,1 lei – 425 lei 40% 50%
Între 425,1 lei – 480 lei 30% 40%
Între 480,1 lei – 540 lei 20% 30%
Între 540,1 lei – 615 lei 10% 20%
Între 615,1 lei – 786 lei 5% 15%
Între 786,1 lei  –  1.082 lei numai pentru persoana singură 0 10%

Comments

comments1 Comentariu

  1. Astfel de posturi educative despre centrale termice sunt o adevarata necesitate. Tineti-o asa mai departe, faceti o treaba buna.
*