A fost finalizată organigrama Primăriei Municipiului Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/07/2010

Noua organigramă a Primăriei Municipiului Iaşi va cuprinde 736 de posturi, faţă de 810. Au fost externalizate Direcţia Pieţe şi Direcţia de Servicii Publice Municipale . Acestea vor fi transformate în societăţi comerciale.

“Aprobarea acestei Ordonanţe de Urgenţă nu face decât să ne pună în poziţia de a externaliza serviciile. Tot ce pot să vă spun este că vom avea servicii mai scumpe”, a afirmat primarul Gheorghe Nichita.

Noua organigramă a Primăriei Municipiului Iaşi a fost finalizată, ea primind avizul din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici chiar la începutul acestei săptămâni. Organigrama va fi discutată şi în cadrul viitoarei şedinţe de Consiliu Local Municipal, unde plenul consilierilor vor dezbate modul cum a fost realizată aceasta.

Noua organigramă a Primăriei Municipiului Iaşi va cuprinde 736 de posturi, faţă de 810, maximul permis de noua legislaţie, Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010.
Conform acestei norme legislative, municipalitatea rămâne cu 736 de posturi bugetate, din totalul de 1049. Astfel că 313 de posturi sunt scoase din noua schemă de personal după care va funcţiona administraţia locală. “Noua organigramă a primit avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi o vom supune spre aprobare şi consilierilor locali municipali. Vechea schemă de personal presupunea 1.043 de posturi bugetate. Conform noii ordonanţe, noi avem voie la 810 posturi. Am redus organigrama la 736 de posturi”, a declarat primarul Gheorghe Nichita în cadrul unei conferinţe de presă.

Din cele zece direcţii au rămas doar opt

În conformitate cu actul normativ aprobat de Guvern, municipalitatea a fost nevoită să reorganizeze direcţiile şi serviciile din cadrul municipalităţii. Direcţia de Pieţe a fost externalizată, fiind transformată în societate comercială. Viitoarea structură se va intitula S.C. EcoPiaţa S.A.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Direcţia de Servicii Publice Municipale (DSPM), care, la fel, va fi transformată în societate comercială, urmând să funcţioneze sub titulatura S.C. Servicii Publice S.A. Iaşi.

De asemenea, au fost înfiinţate câteva birouri şi direcţii noi, cum ar fi Direcţia de Proiecte Europene, Direcţia de Control Intern, Direcţia de Servicii pentru Comunitate şi Direcţia Juridică. Conform noii organigrame, 15 persoane şi-au pierdut functiile de conducere.

În aceeaşi ordine de idei, o parte din direcţiile amintite mai sus au comasat diverse Servicii şi Birouri. Astfel, Direcţia Tehnică cuprinde acum şi fosta Direcţie de Investiţii. De asemenea, Direcţia de Programe şi Servicii pentru Comunitate s-a divizat în Direcţia de Dezvoltare şi Proiecte Europene şi în Direcţia de Servicii pentru Comunitate.

În acelaşi timp, s-au înfiinţat Instituţia Arhitectului-Şef, Direcţia Juridică şi Direcţia Control Intern şi Managementul Calităţii.

Vor creşte preţurile la unele servicii
Actul normativ emis de Guvern a obligat municipalitatea să externalizeze două direcţii.

După cum am amintit mai sus, Direcţia Pieţe se va transforma în S.C. EcoPiaţa S.A, iar Direcţia de Servicii Publice Municipale (DSPM) va deveni S.C. Servicii Publice S.A. În opinia reprezentanţilor municipalităţii, externalizarea acestor direcţii şi transformarea lor în societăţi comerciale poate aduce cheltuieli mai mari la bugetul municipalităţii. “Aprobarea acestei Ordonanţe de Urgenţă nu face decât să ne pună în poziţia de a externaliza serviciile. Tot ce pot să vă spun este că vom avea servicii mai scumpe. Toate lucrările de întreţinere şi amenajare a oraşului, pe care le executam până acum cu DSPM, vor costa mai mult pentru că se va aplica TVA. Altfel spus, vor creşte foarte mult cheltuielile cu serviciile publice prin aceasta viziune, adică vor creşte cu 24% mai mult decât au fost în ceilalţi ani. În plus, în cazul unor lucrări de modernizare pentru care făceam comandă directă, va trebui să organizăm licitaţii”, a afirmat primarul Gheorghe Nichita.

Adaptarea  aparatului  de specialitate al Primăriei Municipiului Iaşi

Număr de posturi:

 • prezent: 1.049 posturi
 • propus spre aprobare: 736 (limita de posturi prevăzută în anexă şi în adresa Instituţiei Prefectului Judeţului  nr. 17220/2010 este de 800 de posturi la care se adaugă 10 posturi pentru implementarea proiectelor europene), din care:
  • funcţii publice: 488
  • personal contractual: 245
  • funcţii de demnitate publică: 3

Configurarea organigramei cu modificările operate conform Legislaţiei în vigoare

1. Se desfiinţează:

 • Direcţia Investiţii –  funcţiile publice ocupate fiind preluate de către Direcţia Tehnică şi Investiţii;
 • Direcţia Pieţe – personalul contractual din cadrul structurii organizatorice  urmând a fi reîncadrat de către noua societate comercială din subordinea Consiliului Local Municipal Iaşi;
 • Funcţia publică specifică de manager public şi funcţia de administrator public;
 • Biroul Tehnic-Auto de la Direcţia Tehnică, Biroul Aprovizionare şi Compartimentul Personal Servicii Interne – personalul contractual din această structură fiind redistribuit la Serviciul Logistică, care devine Serviciul Administrativ;
 • Biroul Protecţia Muncii Securitate şi Sănătate în Muncă – funcţionarii publici fiind redistribuiţi la Biroul Protecţie Civilă care devine Biroul Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă;
 • Serviciul evidenţă patrimoniu, Compartimentul Tehnic şi Serviciul administrare spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă;
 • Biroul Registru Agricol;
 • Direcţia de Cultură se desfiinţează – Biroul de Cultură, Sport, Culte, ONG-uri trece la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene;
 • Direcţia de Comunicare – funcţiile publice şi contractuale trecând la Direcţia  Servicii pentru Comunitate

2. Se reorganizează:

 • Direcţia de Dezvoltare Urbană – devine Instituţia Arhitectului Şef;
 • Serviciul Control Urbanism trece la Poliţia Comunitară;
 • Serviciul Reglementare Publicitate Exterioară de la Direcţia Tehnică devine Biroul Reglementare Publicitate Exterioară la Instituţia Arhitectului Şef;
 • Serviciul Informatizare se reorganizează şi trece în subordinea Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – prin comasarea unor compartimente funcţionale şi prin preluarea personalului contractual de la Direcţia de Servicii Publice Municipale-Secţia Administrare Baze Sportive;
 • Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale – prin desfiinţarea unor funcţii publice vacante;
 • Direcţia de Control – devine  Direcţia  Control Intern şi Managementul Calităţii;
 • Direcţia de programe şi servicii pentru comunitate se reorganizează şi devine Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene;
 • Serviciul Resurse Umane se reorganizează  prin desfiinţarea a 3 funcţii publice de execuţie, din care o funcţie publică se transformă în funcţie contractuală la noua societate comercială care va administra pieţele din municipiu, iar o funcţie publică trece la Direcţia de Servicii pentru Comunitate. Se înfiinţează trei funcţii contractuale pentru activitatea de pregătire profesională şi secretariat.
 • Structura organizatorică Cabinet Primar va cuprinde 4 consilieri ai primarului, aşa cum rezultă din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


 • Compartimentul învăţământ şi spitale în subordinea Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 • Serviciul administrare spaţii comerciale;
 • Direcţia Juridică care cuprinde Serviciul Juridic, Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietăţii şi Registru Agricol şi Biroul Avize Mici Întreprinzători;
 • Serviciul de dezvoltare a capacităţii administrative, Biroul informaţii publice şi mass-media, Compartimentul pentru problemele rromilor şi Serviciul voluntariat situaţii de urgenţă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*