100 de ani de învăţământ superior agronomic

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/10/2012

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” celebrează în această săptămână centenarul

Iaşul îşi celebrează din nou valoarea şi istoria universitară de excepţie.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este în această săptămână, într-o mare sărbătoare. Anul 2012 reprezintă şi marchează pentru USAMV Iaşi un moment de referinţă în devenirea sa istorică: aniversarea a 100 de ani de învăţământ agronomic universitar la Iaşi. Mai multe detalii legate de evenimentele aniversare pe www.uaiasi.ro

Mesajul rectorului
Universitatea celebrează în acest an un secol de existenţă şi tradiţie a excelenţei în educaţie şi cercetare agronomică, de cooperare şi deschidere continuă către mediul universitar extern, de formare a numeroase generaţii de specialişti în ştiinţa şi practica agricolă. „Avem convingerea că, în anii care vin, USAMV Iaşi va continua să se afirme, să fie receptivă la tot ce-i nou, să-şi lărgească cooperarea internaţională, să sporească flexibilitatea învăţării, să creeze oportunităţi pentru dezvoltarea intelectuală şi profesională a studenţilor, să faciliteze cercetarea de calitate, contribuind la modernizarea agriculturii şi dezvoltarea spaţiului rural românesc”, a declarat, la aniversare, Vasile Vîntu, rectorul Universităţii.

Mesajul primarului
O săptămână plină de manifestări aniversare îşi atinge apogeul joi cu Adunarea festivă “100 de ani”, din Aula Magna a Universităţii. Oficialităţi, profesori, academicieni şi prieteni ai Universităţii se întâlnesc pentru a sărbători centenarul învăţământului agricol ieşean. Pe lângă cuvântul rectorului, mesajele din partea invitaţilor şi decernarea titlurilor de Doctor Honoris Causa vor mai avea loc şi decernări de diplome, medalii jubiliare şi dezvelirea statuilor şi busturilor. Ziua va fi încheiată cu un Concert de Cameră programat pentru ora 16.30, în Aula Magna “Haralamb Vasiliu”. „Universitatea Agronomică din Iaşi îşi primeşte cu prisosinţă rodul semănat cu 100 de ani în urmă, prin truda şi entuziasmul unor oameni cu dragoste de pământ şi de binefacerile sale. Corpul profesoral şi studenţii de azi continuă, cu aceeaşi nestrămutată pasiune, ancestrala comunicare cu natura”, a spus, în mesajul său, primarul Gheorghe Nichita.

Scurt istoric
Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, între anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primele lecţiuni de agricultură. În 1905 în cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” se înfiinţează primele secţii agronomice, însă anul de naştere al învăţământului universitar agricol ieşean este 1912, când se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. În 1933, Facultatea de Ştiinţe Agricole este mutată la Chişinău pentru a mări aria de răspândire a învăţământului agricol. În anul 1940, România modernă suferă cea mai cumplită tragedie naţională. Pierderea Basarabiei duce la desfiinţarea secţiei de la Chişinău şi cadrele didactice se transferă din nou la Iaşi. Războiul sileşte o nouă evacuare şi, în ianuarie 1944 facultatea este mutată la Geoagiu-Hunedoara. În aprilie 1945 facultatea revine la Iaşi. Din nou renaşte viaţa universitară agricolă ieşeană care, prin munca istovitoare şi dăruirea profesorilor, salariaţilor şi studenţilor, îşi va reveni la normal în anii următori şi nu se va mai întrerupe niciodată.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*