Ziua Mondială a Mediului şi Ziua Biodiversităţii, marcate de Salubris

Publicat de Curierul de Iasi la data de 25/05/2011

Societatea ieşeană de salubritate Salubris SA, în calitate de principala institutie a administraţiei publice locale implicată în managementul mediului, desfaşoară în mod constant o gamă largă de servicii specifice de protecţie a mediului, în folosul comunitaţii locale.

De aceea, în contextul necesităţii marcării pe plan local a Zilei Biodiversitatii (22 mai) şi Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie), Salubris SA a avut iniţiativa organizării unui complex consistent de activităţi, dintre care pot fi menţionate organizarea de deplasări ale elevilor şi cadrelor didactice la Depozitul Ecologic Ţuţora, şi efectuarea de instruiri cu privire la modul de funcţionare a staţiei de sortare (Şcoala Otilia Cazimir pe 17 mai, Şcoala Carmen Silva pe 18 mai, si Şcoala G.I. Brătianu pe 19 mai), efectuarea de ecologizări ale zonelor de agrement, în colaborare cu Asociaţia TERIS, cu ONG ERASMUS şi cu Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, sprijinirea Grupului Şcolar Economic de Turism în derularea proiectului judeţean „Săptămâna pentru mediu”, toate acestea fiind derulate în perioada 16 ÷ 22 mai 2011 cu ocazia Zilei Biodiversităţii.

Pentru Ziua Mondială a Mediului, se vor derula în perioada 23 mai ÷ 05 iunie 2011 mai multe activităţi printre care promovarea activităţii de colectare selectivă desfaşurată de Salubris SA pe raza municipiului Iaşi, acest lucru urmând a se face prin  acţiuni de informare şi conştientizare a cadrelor didactice si elevilor din şcolile municipiului Iaşi,       parteneriate încheiate cu unitati de invatamant sau diverse alte instituţii şi organizaţii din zona,dezbateri publice cu reprezentantii asociaţiilor de proprietari/ locatari, pe tema importanţei protecţiei mediului ( şi în particular a colectării selective a deşeurilor ) precum şi metodele/ mijloacele la dispoziţie pentru realizarea acestora, de asemenea prin încheierea de parteneriate/ protocoale cu diverse asociaţii ecologiste (TERIS, Eco Green City, ASAFCI etc.) şi unitati de învatamant, având drept obiective desfăşurarea unor activităţi de ecologizare în diferite zone din Iaşi, promovarea în rândul elevilor a unei educaţii în spiritul dezvoltării durabile care să aducă o schimbare de atitudine privind protejarea naturii şi participarea alaturi de Asociaţia ECOTIC la acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), acţiuni care vor avea şi o componentă consistentă de informare şi conştientizare a importanţei colectării selective a DEEE .

In toate activitaţile desfăşurate, Salubris SA beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi, invitând însă şi pe această cale orice altă instituţie interesată precum şi populaţia (ca principal beneficiar al acestor eforturi) la susţinerea activitaţilor de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă.

Detalii suplimentare despre activităţile organizate de Salubris SA pot fi obţinute la numărul de telefon gratuit 0800-410610, prin fax la numărul 0232-266463 sau e-mail la adresa office@salubris.ro .

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*