Veolia Energie Iaşi a emis facturile pe luna ianuarie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 16/02/2016

 

Veolia Energie Iaşi a emis facturile aferente consumului lunii ianuarie 2016 către clienţii ce au convenţii individuale de plată. În ceea ce priveşte căldura, din calculele puse la dispoziţie în special de firmele de repartitoare de costuri sau de administrare imobile (media aritmetică a gigacaloriilor facturate în funcţie de suprafaţa apartamentului), rezultă un consum mediu la încălzire de:

 

Media temperaturilor exterioare (Grade Celsius)

Apartament cu suprafata <30 mp

Apartament cu suprafata intre 31 si 50 mp mp

Apartament cu suprafata >51 mp mp

Consum caldura (gigacalorii)

Cost caldura (lei cu TVA)

Consum caldura (gigacalorii)

Cost caldura (lei cu TVA)

Consum caldura (gigacalorii)

Cost caldura (lei cu TVA)

Ianuarie 2012

-2,16

0,47

125

0,8

212

0,99

262

Ianuarie 2013

-3,57

0,52

138

0,87

230

1,06

280

Ianuarie 2014

-1,56

0,41

109

0,68

180

0,82

217

Ianuarie 2015

-1,89

0,53

140

0,85

225

1,03

273

Ianuarie 2016

-1,08

0,51

130

0,85

218

0,98

251

 

Facturile aferente consumului din luna ianuarie 2016 au fost emise cu noua cotă de TVA de 20%, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Astfel, acestora li se aplică noul tarif pentru populaţie – 256,45 lei/Gcal cu TVA, aşa cum acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 29.01.2016.

Blocuri Veolia

Veolia Energie Iaşi îi roagă pe locatarii ce nu primesc factura direct de la Veolia şi ale căror costuri cu încălzirea sunt repartizate direct pe lista de întreţinere de către asociaţii, în cazul în care constată că sumele ce le revin sunt cu mult mai mari decât mediile calculate de Veoliasă sesizeze acest lucru la Centrul de Apel non-stop gratuit 0 800 800 123, pe adresa de email iasi@veolia.com, pe pagina de Facebook facebook.com/veoliaenergieiasi  sau la Biroul de Relaţii cu Clienţii de la sediul Veolia din Calea Chişinăului 25.

“În acest sezon de încălzire, ne-au fost semnalate 35 de anomalii în ceea ce priveşte suma de plată pentru căldura afişată de asociaţie pe lista de întreţinere: o treime dintre aceste sesizări s-au confirmat în urma verificărilor făcute în teren de echipele Veolia şi au fost transmise spre soluţionare reprezentanţilor Primăriei Municipiului Iaşi. Aceştia trebuie să ia măsurile necesare în aşa fel încât costurile cu încălzirea să fie repartizate pentru toţi locatarii din condominiu în mod corect şi în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare. Ca de fiecare dată, această acţiune se bucură de sprijinul activ al ANRSC – autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile publice”, a declarat Ana – Maria Icătoiu, director comercial şi de comunicare al Veolia Energie Iaşi.

Comments

comments



Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!




*