Veolia Energie Iaşi a emis facturile pe luna decembrie 2015

Publicat de Curierul de Iasi la data de 12/01/2016

Veolia Energie Iaşi a emis facturile aferente consumului lunii decembrie 2015 către clienţii ce au convenţii individuale de plată. În ceea ce priveşte căldura, din calculele puse la dispoziţie în special de firmele de repartitoare de costuri sau de administrare imobile (media aritmetică a gigacaloriilor facturate în funcţie de suprafaţa apartamentului), rezultă un consum mediu la încălzire de:

 

Media temperaturilor exterioare (Grade Celsius)

Apartament cu suprafaţa <30 mp

Apartament cu suprafaţa între 31 şi 50 mp

Apartament cu suprafaţa >51 mp

Consum căldură (gigacalorii)

Cost căldură (lei cu TVA)

Consum căldură (gigacalorii)

Cost căldură (lei cu TVA)

Consum căldură (gigacalorii)

Cost căldură (lei cu TVA)

Decembrie 2012

-3,96

0.48

127

0.82

217

0.67

178

Decembrie 2013

+0,32

0.46

122

0.76

201

0.88

233

Decembrie 2014

-0,07

0.4

106

0.65

172

0.77

204

Decembrie 2015

+1,8

0.37

98

0.61

162

0.72

190

Facturile aferente consumului din luna decembrie 2015 sunt ultimele cărora li se aplică TVA de 24%. Cele pe care Veolia le va emite în luna februarie pentru consumul înregistrat începând cu data de 1 ianuarie 2016 vor avea aplicată o cotă de TVA de 20%, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Astfel, la sfârşitul acestei luni, după ce Veolia Energie Iaşi va primi avizul necesar din partea autorităţii de reglementare pentru serviciile publice (ANRSC), se va supune aprobării Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru scăderea preţului plătit de populaţie de la 265 lei/Gcal cu TVA (preţ valabil din decembrie 2011) la 256,45 lei/Gcal cu TVA (preţ ce va fi aplicat începând cu luna ianuarie a acestui an).

blocuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatarii ce nu primesc factura direct de la Veolia şi ale căror costuri cu încălzirea sunt repartizate direct pe lista de întreţinere de către asociaţii sunt rugaţi ca, în cazul în care constată că sumele ce le revin sunt cu mult mai mari decat mediile calculate de noisă sesizeze acest lucru la Centrul de Apel non-stop gratuit 0 800 800 123, pe adresa de email iasi@veolia.com, pe pagina de Facebook facebook.com/veoliaenergieiasi  sau la Biroul de Relaţii cu Clienţii de la sediul Veolia Energie Iaşi din Calea Chişinăului 25.

În această iarnă, doar 9 ieşeni au semnalat până acum anomalii în ceea ce priveşte suma de plată pentru căldura afişată de asociaţie pe lista de întreţinere, toate aceste situaţii fiind deja în atenţia Veolia Energie Iaşi.

Ca şi în ultimele două ierni, cu ajutorul ANRSC, Veolia va transmite aceste cazuri spre verificare reprezentanţilor Primăriei Municipiului Iaşi, care vor lua măsurile necesare în aşa fel încât costurile cu încălzirea să fie repartizate pentru toţi locatarii din bloc în mod corect şi în conformitate cu Legea.

 

Comments

comments1 Comentariu

  1. alin

    factura emisa in 2016 cu TVA de 24%?
    ha ha
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal vin cu exemple concrete referitoare la modul cum se aplica TVA redusa, exemplul cu societatea de furnizare a energiei electrice putand fi extins si in cazul furnizorilor de caldura si apa. “O societate de furnizare a energiei electrice are incheiate contracte cu persoane fizice si cu persoane juridice. Pentru categoria de consumatori casnici, in contractul de furnizare se prevede ca societatea factureaza energia electrica furnizata la valoarea indexului comunicat de client lunar, in intervalul 1 – 10 al fiecarei luni. Dupa comunicarea indexului pentru energia electrica consumata, societatea de furnizare emite factura in luna urmatoare celei in care a fost comunicat indexul de catre client. Presupunand ca indexul a fost comunicat de client la data de 10 decembrie 2015, iar factura este emisa in cursul lunii ianuarie 2016, cota de TVA aplicabila este de 20%”, se arata in lege. De asemenea, in act se mai arata ca, in situatia in care societatea de furnizare nu poate determina carei livrari ii corespund diferentele respective, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul prevazut la art. 287 din Codul fiscal, conform pct. 25 alin. (2), respectiv 20%. Cu alte cuvinte, toate facturile de utilitati care vor fi emise in luna ianuarie vor contine un TVA de 20%, fiind falsa perceptia ca, atat timp cat vorbim de consumuri realizate in decembrie 2015, ar trebui aplicata TVA la valoare veche.
*