Urmează să vă căsătoriţi ? Luaţi aminte…..

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/08/2011

Ce trebuie să ştiţi înainte de depunerea dosarului


1. Verificaţi concordanţa datelor înscrise în certificatul de stare civilă şi actul de identitate

Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi din timp concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Datele înscrise în certificatul de naştere trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate. În caz contrar trebuie să vă prezentaţi din timp la Serviciul de stare civilă emitent al actului pentru clarificarea situaţiei.
Nu se acceptă certificate de stare civilă şi acte de identitate deteriorate.

2. Cine se poate căsători în municipiul Iaşi

Vă puteţi căsători la Oficiul stării civile din municipiul Iaşi dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa(viza de flotant) în municipiul Iaşi.

3. Verificaţi valabilitatea actului de identitate. Conform legii este obligatoriu ca actul de identitate să fie valabil atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie cât şi la data oficierii.

4.  Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină număr de înregistrare şi data, parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

5. Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

6. La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

Ce trebuie să ştiţi la depunerea dosarului

1. Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei. (Nu se poate depune declaraţia de căsătorie prin procură de o altă persoană). Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria unităţii administrativ-teritoriale de pe teritoriul României unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore primăriei unde urmează  a se încheia căsătoria.
2. Ora la care va fi oficiată căsătoria civilă se stabileşte în momentul depunerii dosarului.

3. Martor poate fi orice persoană care a împlinit 18 ani, cetăţean român, care posedă un act de identitate original şi valabil. Nu este obligatoriu ca martorii să fie naşi, părinţi sau rude.

4. Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare. Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare:  74 lei pentru ziua de sâmbătă / 194 lei pentru ziua de duminică se achită la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civilă, str. V. Alecsandri, nr. 8 sau la Centrele de cartier.
5. Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

a)  numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );
b)  numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);
c)  numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu  Popescu sau Popescu  Ionescu);

Nu se poate ca unul dintre soţi să păstreze numele avut anterior iar celălalt să ia numele reunite (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu Ionescu). Numele şi prenumele compuse nu se mai despart prin cratimă.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*