Un proiect ERASMUS de formare a cadrelor didactice a fost încheiat la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași

Publicat de Curierul de Iasi la data de 19/09/2018

Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” Iași anunță finalizarea unui proiect europen de amploare de formare a cadrelor didactice. Astfel, în perioada septembrie 2016 – august 2018, unitatea de învățământ a derulat proiectul KA1 Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație multimedia europeană”. Generat de preocuparea instituției pentru două direcții actuale importante în succesul educațional, internaționalizarea și exploatarea resurselor digitale, proiectul a contribuit la formarea unui număr de 14 cadre didactice la cursuri în Italia și Spania.

„Proiectul a reprezentat a oportunitate reală de dezvoltare profesională și personală, atât pentru cadrele didactice și elevii acestora, ca beneficiari direcți, dar și pentru comunitatea locală, ca beneficiar indirect. În urma participării la cursurile de formare au fost dezvoltate în principal capacitatea de a comunica într-o limbă straină, adaptarea la situații noi, munca în echipă, socializarea și îmbogățirea cunoștințelor istorice, geografice, culturale și sociale. Pe parcursul acestor formări au fost acumulate noi cunoștințe teoretice și practice, noi metode de predare-învățare, noi tehnici de predare-evaluare centrate pe elev, pe învățarea diferențiată în funcție de nevoile acestuia. Aceste metode, aplicate în mod direct la clasă  vor ajuta elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, să își însușească și să aprofundeze cunoștințe, să își formeze și să dezvolte priceperi, deprinderi intelectuale și practice, aptitudini, atitudini. Contactul direct cu alte sisteme educaționale va conduce la găsirea de soluții de tip individual pentru elevii noștri prin crearea unui mediu de lucru prietenos, prin consecvența tehnicilor abordate și prin accesibilizarea cunoștințelor”, precizează directorul Școlii Gimnaziale „Ion Ghica” Iași, prof.dr. Vasile Papaghiuc.

Cadrele didactice implicate în proiect au urmat cursuri precum: “Digital and Social Media Competencies @ School“ organizat de Associazione Euphoria în perioada 13 – 19 martie 2017 în Roma, Italia, “How to Make Your School More International”, susținut de Euneos Corporation a avut loc în Benalmadena, Spania, în perioada 2 – 8 aprilie 2017, “Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” furnizat de Cervantes Training a avut loc în Alcala de Henares, Madrid, Spania, în perioadele 25 noiembrie – 01 decembrie 2017, 14 – 20 aprilie 2018.

„Cursurile de formare alese au contribuit la atingerea țintelor strategice instituționale deoarece ele au dezvoltat acele competențe cheie care cresc calitatea actului didactic prin accentul pe competența digitală, competențele sociale și civice, comunicarea în limbi străine și în limba maternă, precum și capacitatea de a învăța. Calitatea actului de învățare a fost îmbunătățită prin implementarea metodelor interactive, inovatoare învățate la cursuri, care să completeze cu succes metodele tradiționale”  a adăugat prof.dr. Vasile Papaghiuc.

Proiectul a fost prezentat cadrelor didactice din instituție, elevilor, părinților, cadrelor didactice din județ prin intermediul cercurilor pedagogice și a fost mediatizat la nivel local și național prin intermediul paginii Facebook a proiectului și a paginii web a instituției. Produsele finale ale proiectului sunt o serie de resurse utile oricărui cadru didactic, și anume o carte atât în format electronic cât și tipărită ce conține articole legate de resurse TIC, un CD cu planuri de lectie si prezentari ale cursurilor de formare, buletine informative, articole de ziar, pagina Facebook a proiectului.

Comments

comments

Categoria: educatie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*