Un nou proiect cu finanţare europeana câştigat de municipalitatea ieşeană

Publicat de Curierul de Iasi la data de 14/01/2011

Primăria Municipiului Iaşi a câştigat un nou proiect finanţat prin programul European SEE (South Eastern Europe), de această dată în zona antreprenoriatului cultural.

Noul proiect poartă numele de “CENTRES-Strategii de dezvoltare a antreprenoriatului cultural“, are un buget total de 210.000 euro alocat municipiului Iaşi, durata de desfăşurare este de 3 ani, iar implementarea sa va începe în 2011.

Acesta îşi propune focalizarea pe turismul cultural (inclusiv pe diferite forme de turism sustenabil, cum ar fi turismul religios, istoric/ arheologic, ecologic, gastronomic) şi pe industriile conexe (activităţi meşteşugăreşti, producători de alimente tradiţionale), precum şi pe creşterea competitivităţii produselor la nivel teritorial (respectiv “antreprenoriat cultural”); elaborarea şi implementarea unui cadru integrat care să sprijine şi să promoveze iniţiativele de turism cultural sustenabil la nivel teritorial, care implică firme specializate în domeniul turismului şi în industriile conexe, precum şi exponenţii locali specializaţi care se implică în procesul de dezvoltare; colaborarea, la nivel naţional şi internaţional în scopul obţinerii de valoare adaugată prin schimb de cunoştinţe şi know – how, precum şi realizarea unor activităţi de promovare si diseminare la nivel extins a regiunilor şi patrimoniului acestora.

Grupul ţintă al proiectului  acoperă un spectru larg de exponenţi din diverse categoriiautorităţi guvernamentale naţionale, regionale şi locale, instituţii de educaţie, formare şi cercetare, parteneri sociali, agenţii de dezvoltare, asociaţii şi uniuni profesionale, asociaţii ale emigranţilor, organizaţii private, specialişti şi experti din domeniul de interes al proiectului (cultură, turism, dezvoltare regională durabilă, management, antreprenoriat, marketing teritorial), instituţii financiare, ONG-uri, reţele de specialişti, organizaţii internaţionale din domeniul culturii şi turismului, antreprenori, funcţionari şi angajaţi din sectoarele vizate  (turism, cultură şi domeniile conexe).

Principalul obiectiv al proiectului este să elaboreze, să dezvolte şi să implementeze un cadru integrat (instrumente inovative, eficiente şi complementare, sisteme, metodologii, reţele etc) pentru o abordare sintetică a modului de planificare şi de implementare a politicilor şi măsurilor de gestionare eficientă a resurselor culturale, în scopul dezvoltării socio-economice durabile la nivel local/regional.

Reamintim că municipalitatea ieşeană este in prezent partener în 3 proiecte finanţate prin programul SEE, proiecte multianuale ce se vor derula în perioada 2009 – 2012, SEE MMS, SEE GSR şi SEE Retina.

Finanţarea programului se face din fonduri FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) in proporţie de 85%, cu o cofinanţare naţională de 13% asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi vizează realizarea de proiecte pilot, studii de oportunitate, analize tematice, studii de prognoză şi de tendinţe, măsuri de îmbunătăţire a mobilităţii persoanelor.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*