Termo-Service asigură asistenţă gratuită pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari

Publicat de Curierul de Iasi la data de 23/03/2015
Termo-Service are ca principal obiect de activitate administrarea imobilelor şi are în portofoliu peste 23.000 de apartamente

Termo-Service are ca principal obiect de activitate administrarea imobilelor şi are în portofoliu peste 23.000 de apartamente

Termo-Service, cea mai mare firmă de administrare imobile, asigură asistenţă juridică de specialitate în vederea constituirii de asociaţii de proprietari pentru persoanele care locuiesc într-un bloc nou. Procedurile sunt realizate gratuit doar pentru asociaţiile care aleg să fie administrate de Termo-Service SA Iaşi. Mai multe detalii puteţi afla la telefon 0756.111.756 sau 0232.212.230.

Care sunt paşii
Reprezentanţii Termo-Service au făcut o inventariere a procedurilor ce trebuie îndeplinite. Astfel, generic, asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune care, pe lângă drepturi, impune şi obligaţii pentru toţi proprietarii. Acestea se pot constitui doar prin hotărâre a adunării generale şi cu acordul expres al coproprietarilor. Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează posibilitatea defalcării consumului şi repartizarea cheltuielilor comune. Acordul privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal al adunării generale de constituire, întocmit în două exemplare originale, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Urmează înregistrarea la organul financiar local al asociaţiei şi dobândirea în instanţă a personalităţii juridice. Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.

Comments

commentsTrackbacks / Pings
*