Taxele şi impozitele locale vor fi indexate cu rata inflaţiei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 14/03/2019

Municipalitatea va ajusta nivelul taxelor și impozitelor locale. Principala schimbare constă în majorarea doar cu rata inflației (4,6%) a taxelor și impozitelor locale, lucru impus de legislația în vigoare.

Nivelurile minime indexate, acolo unde există marje, sau nivelurile stabilite prin lege și indexate reprezintă niveluri minime obligatorii ale taxelor și impozitelor sau sumelor stabilite de legiuitor și care stau la baza calculării acestor prelevări către buget. Marea majoritate a taxelor și impozitelor locale, în principal cele care dețin ponderea valorică în veniturile din impozite și taxe locale, este propusă la nivelurile minime din lege. Printre acestea se numără impozitul pe clădiri persoane fizice, parte din impozitul pe clădiri persoane juridice, impozitul asupra mijloacelor de transport.

Singurele taxe care cresc semnificativ sunt cele pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv (cu 500% începând cu al treilea an), pentru clădirile neîngrijite (între 300% şi 500%) și pentru terenurile neîngrijite situate în intravilan (între 250% şi 500%).

Primăria încurajează utilizarea autovehiculelor moderne

Proiectul prevede și scăderi ale impozitului. Astfel, în cazul mijloacelor de transport hibride, acesta va scădea cu 95%. De asemenea, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult șase luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

Totodată, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv şi cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, toate trei aplicate la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Alte prevederi

În cazul impozitului pe clădiri, cotele din valoarea impozabilă rămân la nivelul minim obligatoriu actual stabilit prin lege: 0,08% pentru clădiri rezidenţiale şi clădiri – anexă, 0,2% pentru clădiri nerezidenţiale, construite sau dobândite în ultimii cinci ani după 2015, 2% pentru clădiri nerezidenţiale, construite sau dobândite în ultimii 5 ani înainte de 2015 şi 0,4% pentru clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activităţi în domeniul agriculturii. Cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii. Impozitele şi taxele pe clădiri la persoane juridice vor rămâne, de asemenea, în cotele de impozitare actuale.

În schimb, celelalte taxe şi impozite locale vor creşte cu 4,6%, respectiv rata inflaţiei din 2018, inclusiv cele, de exemplu, aplicate asupra mijloacelor de transport. Cu rata inflaţiei vor creşte şi taxele speciale percepute de municipalitate, de la costurile pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi până la cele vizează obţinerea unor documente, precum și cele de la Direcţia Locală de Evidenţă a Populaţiei, Serviciul Asociaţii Proprietari, Biroul Versanţi, Serviciul Străzi Municipale, Biroul Reglementare Transporturi Urbane, Compartimentul Registrul Agricol, Direcţia de Exploatare Patrimoniu, Direcţia de Arhitectură şi Urbanism şi altele.

În ceea ce priveşte zonele de agrement ale municipalităţii, la unele tarife se va aplica o creştere, la altele nu va fi cazul. Astfel, tarifele de intrare la Ștrandul Municipal şi Plaja Nicolina vor rămâne neschimbate, în timp ce la Ciric unele tarife vor creşte, în general cu 1 leu. În cazul tarifelor de parcare ocazională cu plată, costul va rămâne acelaşi, de 2 lei / oră, creşterea fiind aplicată doar în cazul abonamentelor lunare.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020 ar putea intra pe ordinea de zi a Consiliului Local cel mai devreme la ședința ordinară din luna aprilie. Proiectul integral poate fi consultat pe site-ul instituţiei (www.primaria-iasi.ro) la secţiunea „Proiecte HCL”.

 

 

Comments

comments

Categoria: economie

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*