Taxele şi impozitele locale aferente anului 2015 se pot plăti începând cu 6 ianuarie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/01/2015

defpl 01Întrucât lucrările de deschidere a anului fiscal 2014 s-au finalizat, Primăria aduce la cunoștința contribuabililor ieșeni că începând cu data de 6 ianuarie 2015 se pot efectua încasări de taxe şi impozite locale pentru anul 2015 în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 08.30 – 16.30, cu excepţia zilelor de joi, când programul este 08.30 – 18.30. De menţionat că taxele şi impozitele locale rămân neschimbate faţă de anul 2014.

Unde se fac încasări
Încasările se efectuează la casieriile din b-dul Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 11-15, la camera 3 (corpul B, etajul I), la camera 15 (corpul B, parter) din imobilul situat în curtea interioară a Primăriei Municipiului Iaşi, cât şi la centrele de încasare din cetrele de cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82; Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2; Păcurari, şos. Păcurari nr. 34; Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1; Frumoasa, b-dul Poitiers nr. 22-26; b-dul Primăverii nr. 36 – Serviciul de înmatriculări, eliberări permise şi paşapoarte; str. Smârdan nr. 5 – Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat Iaşi.

În două tranşe egale
Principalele taxe şi impozite locale se plătesc în două tranşe egale. Prima tranşă are scadenţa la 31 martie 2015, iar a doua tranşă la 30 septembrie 2015. Pentru achitarea integrală a impozitelor şi taxelor anuale pentru clădiri şi terenuri, până la data de 31 martie 2015, se acordă o bonificaţie de 5%. Pentru un impozit anual total de până la 50 lei inclusiv, acesta are termen de plată până la 31 martie 2015.

Plata cu întârziere atrage majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege, conform OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Şi electronic
Plata taxelor şi impozitelor locale se poate efectua şi electronic, după solicitarea unei parole de la Serviciul Informatizare din Primăria Municipiului Iaşi, cam. 30, unde cei interesaţi vor fi informați asupra întregii proceduri. Solicitarea parolei se poate face și prin completarea unui formular la oricare din centrele de cartier, pe baza de CI/BI și, ulterior, se vor primi prin email datele de contactare (utilizator și parolă) .

Prin Trezorerie
De asemenea, plata se poate efectua și prin virament, prin Trezoreria Municipiului Iași, beneficiar Municipiul Iași (persoana juridică de drept public – cod fiscal 4541580).
Conturile deschise la Trezorerie se găsesc pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Iași, opţiunea Acte de interes public (tastându-se CTRL+F, după care se dă căutare IBAN).

Redăm, mai jos, conturile de Trezorerie în care se încasează principalele impozite:
RO77TREZ4062107020101XXX Impozit pe clădiri persoane fizice;
RO24TREZ4062107020201XXX Impozit pe terenuri persoane fizice;
RO96TREZ4062116020201XXX Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice;
RO27TREZ4062107020102XXX Impozit și taxă pe clădiri persoane juridice;
RO71TREZ4062107020202XXX Impozit și taxă pe terenuri persoane juridice;
RO46TREZ4062116020202XXX Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice.

Comments

comments

Categoria: Directia Economica

Cuvinte cheie: , , , ,Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*