Situația taxelor și impozitelor locale la 30 septembrie 2018

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/10/2018

La data de 30 septembrie 2018 în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrează un număr total de 592.452 de roluri (persoane juridice – 51.077; persoane fizice – 541.375) din care 268.355 roluri active (persoane juridice – 13.605; persoane fizice – 254.750). Precizăm că rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate până la data de 30 septembrie 2018, respectiv 30 septembrie 2017, se prezintă astfel:

 

Indicator U.M. 01.01

~30.09.2017

01.01

~30.09.2018

 

2018 / 2017

%

Roluri cu plăți nr. 162.037 162.658 100,38
Roluri cu plăți integrale nr. 136.221 137.932 101,26
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 152.786 153.389 100,39
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 129.740 131.327 101,22
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 9.251 9.269 100,19
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 6.481 6.605 101,91
Bonificații total lei 1.690.446 1.940.640 114,80
–          persoane fizice lei 793.148 853.415 107,60
–          persoane juridice lei 897.298 1.087.225 121,17
Total beneficiari bonificații nr. 91.514 98.517 107,65
–          persoane fizice nr. 88.620 95.429 107,68
–          persoane juridice nr. 2.894 3.088 106,70

Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți se va modifica după operarea în programul informatic a tuturor încasărilor, în principal a celor realizate prin virament și care pentru ziua de 28 septembrie 2018 încă nu sunt operate extrasele de cont, la care se adaugă sumele care se vor încasa în perioada următoare dacă acestea au plecat din conturile contribuabililor până la sfârșitul lunii septembrie 2018, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor. Precizăm că pentru anul 2018 scadenta celei de a două tranșe pentru impozite și taxe locale este în fapt data de 1 octombrie 2018, datorită faptului că 30 septembrie 2018 a fost zi nelucrătoare.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi de la începutul anului și până la 30 septembrie 2018, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut cu excepția impozitului pe teren de la persoane fizice și a impozitului pe terenul din extravilan. Aceste scăderi se datorează, în principal, atât modificării prin lege a modului de impozitare a primilor 400 de metri pătrați de teren și care până în anul 2017, inclusiv, au fost impozitați ca și teren curți-construcții, indiferent de categoria de folosință, cât și din cauza faptului că proprietatea se fărâmițează prin moșteniri și, fiind cuantumuri foarte mici ale impozitului pe hectar, aceste sume intră sub incidență art. 96, alin. 2 și alin. 3, din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, care stipulează că pentru sumele mai mici de 20 lei organul fiscal renunță la stabilirea creanțelor fiscale și nu emite decizie de impunere.

Referitor la totalul veniturilor proprii, acestea înregistrează de la începutul anului și până la data de 30 septembrie 2018 o scădere față de aceeași perioadă din anul precedent ca urmare a scăderii cu suma de 17.474.960 lei a veniturilor încasate din cote defalcate din impozitul pe venit.

În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul prin POS, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 s-au eliberat 286.996 documente de plată față de 294.086 în aceeași perioadă a anului trecut (o scădere de 2,41%) și s-a încasat la casieriile noastre suma de 69.593.377 lei față de 63.844.739 lei încasată în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere de 9,01%).

Comments

comments

Categoria: Directia Economica

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*