Situația încasărilor de taxe și impozite locale la data de 31 martie 2018

Publicat de Curierul de Iasi la data de 05/04/2018

Primăria Municipiului Iași, prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (DGEFPL), anunță că la finele lunii martie 2018, în evidența fiscală, sunt înregistrați un număr total de 586.596 roluri (persoane juridice = 50.236; persoane fizice = 536.360), din care 266.920 roluri active (persoane juridice = 13.442; persoane fizice = 253.478). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31 martie 2018, (comparativ cu 31 martie 2017) se prezintă astfel:

 

Indicator U.M 1 ianuarie

– 31martie 2017

1 ianuarie

– 31 martie 2018

Roluri cu plăți nr. 118.541 119.382
Roluri cu plăți integrale nr. 97.413 98.992
Roluri cu plăți persoane fizice nr. 112.623 113.353
Roluri cu plăți integrale persoane fizice nr. 93.756 95.213
Roluri cu plăți persoane juridice nr. 5.918 6.029
Roluri cu plăți integrale persoane juridice nr. 3.657 3.779
Bonificații total: lei 1.548.995 1.782.930
–          persoane fizice lei 792.114 848.859
–          persoane juridice lei 756.881 934.071
Total beneficiari bonificații: nr. 91.499 98.195
–          persoane fizice nr. 88.744 95.198
–          persoane juridice nr. 2.755 2.997

 

Situația numărului contribuabililor care au efectuat plăți, a celor care beneficiază de bonificații cât și a cuantumului efectiv al bonificațiilor acordate, se va modifica după operarea în programul informatic a tuturor încasărilor, în principal a celor realizate prin virament și care pentru ziua de 30 martie 2018 încă nu sunt operate extrasele de cont, la care se adaugă sumele care se vor încasa în perioada următoare, însă acestea au plecat din conturile contribuabililor până la data de 2 aprilie 2018 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor.

În anul 2018, scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport etc.) a fost prelungit până în data 2 aprilie inclusiv, dat fiind faptul că 31 martie a fost zi nelucrătoare.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale și amenzi de la începutul anului și până la 31 martie 2018, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția impozitului pe teren de la persoane fizice și a impozitului pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice. Scăderea încasărilor la impozitul pe teren de la persoane fizice se datorează renunțării la impozitarea primilor 400 metri pătrați de teren intravilan altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții la teren construibil, conform Legii nr. 196/2017 de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. În medie, impozitul aferent terenurilor cu construcții este de aproximativ 300 de ori mai mare decât impozitul pentru terenurile înregistrate la altă categorie de folosință decât curți-construcții, ceea ce a dus la o scădere a încasărilor cu aproximativ 1,3 milioane lei.

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Încasări 01.01 -31.03.2017           mii lei Încasări 01.01 -31.03.2018           mii lei Procent încasări 2018 față de 2017 ianuarie – martie             %
Venituri Proprii din care: 128.711,98 141.259,04 109,75
Impozit și taxă pe clădiri: 31.890,85 33.720,69 105,74
– Impozit pe cladiri de la persoane fizice: 10.382,79 10.990,98 105,86
– Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice: 21.508,06 22.729,71 105,68
Impozit și taxă pe teren 6.904,62 6.434,15 93,19
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice 3. 424,20 2.861,53 83,57
– Impozit si taxă pe teren de la persoane juridice 3.403,79 3.486,15 102,42
– Impozitul pe terenul din extravilan 76,63 86,47 112,84
Impozit pe mijloacele de transport 8.611,94 8.517,34 98,90
  – Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 5.576,83 5.682,53 101,90
  – Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice  

3.035,11

 

2.834,81

 

93,40

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 3.305,63 3.626,96 109,72

 

În ceea ce privește încasările de mai sus, acestea se raportează la nivelul Contului de execuţie al bugetului local din data de 30 martie 2018, situaţie întocmită de Trezoreria Iaşi, astfel că nu sunt evidenţiate încasările în numerar din perioada 30 – 31 martie 2018 în sumă de 605.250 lei, cât și cele prin P.O.S, online și SNEP din perioada 28 – 31 martie 2018 în sumă de 576.545,31 lei, acestea fiind depuse la Trezorerie începând cu ziua de 2 aprilie 2018. Aceste sume se vor regăsi în următoarele conturi de execuție.

Comments

comments

Categoria: Directia Economica

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*