Seminar de formare a funcţionarilor publici

Publicat de Curierul de Iasi la data de 13/01/2011

În perioada 13 – 14 Ianuarie 2011, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi în parteneriat cu Primăria Muncipiului Iaşi, organizează un seminar ce işi propune să dezvolte abilităţile de comunicare cu persoane consumatoare şi consumatoare dependente de droguri, la funcţionarii ce relaţionează cu publicul din Primăria Municipiului Iaşi.

Această formare reprezintă o premieră la nivel naţional, fiind pentru prima dată când personalul lucrativ dintr-o Primărie este instruită în acest domeniu, de a face faţă unor situaţii de abordare a unei persoane posibile consumatoare de droguri legale şi/sau ilegale, fapt care perfecţionează capacităţile lor de relaţionare, comunicare şi gestionare a situaţiilor cu publicul.

Sesiunile de formare sunt susţinute de specialişti în domeniu – formatori acreditaţi de CNFPA, participanţii beneficiind de suport de curs în format electronic, însoţit de prezentări în power-point precum şi de filme documentare cu tematică antidrog. Metodele de lucru folosite vor fi interactive, centrate pe persoană, bazându-se pe teoriile învăţării la adulţi şi vor include: jocul de rol, studiu de caz, expunerea, brainstorming-ul, lucrul în grupe mici, iar eficienţa sesiunilor de formare va fi estimată prin evaluări iniţiale şi finale ale cunoştinţelor participanţilor.

În cadrul sesiunilor vor fi abordate următoarele teme: tendinţe ale consumului de droguri la nivel european, naţional şi local, noţiuni generale privind consumul de droguri, particularităţi ale drogurilor, abordarea persoanelor consumatoare de droguri, tehnici de comunicare cu consumatorii de droguri, prevenirea consumului de droguri, aspecte legislative în domeniul prevenirii şi asistenţei persoanelor consumatoare de droguri.

La finalizarea programului de formare participanţii vor primi certificate de participare eliberate de către CNFPA.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*