Şedinţă ordinară a Consiliului Local pe 28 aprilie

Publicat de Curierul de Iasi la data de 26/04/2011

După Sărbătorile Pascale, joi, 28 aprilie, consilierii locali se vor întâlni pentru şedinţa ordinară a lunii în curs. Vor intra în dezbatere 27 de proiecte de hotărâre, spre aprobare fiind propuse bugetele pe 2011 a regiilor şi societăţilor subordonate, înfiinţarea taxei pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă şi o serie de PUZ-uri.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului general de executie bugetară şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31 decembrie 2010 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de executie bugetara ale Municipiului Iasi la data de 31.03.2011;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2011;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. „SERVICII PUBLICE IAŞI” S.A.;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. „ CITADIN ” IAŞI S.A.;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. „SALUBRIS” IAŞI S.A.;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al S.C „ APAVITAL ”  IAŞI S.A;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei  pentru desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă de către ofiţerul de stare civilă;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile Municipiului Iaşi a vehiculelor de agrement cu tracţiune animală(trăsuri);

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/2003 (privind zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice şi aprobarea taxelor de folosinţă pentru teren diferenţiat pe zone;

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 418/2010 (privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi);

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 131 mp aflat în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon”Iaşi;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T176,numere cadastrale 4711/6/2/1,4711/6/2/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a doua locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GANDU NR.5Bîntocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CAZARMILOR NR.45 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T162, numere cadastrale 123853,123854 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte duplex pe terenuri proprietate privata persoane fizice ;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA, număr cadastral 127559 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA, STRADA SALCIILOR, SECTOR CADASTRAL 22 întocmit in vederea construirii de spatii comerciale, hypermarket, birouri,hotel,centru de afaceri,clinica medicala pe teren proprietate privata persoane fizice ;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BD.CHIMIEI,T10,numar cadastral 125509 întocmit pentru construire magazie mijloace fixe,magazie materiale instalatii,casa poarta si platforma de lucru acoperita pe teren proprietate privata persoana juridica ;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI,T64 ,parcelele cu numere cadastrale 8060/3/2,8060/3/3,8060/3/4,8060/3/5,8060/3/7 întocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice ;

21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei „Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune„ la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Iaşi nr. 124/04.05.2010;

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor reprezentate prin două parcele situate în Str. Vasile Lupu nr. 110,  a unei parcele din str. Vasile Lupu nr. 82 şi aprobarea schimbului de terenuri dintre acestea şi terenul din Str.Vasile Lupu nr. 104, proprietatea S.C.Flux S.R.L;

23. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2010 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire  desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte interesele municipiului Iasi in cadrul adunarilor generale ale actionarilor si consiliilor de administratie ale societatilor comerciale si regiilor autonome la care municipiul este unic actionar;

24. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului  Iaşi al unor artere ce fac obiectul studiului ”Sistem de management al traficului în Municipiul Iaşi” finanţat prin Programul Operaţional Regional (Por);

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Iaşi şi SC Palas 1 SRL;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada 01.01.2011—31.12.2011 al S.C.„ECOPIAŢA” S.A.;

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi;

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*